Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 276. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 605  —  276. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, og lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með síðari breytingum.

Frá Guðjóni A. Kristjánssyni, Jóhönnu Sigurðardóttur, Lúðvík Bergvinssyni,
Ágústi Ólafi Ágústssyni, Ögmundi Jónassyni.


     1.      Í stað „22,75%“ í 5. gr. komi: 23,75%
     2.      Í stað „385.800“ í a-lið 6. gr. komi: 419.500.