Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 404. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Prentað upp.

Þskj. 1468  —  404. mál.
Texti felldur brott.




Breytingartillaga



við frv. til l. um breyt. á l. nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (opinber hlutafélög).

Frá Jónínu Bjartmarz.



    Efnismálsliður 2. gr. orðist svo: Við kjör í stjórn opinbers hlutafélags skal tryggt að í stjórninni sitji sem næst jafnmargar konur og karlar.