Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 429. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 585  —  429. mál.
Breytingartillögur


við frv. til l. um ættleiðingarstyrki.

Frá meiri hluta félagsmálanefndar (DJ, GHj, JóhS, ÖS, HHj, BJJ).


     1.      Við 1. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Lög þessi taka ekki til alþjóðlegra fjölskylduættleiðinga.
     2.      3. mgr. 5. gr. falli brott.