Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 435. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Prentað upp.

Þskj. 655  —  435. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 2. gr. Orðin „hvort heldur er til embættis forseta Íslands eða“ falli brott úr c-lið.
     2.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað hlutfallstölunnar „2,5%“ komi: 5%.
                  b.      Orðin „og skal hún vera í eðlilegu hlutfalli við stærð sveitarfélagsins“ í lokamálslið falli brott.
     3.      6. gr. falli brott.
     4.      1. málsl. 2. mgr. 8. gr. orðist svo: Stjórnmálasamtökum og frambjóðendum er heimilt að taka á móti framlögum frá lögráða einstaklingum sem nemur allt að 300.000 kr. á ári.