Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 137. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 255  —  137. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 4. des.)    1. gr.


    Á eftir 7. tölul. 9. gr. laganna kemur nýr töluliður, svohljóðandi: Að leigja eða fela öðrum með samningi að annast leigumiðlun með íbúðarhúsnæði sem Íbúðalánasjóður hefur yfirtekið á nauðungaruppboði samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð sem ráðherra setur.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 48. gr. laganna:
     a.      Í stað orðanna „15 ára“ í 1. mgr. kemur: 30 ára.
     b.      Í stað orðanna „15 ár“ í 4. mgr. kemur: 30 ár.
     c.      Í stað orðanna „55 ár“ í 4. mgr. kemur: 70 ár.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.