Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 47. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 478  —  47. mál.
Breytingartillögur


við frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2006.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BJJ, EOK, DrH, ArnbS, DJ, ÁMöl).


Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.01 Háskóli Íslands          26,2     -3,6     22,6
    2.     Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
         1.01 Háskólinn á Akureyri          61,1     3,6     64,7
    3.     Við 03-201 Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
         1.30 Öryggisverkefni          0,1     7,8     7,9
    4.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         1.01 Hafrannsóknastofnunin          282,9     15,0     297,9
          Greitt úr ríkissjóði          174,3     15,0     189,3
    5.     Við 06-701 Þjóðkirkjan
         1.15 Kirkjumiðstöðvar          0,0     20,0     20,0
    6.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.91 Annað          0,0     25,0     25,0
    7.     Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     1.01 Hjúkrunarheimili, almennt          -504,0     -360,0     -864,0
         b.     1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana          11,3     10,4     21,7
    8.     Við 08-405 Hrafnista, Reykjavík
         1.11 Dvalarrými          0,0     5,0     5,0
    9.     Við 08-408 Sunnuhlíð, Kópavogi
         1.01 Hjúkrunarrými          18,3     30,5     48,8
    10.     Við 08-411 Garðvangur, Garði
         1.01 Hjúkrunarrými          10,7     27,9     38,6
    11.     Við 08-412 Hjúkrunarheimilið Skógarbær
         1.01 Hjúkrunarrými          18,1     8,6     26,7
    12.     Við 08-413 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
         1.01 Hjúkrunarrými          21,3     25,5     46,8
    13.     Við 08-414 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          6,3     9,9     16,2
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     10,3     10,3
    14.     Við 08-415 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          4,1     14,8     18,9
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     0,5     0,5
    15.     Við 08-416 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka,
              Ólafsfirði

         1.11 Dvalarrými          0,0     2,2     2,2
    16.     Við 08-418 Seljahlíð, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          7,1     9,1     16,2
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     13,3     13,3
    17.     Við 08-423 Höfði, Akranesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          10,0     12,6     22,6
         b.     1.15 Dagvist          0,0     1,7     1,7
    18.     Við 08-424 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          4,9     5,4     10,3
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     18,4     18,4
    19.     Við 08-425 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
         1.01 Hjúkrunarrými          2,4     4,0     6,4
    20.     Við 08-434 Samningur við Akureyrarbæ um
              öldrunarþjónustu

         1.11 Dvalarrými          0,0     1,2     1,2
    21.     Við 08-436 Uppsalir, Fáskrúðsfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          3,2     2,7     5,9
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     12,2     12,2
    22.     Við 08-438 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
         1.11 Dvalarrými          0,0     0,4     0,4
    23.     Við 08-439 Hjallatún, Vík
         1.11 Dvalarrými          0,0     3,2     3,2
    24.     Við 08-440 Kumbaravogur, Stokkseyri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          10,4     0,6     11,0
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     1,9     1,9
    25.     Við 08-441 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          6,4     5,4     11,8
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     4,4     4,4
    26.     Við 08-442 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          7,0     4,4     11,4
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     10,8     10,8
         c.     1.15 Dagvist          0,0     0,8     0,8
    27.     Við 08-444 Vífilsstaðir, Garðabæ
         1.01 Hjúkrunarrými          12,8     28,2     41,0
    28.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-460 Dvalarrými aldraðra, önnur
         1.11 Dvalarrými aldraðra, önnur          0,0     66,2     66,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     66,2     66,2
    29.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-477 Dagvistun aldraðra, aðrar
         1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar          0,0     7,5     7,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,5     7,5
    30.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-526 Heilsugæslustöðin Búðardal
         1.01 Heilsugæslustöðin Búðardal          0,0     2,5     2,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,5     2,5
    31.     Við 08-711 Heilbrigðisstofnunin Akranesi
         1.11 Sjúkrasvið          0,8     10,0     10,8
          Greitt úr ríkissjóði          1,1     10,0     11,1
    32.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-731 Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík
         1.21 Hjúkrunarrými          0,0     8,5     8,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     8,5     8,5
    33.     Við 08-735 Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
         1.01 Heilsugæslusvið          0,0     0,3     0,3
    34.     Við 08-741 Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          0,0     12,0     12,0
         b.     1.11 Sjúkrasvið          0,1     6,5     6,6
    35.     Við 08-745 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
         1.01 Heilsugæslusvið          0,0     19,0     19,0
    36.     Við 08-761 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
         1.01 Heilsugæslusvið          0,3     72,0     72,3
    37.     Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
         1.21 Hjúkrunarrými          0,1     28,0     28,1
    38.     Við 08-791 Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum
         1.21 Hjúkrunarrými          0,1     20,0     20,1
    39.     Við 08-795 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði
         1.11 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði          73,9     21,2     95,1
    40.     Við 09-821 Vaxtabætur
         1.11 Vaxtabætur          200,0     90,0     290,0
    41.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         6.42 Ferðamannaaðstaða við ferjuhafnir          0,0     15,0     15,0
    42.     Við 10-471 Rekstur Flugmálastjórnar
         1.01 Flugmálastjórn          29,3     5,0     34,3
          Innheimt af ríkistekjum          0,0     5,0     5,0