Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 130. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 500  —  130. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.

Frá Birgi Ármannssyni.     1.      Við 33. gr. Greinin falli brott.
     2.      Við 34. gr. Greinin orðist svo:
                 Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða er orðast svo:
                 Starfsemi vatnamælinga Orkustofnunar lýtur yfirstjórn umhverfisráðherra frá 1. janúar 2008. Umhverfisráðherra skal vinna að sameiningu Veðurstofu Íslands og vatnamælinga Orkustofnunar í eina stofnun eigi síðar en 1. janúar 2009. Orkustofnun annast starfsemi vatnamælinga, undir yfirstjórn umhverfisráðherra, þar til ný stofnun tekur til starfa.
     3.      Við 64. gr. C-liður falli brott.
     4.      Við 71. gr. Í stað orðanna „fulltrúi þess“ í d-lið komi: fulltrúi hennar.
     5.      Við 73. gr. C-liður falli brott.
     6.      Við 81. gr. C-liður falli brott.
     7.      Við 82. gr. C-liður falli brott.