Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 47. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 369  —  47. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2006.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (BJJ, EOK, GÓJ, BjarnB).    Við 2. gr. Í stað fjárhæðarinnar „-1.000,0“ á liðnum Kaup hlutabréfa og eiginfjárframlög komi: -31.700,0.