Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 591. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 1316  —  591. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, og lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með síðari breytingum.

Frá Pétri H. Blöndal.    B-liður 4. gr. orðist svo: Við 2. málsl. bætist: ákvæði 1. málsl. skal einnig taka til frádráttar á móti arði frá hlutafélögum sem skráð eru erlendis ef það félag sem arðinn færir til skattskyldra tekna sýnir fram á að hagnaður hins erlenda félags hafi verið skattlagður með sambærilegum hætti og gert er hér á landi.