Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 347. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 560  —  347. mál.
Breytingartillaga


við frv. til l. um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga.

Frá Dagnýju Jónsdóttur.


    Við 5. gr. Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Á eftir orðunum „Lánasjóð sveitarfélaga“ í 2. mgr. 3. gr. laga um Bjargráðasjóð, nr. 146/1995, kemur: ohf.