Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 365. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
3. uppprentun.

Þskj. 587  —  365. mál.
Leiðréttur texti.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á lögum á orkusviði.

Frá iðnaðarnefnd.


     1.      Við 2. gr. Greinin orðist svo:
                  2. mgr. 7. gr. laganna orðast svo:
                  Fjármálaráðherra fer með eignarhlut ríkisins í Orkubúi Vestfjarða hf.
     2.      Við 3. gr. Greinin orðist svo:
                  2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna orðast svo: Fjármálaráðherra fer með eignarhlut ríkisins í hlutafélaginu.