Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 390. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 581  —  390. mál.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á l. um Flugmálastjórn Íslands, nr. 100/2006.

Frá samgöngunefnd.


    Við 1. gr.
     a.      Í stað orðanna „skal greiða“ í 4. mgr. 3. tölul. 1. mgr. komi: skal vera.
     b.      Á eftir orðunum „þrír mánuðir“ í 3. málsl. 9. mgr. 3. tölul. 1. mgr. komi: sem miðast við.