Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 794. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1494  —  794. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum.

Frá Birgi Ármannssyni, Dagnýju Jónsdóttur, Kristjáni L. Möller,


Ögmundi Jónassyni og Guðjóni A. Kristjánssyni.


     1.      Við 1. gr. C-liður orðist svo: Í stað orðanna „7. tölul.“ í 2. málsl. 4. mgr. kemur: 7. og 8. tölul.
     2.      2. gr. orðist svo:
                      Í stað orðanna „7. tölul.“ í 1. tölul. 1. mgr. 13. gr. laganna kemur: 7. og 8. tölul.