Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 22. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 456  —  22. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, DJ, BÁ, ÁM, HjÁ).     1.      Í stað fjárhæðanna ,,4.651.927“ og „7.711.371“ í 1. gr. komi: 4.838.005, og: 8.019.826.
     2.      Í stað dagsetningarinnar „1. desember 2006“ í 2. málsl. 1. efnismgr. 2. gr. komi: 31. desember 2006.