Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 792. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1514  —  792. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 117/1993, um almannatryggingar, með síðari breytingum.

Frá Jónínu Bjartmarz.    Efnismálsliður a-liðar 7. gr. orðist svo: Kostnaður við sjúkratryggingu, sbr. 3. mgr. 32. gr., greiðist úr ríkissjóði, að því marki sem ákveðið er samkvæmt lögum þessum eða sérlögum og reglugerðum settum með stoð í þeim.