Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 385. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Prentað upp.

Þskj. 1143  —  385. mál.
Formbreyting.
Breytingartillögurvið frv. til l. um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.

Frá Guðmundi Hallvarðssyni.
Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


     1.      Við 19. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir ákvæði laga þessara skal ráðherra setja með reglugerð nánari ákvæði um lágmarksréttindi til skipstjórnar og vélgæslu á björgunarskipum sem gegna sérhæfðu hlutverki. Björgunarskip skulu mönnuð skipstjórnarmönnum sem hafi að lágmarki 30 brúttórúmlesta réttindi eða önnur sambærileg réttindi og sem hlotið hafa þjálfun á sérstökum námskeiðum Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Slysavarnaskóla sjómanna.
     2.      Við ákvæði til bráðabirgða. Í stað orðanna „allt að 12 metrum eða minna“ í 4. mgr. komi: sem eru 12 metrar og styttri.
     3.      Við viðauka. Í stað orðanna „12 metrar eða minna“ í töflu undir liðnum Skipstjóri/stýrimaður komi: 12 metrar.