Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 473  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2008.

Frá Jóni Bjarnasyni, Katrínu Jakobsdóttur og Ögmundi Jónassyni.Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við I Skatttekjur
        1.1.5.1 Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga          35.000,0     10.500,0     45.500,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 03-213 Varnarmál
        a. 1.01 Varnarmál          491,8     -491,8     0,0
        b. 6.01 Tæki og búnaður          42,0     -42,0     0,0
    3.     Við 03-217 Ratsjárstofnun
        1.01 Ratsjárstofnun          822,3     -411,1     411,2

Greinargerð.


    Hér eru lagðar til auknar tekjur ríkissjóðs og sparnaður í ríkisrekstri. Í annarri breytingartillögu sömu flutningsmanna er samhliða lagt til að aukið fé verði veitt til annarra málaflokka. Lagt er til að skattur af fjármagnstekjum hækki úr 10% í 14% en að komið verði á frítekjumarki sem nemur 140.000 kr. á ári. Varlega er áætlað að það auki tekjur ríkissjóðs um 10,5 milljarða kr. Þá er lagt til að öll þau útgjöld til hermála sem eru nýjung í fjárlagafrumvarpinu verði felld brott. Þar er um að ræða allan liðinn sem nefnist „Varnarmál“ og að auki helming þeirrar fjárhæðar sem ætlað er að renni til Ratsjárstofnunar, enda yrði hún m.a. notuð í hernaðarlegum tilgangi.