Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 464. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 1071  —  464. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100 23. desember 1952, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (BjarnB, GÓJ, BÁ, SKK, SigurjÞ).    Við 5. gr.
     a.      Við 6. tölul. 1. mgr. b-liðar bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sama gildir um mann sem fengið hefur dvalarleyfi hér á landi af mannúðarástæðum.
     b.      1. mgr. e-liðar falli brott.