Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 416. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 627  —  416. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 97/1987, um vörugjald, lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, og lögum nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      Við b-lið 3. gr. bætist: þó ekki sala á áfengi.
     2.      Við 8. gr.
                  a.      E-liður orðist svo: Vörur í 16. til með 21. kafla, þó ekki vörur í tollskrárnúmerum 1703.1001, 1703.9001, 2102.2003 og 2106.9032–2106.9038.
                  b.      Á eftir e-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Vörur í tollskrárnúmerum 2201.1011–2201.9090, 2202.1011–2202.9099, 2203.0011–2203.0019, 2204.1011–2204.1019, 2204.2111–2204.2119, 2204.2131–2204.2139, 2204.2911–2204.2919, 2204.2931–2204.2939, 2204.3011–2204.3019, 2205.1011–2205.1019, 2205.9011–2205.9019, 2206.0031–2206.0039, 2208.7021–2208.7029, 2208.9071–2208.9079 og 2209.0000.
     3.      9. gr. falli brott ásamt kaflafyrirsögn.
     4.      Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo: Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.