Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 338  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GSv, KÞJ, ÁKÓ, GuðbH, ÁMöl, SVÓ, HerdÞ, IllG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-101 Embætti forseta Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          184,3     -8,4     175,9
         b.     1.81 Opinberar heimsóknir          31,6     -8,6     23,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          216,9     -17,0     199,9
    2.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.01 Alþingiskostnaður          881,5     -40,4     841,1
         b.     1.03 Fastanefndir          34,5     -20,4     14,1
         c.     1.04 Alþjóðasamstarf          124,9     -34,1     90,8
         d.     1.06 Almennur rekstur          895,6     -23,1     872,5
         e.     1.07 Sérverkefni          42,9     7,4     50,3
         f.     1.09 Breytingar á þingsköpum og bætt
              starfsaðstaða þingmanna          102,2     -102,2     0,0
         g.     1.10 Rekstur fasteigna          216,8     29,7     246,5
         h.     5.20 Fasteignir          24,0     -10,0     14,0
         i.     6.01 Tæki og búnaður          44,6     -22,0     22,6
         j.      Greitt úr ríkissjóði          2.412,6     -215,1     2.197,5
    3.     Við 00-301 Ríkisstjórn
         a.     1.01 Ríkisstjórn          269,1     -20,2     248,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          269,1     -20,2     248,9
    4.     Við 00-401 Hæstiréttur
         a.     1.01 Hæstiréttur          149,0     -11,1     137,9
         b.     Greitt úr ríkissjóði          149,0     -11,1     137,9
    5.     Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
         a.     1.01 Umboðsmaður Alþingis          127,5     -5,0     122,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          127,5     -5,0     122,5
    6.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         a.     1.01 Ríkisendurskoðun          518,8     -30,0     488,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          489,5     -30,0     459,5
    7.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa          252,5     52,7     305,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          252,5     52,7     305,2
    8.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         a.     1.15 Útboðs- og einkavæðingarverkefni          16,9     -16,9     0,0
         b.     1.16 Nefnd um þróun Evrópumála          18,1     -8,0     10,1
         c.     1.18 Stjórnarskrárnefnd          16,6     -16,6     0,0
         d.     1.56 Nefnd til að kanna starfsemi vist- og
              meðferðaheimila fyrir börn          30,4     -1,4     29,0
         e.     1.90 Ýmis verkefni          24,8     -1,0     23,8
         f.      Greitt úr ríkissjóði          295,6     -43,9     251,7
    9.     Við 01-203 Fasteignir Stjórnarráðsins
         a.     6.25 Endurbætur bygginga Stjórnarráðsins          49,0     -30,0     19,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          55,0     -30,0     25,0
    10.     Við 01-231 Norræna ráðherranefndin
         a.     1.01 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytis          68,5     -15,0     53,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          244,2     -15,0     229,2
    11.     Við 01-255 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins
         a.     6.21 Framkvæmdir          10,0     -10,0     0,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          45,2     -10,0     35,2
    12.     Við 01-401 Hagstofa Íslands
         a.     1.01 Hagstofa Íslands          842,2     -37,5     804,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          774,3     -37,5     736,8
    13.     Við 01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
         a.     6.01 Nýframkvæmdir          51,0     -20,0     31,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          103,0     -20,0     83,0
    14.     Við 01-996 Íslenska upplýsingasamfélagið, sameiginleg
              verkefni ráðuneyta

         a.     1.01 Rafræn þjónustuveita hins opinbera          52,1     -13,1     39,0
         b.     6.51 Íslenska upplýsingasamfélagið, sameiginleg
              verkefni ráðuneyta          55,0     -17,0     38,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          107,1     -30,1     77,0
    15.     Við 02-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa          695,9     -37,8     658,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          692,9     -37,8     655,1
    16.     Við 02-199 Ráðstöfunarfé
         a.     1.10 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra          18,0     -6,0     12,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          18,0     -6,0     12,0
    17.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         a.     1.01 Háskóli Íslands          12.463,0     -833,5     11.629,5
         b.     1.13 Háskólasjóður          226,0     -118,0     108,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          9.929,8     -951,5     8.978,3
    18.     Við 02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
         a.     1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum          367,0     -6,1     360,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          204,5     -6,1     198,4
    19.     Við 02-203 Raunvísindastofnun Háskólans
         a.     1.01 Raunvísindastofnun Háskólans          856,9     -11,7     845,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          395,8     -11,7     384,1
    20.     Við 02-209 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
              fræðum

         a.     1.01 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum     332,1     -8,4     323,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          290,5     -8,4     282,1
    21.     Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
         a.     1.01 Háskólinn á Akureyri          1.855,4     -127,5     1.727,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.477,8     -127,5     1.350,3
    22.     Við 02-223 Námsmatsstofnun
         a.     1.01 Námsmatsstofnun          172,2     -3,8     168,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          128,8     -3,8     125,0
    23.     Við 02-225 Háskólinn á Bifröst
         a.     1.01 Háskólinn á Bifröst          373,0     -29,2     343,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          373,0     -29,2     343,8
    24.     Við 02-227 Háskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Háskólinn í Reykjavík          2.303,1     -154,1     2.149,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.303,1     -154,1     2.149,0
    25.     Við 02-228 Listaháskóli Íslands
         a.     1.01 Listaháskóli Íslands          703,3     -43,0     660,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          703,3     -43,0     660,3
    26.     Við 02-231 Rannsóknamiðstöð Íslands
         a.     1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands          230,9     -4,7     226,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          177,8     -4,7     173,1
    27.     Við 02-269 Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður

         a.     6.09 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
              fræðum          300,0     -300,0     0,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          640,0     -300,0     340,0
    28.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         a.     1.80 Vísindastarfsemi          35,5     -7,6     27,9
         b.     1.90 Háskólastarfsemi          133,0     -14,3     118,7
         c.     1.91 Háskólar, óskipt          38,5     -3,9     34,6
         d.      Greitt úr ríkissjóði          259,5     -25,8     233,7
    29.     Við 02-301 Menntaskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Menntaskólinn í Reykjavík          530,0     -15,3     514,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          511,4     -15,3     496,1
    30.     Við 02-302 Menntaskólinn á Akureyri
         a.     1.01 Menntaskólinn á Akureyri          528,3     -15,2     513,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          505,2     -15,2     490,0
    31.     Við 02-303 Menntaskólinn að Laugarvatni
         a.     1.01 Menntaskólinn að Laugarvatni          177,4     -4,8     172,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          160,7     -4,8     155,9
    32.     Við 02-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð
         a.     1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð          782,4     -24,7     757,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          739,1     -24,7     714,4
    33.     Við 02-305 Menntaskólinn við Sund
         a.     1.01 Menntaskólinn við Sund          456,2     -12,9     443,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          429,5     -12,9     416,6
    34.     Við 02-306 Menntaskólinn á Ísafirði
         a.     1.01 Menntaskólinn á Ísafirði          287,8     -8,1     279,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          270,0     -8,1     261,9
    35.     Við 02-307 Menntaskólinn á Egilsstöðum
         a.     1.01 Menntaskólinn á Egilsstöðum          282,3     -7,9     274,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          262,2     -7,9     254,3
    36.     Við 02-308 Menntaskólinn í Kópavogi
         a.     1.01 Menntaskólinn í Kópavogi          847,7     -23,2     824,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          772,1     -23,2     748,9
    37.     Við 02-309 Kvennaskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Kvennaskólinn í Reykjavík          356,7     -9,8     346,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          327,8     -9,8     318,0
    38.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.11 Sameiginleg þjónusta          128,3     -7,0     121,3
         b.     1.13 Forfallakennsla          126,7     -126,7     0,0
         c.     1.14 Sérkennsla          85,1     -45,9     39,2
         d.     1.15 Prófkostnaður          108,6     -10,0     98,6
         e.     1.18 Námsefnisgerð          177,2     -5,4     171,8
         f.     1.21 Nám tannsmiða          12,9     1,0     13,9
         g.     1.23 Raungreina- og nýsköpunarkeppnir          7,6     -4,0     3,6
         h.     1.24 Iðnnemasamband Íslands          6,6     -6,6     0,0
         i.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          317,5     -16,0     301,5
         j.      Greitt úr ríkissjóði          1.922,8     -220,6     1.702,2
    39.     Við 02-350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
         a.     1.01 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          1.027,0     -27,9     999,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          929,3     -27,9     901,4
    40.     Við 02-351 Fjölbrautaskólinn Ármúla
         a.     1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla          927,6     -24,7     902,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          821,8     -24,7     797,1
    41.     Við 02-352 Flensborgarskóli
         a.     1.01 Flensborgarskóli          525,5     -14,8     510,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          492,7     -14,8     477,9
    42.     Við 02-353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Suðurnesja          721,2     -20,3     700,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          676,9     -20,3     656,6
    43.     Við 02-354 Fjölbrautaskóli Vesturlands
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Vesturlands          499,8     -13,9     485,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          462,9     -13,9     449,0
    44.     Við 02-355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          184,2     -5,3     178,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          177,5     -5,3     172,2
    45.     Við 02-356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          350,1     -9,6     340,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          318,9     -9,6     309,3
    46.     Við 02-357 Fjölbrautaskóli Suðurlands
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands          734,8     -19,8     715,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          661,1     -19,8     641,3
    47.     Við 02-358 Verkmenntaskóli Austurlands
         a.     1.01 Verkmenntaskóli Austurlands          229,8     -6,3     223,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          210,6     -6,3     204,3
    48.     Við 02-359 Verkmenntaskólinn á Akureyri
         a.     1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri          1.105,5     -31,1     1.074,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.036,1     -31,1     1.005,0
    49.     Við 02-360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
         a.     1.01 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          501,1     -14,0     487,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          466,9     -14,0     452,9
    50.     Við 02-361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
         a.     1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu          138,8     -3,8     135,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          125,4     -3,8     121,6
    51.     Við 02-362 Framhaldsskólinn á Húsavík
         a.     1.01 Framhaldsskólinn á Húsavík          144,4     -4,1     140,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          137,4     -4,1     133,3
    52.     Við 02-363 Framhaldsskólinn á Laugum
         a.     1.01 Framhaldsskólinn á Laugum          169,9     -4,7     165,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          157,0     -4,7     152,3
    53.     Við 02-365 Borgarholtsskóli
         a.     1.01 Borgarholtsskóli          938,2     -26,2     912,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          872,2     -26,2     846,0
    54.     Við 02-367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Snæfellinga          203,2     -5,8     197,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          193,9     -5,8     188,1
    55.     Við 02-368 Menntaskóli Borgarfjarðar
         a.     1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar          101,0     -3,0     98,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          101,0     -3,0     98,0
    56.     Við 02-369 Menntaskólinn Hraðbraut
         a.     1.01 Menntaskólinn Hraðbraut          174,6     -5,2     169,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          174,6     -5,2     169,4
    57.     Við 02-370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
         a.     1.01 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ          52,3     -1,6     50,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          52,3     -1,6     50,7
    58.     Við 02-430 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
              heyrnarskertra

         a.     1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
              heyrnarskertra          86,6     -2,1     84,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          68,9     -2,1     66,8
    59.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         a.     1.11 Símenntun og fjarkennsla          27,6     -16,3     11,3
         b.     1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi          17,0     3,0     20,0
         c.     1.23 Farskóli Norðurlands vestra          21,5     3,0     24,5
         d.     1.27 Fræðslunet Suðurlands          17,0     3,0     20,0
         e.     1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum          17,0     3,0     20,0
         f.     1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð Vestmannaeyja          17,0     3,0     20,0
         g.     1.31 Fræða- og þekkingarsetur          61,1     -37,7     23,4
         h.     1.41 Íslenskukennsla fyrir útlendinga          262,6     -132,0     130,6
         i.      Greitt úr ríkissjóði          1.167,6     -171,0     996,6
    60.     Við 02-504 Tækniskólinn
         a.     1.01 Tækniskólinn          1.757,5     -52,7     1.704,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.757,5     -52,7     1.704,8
    61.     Við 02-516 Iðnskólinn í Hafnarfirði
         a.     1.01 Iðnskólinn í Hafnarfirði          664,6     -18,5     646,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          615,3     -18,5     596,8
    62.     Við 02-541 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík          28,5     -0,9     27,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          28,5     -0,9     27,6
    63.     Við 02-551 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
         a.     1.01 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað          27,7     -0,8     26,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          27,7     -0,8     26,9
    64.     Við 02-581 Verslunarskóli Íslands
         a.     1.01 Verslunarskóli Íslands          973,1     -29,2     943,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          973,1     -29,2     943,9
    65.     Við 02-725 Námsgagnastofnun
         a.     1.01 Námsgagnastofnun          442,4     -12,8     429,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          426,9     -12,8     414,1
    66.     Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
         a.     1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna          7.723,0     -1.360,0     6.363,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          7.723,0     -1.360,0     6.363,0
    67.     Við 02-901 Fornleifavernd ríkisins
         a.     1.01 Fornleifavernd ríkisins          88,0     -4,6     83,4
         b.     Sértekjur          -2,7     0,1     -2,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          85,3     -4,5     80,8
    68.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðminjasafn Íslands          418,1     -36,5     381,6
         b.     1.10 Byggða- og minjasöfn          6,9     -0,1     6,8
         c.     Sértekjur          -68,7     20,0     -48,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          426,3     -16,6     409,7
    69.     Við 02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðskjalasafn Íslands          337,6     -35,1     302,5
         b.     Sértekjur          -21,1     0,6     -20,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          331,9     -34,5     297,4
    70.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
         a.     1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn          816,4     -55,6     760,8
         b.     Sértekjur          -142,7     35,4     -107,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          673,7     -20,2     653,5
    71.     Við 02-906 Listasafn Einars Jónssonar
         a.     1.01 Listasafn Einars Jónssonar          19,4     -0,6     18,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          18,3     -0,6     17,7
    72.     Við 02-907 Listasafn Íslands
         a.     1.01 Listasafn Íslands          195,8     -22,7     173,1
         b.     Sértekjur          -36,9     20,2     -16,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          164,6     -2,5     162,1
    73.     Við 02-908 Kvikmyndasafn Íslands
         a.     1.01 Kvikmyndasafn Íslands          52,6     -1,6     51,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          52,6     -1,6     51,0
    74.     Við 02-909 Blindrabókasafn Íslands
         a.     1.01 Blindrabókasafn Íslands          100,0     -12,2     87,8
         b.     Sértekjur          -6,2     0,2     -6,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          93,8     -12,0     81,8
    75.     Við 02-911 Náttúruminjasafn Íslands
         a.     1.01 Náttúruminjasafn Íslands          34,4     -8,6     25,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          34,4     -8,6     25,8
    76.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.16 Lækningaminjasafn Íslands          3,1     -3,1     0,0
         b.     1.98 Söfn, ýmis framlög menntamálaráðuneytis          112,7     -19,8     92,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          355,2     -22,9     332,3
    77.     Við 02-965 Tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
         a.     1.01 Tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík          34,9     -34,9     0,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          34,9     -34,9     0,0
    78.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður
         a.     6.84 Hönnunarsafn Íslands          142,0     -72,0     70,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          409,9     -72,0     337,9
    79.     Við 02-972 Íslenski dansflokkurinn
         a.     1.01 Íslenski dansflokkurinn          128,4     -1,7     126,7
         b.     Sértekjur          -12,5     5,2     -7,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          115,9     3,5     119,4
    80.     Við 02-973 Þjóðleikhúsið
         a.     1.01 Þjóðleikhúsið          924,8     -13,9     910,9
         b.     Sértekjur          -186,6     2,8     -183,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          738,2     -11,1     727,1
    81.     Við 02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
         a.     1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          731,7     -39,5     692,2
         b.     Sértekjur          -85,6     25,9     -59,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          529,8     -13,6     516,2
    82.     Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
         a.     1.01 Húsafriðunarnefnd          78,2     -3,6     74,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          59,2     -3,6     55,6
    83.     Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
         a.     1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands          78,2     -1,9     76,3
         b.     1.10 Kvikmyndasjóðir          620,0     -30,0     590,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          698,2     -31,9     666,3
    84.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.22 Starfsemi áhugaleikfélaga          25,4     -2,5     22,9
         b.     1.23 Bandalag íslenskra leikfélaga          8,3     -0,8     7,5
         c.     1.45 Samningar við sveitarfélög um menningarmál          294,0     -15,0     279,0
         d.     1.57 Þátttaka í bókakaupstefnu í Frankfurt árið 2011     50,0     -25,0     25,0
         e.     1.76 Menningarsjóður félagsheimila          8,5     -8,5     0,0
         f.     1.91 Menningarstofnanir, óskipt          18,9     -1,9     17,0
         g.      Greitt úr ríkissjóði          967,1     -53,7     913,4
    85.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.10 Fræðistörf          13,5     -1,4     12,1
         b.     1.21 Tónlistarsaga Íslands          4,7     -2,0     2,7
         c.     1.23 Hið íslenska bókmenntafélag          19,7     -9,7     10,0
         d.     1.52 Skriðuklaustur          20,2     -2,0     18,2
         e.     1.53 Snorrastofa          19,5     -1,9     17,6
         f.     1.54 Fornleifasjóður          25,0     -2,5     22,5
         g.      Greitt úr ríkissjóði          178,9     -19,5     159,4
    86.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          98,4     -9,8     88,6
         b.     1.14 Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni          3,9     -3,9     0,0
         c.     1.15 Æskulýðsmiðstöð KFUM í Vatnaskógi          3,9     -3,9     0,0
         d.     1.18 Æskulýðsrannsóknir          7,5     -0,8     6,7
         e.     1.19 Æskulýðssjóður          9,8     -1,0     8,8
         f.      Greitt úr ríkissjóði          217,7     -19,4     198,3
    87.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.11 Ferðasjóður Íþróttasambands Íslands          90,0     -30,0     60,0
         b.     1.21 Skáksamband Íslands          18,7     -1,9     16,8
         c.     1.25 Skákskóli Íslands          9,5     -1,0     8,5
         d.     1.30 Bridgesamband Íslands          15,0     -7,5     7,5
         e.      Greitt úr ríkissjóði          404,6     -40,4     364,2
    88.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.98 Ýmis framlög menntamálaráðuneytis          168,2     -23,0     145,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          669,9     -23,0     646,9
    89.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa          1.065,5     -25,0     1.040,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.039,2     -25,0     1.014,2
    90.     Við 03-111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
         a.     1.01 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis          187,9     -20,0     167,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          185,7     -20,0     165,7
    91.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         a.     1.16 Heimssýningin EXPO 2010 í Shanghai í Kína          190,0     -120,0     70,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          239,6     -120,0     119,6
    92.     Við 03-214 Varnarmálastofnun
         a.     1.01 Varnarmálastofnun          1.409,4     -257,0     1.152,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.439,4     -257,0     1.182,4
    93.     Við 03-300 Sendiráð Íslands
         a.     1.01 Sendiráð Íslands          2.463,0     -228,2     2.234,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.530,0     -228,2     2.301,8
    94.     Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
         a.     1.11 Þróunaraðstoð          1.944,6     -777,4     1.167,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.061,4     -777,4     1.284,0
    95.     Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
         a.     1.10 Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna          255,9     -25,9     230,0
         b.     1.11 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu
              þjóðanna, FAO          16,5     -9,8     6,7
         c.     1.12 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP          105,0     -74,0     31,0
         d.     1.13 Alþjóðabarnahjálparstofnunin, UNICEF          144,4     -35,4     109,0
         e.     1.15 Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna          199,8     -19,8     180,0
         f.     1.21 Hjálparstarf Sameinuðu þjóðanna fyrir konur
              í þróunarlöndum, UNIFEM          144,4     -47,1     97,3
         g.     1.30 Mannúðarmál og neyðaraðstoð          510,9     -235,0     275,9
         h.     1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt          537,8     -99,5     438,3
         i.      Greitt úr ríkissjóði          1.914,7     -546,5     1.368,2
    96.     Við 03-401 Alþjóðastofnanir
         a.     1.19 Alþjóðabankinn, Íslenski ráðgjafasjóðurinn
              (WB)          42,7     -42,7     0,0
         b.     1.87 Íslensk friðargæsla          666,4     -340,0     326,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.592,0     -382,7     1.209,3
    97.     Við 03-611 Útflutningsráð Íslands
         a.     1.10 Útflutningsráð Íslands          421,1     -20,9     400,2
         b.      Innheimt af ríkistekjum          421,1     -20,9     400,2
    98.     Við 04-101 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti,
              aðalskrifstofa
         a.     1.01 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti,
              aðalskrifstofa          516,5     -24,7     491,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          498,3     -24,7     473,6
    99.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         a.     1.11 Framkvæmd búvörusamnings          4,8     -3,0     1,8
         b.     1.15 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða          6,1     -4,0     2,1
         c.     1.32 Starfsmenntun, markaðsöflun, kynning og
              tilraunir          46,0     -10,0     36,0
         d.     1.33 Kynning erlendis á nýtingu á auðlindum
              hafsins          18,0     -3,0     15,0
         e.     1.35 Fiskifélag Íslands, sjóvinnukennsla          22,0     -6,0     16,0
         f.     1.36 Matvælasetur          7,6     -0,6     7,0
         g.     1.49 Úrskurðarnefndir          23,6     -0,1     23,5
         h.     1.98 Ýmis framlög sjávarútvegs- og
              landbúnaðarráðuneytis          137,7     -3,4     134,3
         i.      Greitt úr ríkissjóði          418,2     -30,1     388,1
    100.     Við 04-215 Fiskistofa
         a.     1.01 Fiskistofa          856,2     -41,1     815,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          795,8     -41,1     754,7
    101.     Við 04-217 Verðlagsstofa skiptaverðs
         a.     1.01 Verðlagsstofa skiptaverðs          16,3     -0,8     15,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          16,3     -0,8     15,5
    102.     Við 04-234 Matvælastofnun
         a.     1.01 Matvælastofnun          1.029,0     -51,3     977,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          826,4     -51,3     775,1
    103.     Við 04-331 Héraðs- og Austurlandsskógar
         a.     1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar          167,1     -33,4     133,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          167,1     -33,4     133,7
    104.     Við 04-332 Suðurlandsskógar
         a.     1.01 Suðurlandsskógar          135,8     -27,2     108,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          135,8     -27,2     108,6
    105.     Við 04-334 Vesturlandsskógar
         a.     1.01 Vesturlandsskógar          74,1     -14,8     59,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          74,1     -14,8     59,3
    106.     Við 04-335 Skjólskógar á Vestfjörðum
         a.     1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum          57,6     -11,5     46,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          57,6     -11,5     46,1
    107.     Við 04-336 Norðurlandsskógar
         a.     1.01 Norðurlandsskógar          125,0     -25,0     100,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          125,0     -25,0     100,0
    108.     Við 04-401 Hafrannsóknastofnunin
         a.     1.01 Hafrannsóknastofnunin          2.136,4     -77,7     2.058,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.553,8     -77,7     1.476,1
    109.     Við 04-405 Veiðimálastofnun
         a.     1.01 Veiðimálastofnun          208,0     -6,0     202,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          106,0     -6,0     100,0
    110.     Við 04-411 Matvælarannsóknir
         a.     1.01 Matvælarannsóknir          424,9     -21,2     403,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          424,9     -21,2     403,7
    111.     Við 04-421 Bygging rannsóknastofnana
         sjávarútvegsins
         a.     1.01 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins          25,3     -0,5     24,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          10,4     -0,5     9,9
    112.     Við 04-423 Skrifstofa rannsóknastofnana
              atvinnuveganna
         a.     1.01 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna          75,1     -10,0     65,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          71,5     -10,0     61,5
    113.     Við 04-481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
         a.     1.01 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar          160,0     -8,0     152,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          160,0     -8,0     152,0
    114.     Við 04-483 Landgræðsla og skógrækt í þágu
              landbúnaðar
         a.     1.11 Bændur græða landið          50,0     -15,0     35,0
         b.     1.15 Rannsóknir í skógrækt í þágu landbúnaðar          25,0     -1,3     23,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          75,0     -16,3     58,7
    115.     Við 04-487 Hagþjónusta landbúnaðarins
         a.     1.01 Hagþjónusta landbúnaðarins          29,6     -1,3     28,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          26,9     -1,3     25,6
    116.     Við 04-821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins
         a.     1.01 Framleiðnisjóður landbúnaðarins          234,0     -1,1     232,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          160,0     -1,1     158,9
    117.     Við 04-891 Sérstakar greiðslur í landbúnaði
         a.     1.91 Loðdýrafóður          22,0     -6,0     16,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          47,0     -6,0     41,0
    118.     Við 06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa
         a.     1.01 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa          386,6     -16,0     370,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          381,4     -16,0     365,4
    119.     Við 06-106 Þjóðskrá
         a.     1.01 Þjóðskrá          485,3     -39,0     446,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          232,1     -39,0     193,1
    120.     Við 06-111 Kosningar
         a.     1.10 Kosningar          14,9     -10,0     4,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          14,9     -10,0     4,9
    121.     Við 06-201 Hæstiréttur
         a.     1.01 Hæstiréttur          115,0     -4,9     110,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          108,4     -4,9     103,5
    122.     Við 06-210 Héraðsdómstólar
         a.     1.01 Héraðsdómstólar          1.018,9     -43,7     975,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.013,4     -43,7     969,7
    123.     Við 06-231 Málskostnaður í opinberum málum
         a.     1.10 Málskostnaður í opinberum málum          678,1     -50,0     628,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          420,3     -50,0     370,3
    124.     Við 06-232 Opinber réttaraðstoð
         a.     1.10 Opinber réttaraðstoð          214,0     -30,0     184,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          210,4     -30,0     180,4
    125.     Við 06-300 Héraðssaksóknari
         a.     1.01 Héraðssaksóknari          35,4     -35,4     0,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          35,4     -35,4     0,0
    126.     Við 06-301 Ríkissaksóknari
         a.     1.05 Ríkissaksóknari          134,6     -5,0     129,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          134,6     -5,0     129,6
    127.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         a.     1.01 Ríkislögreglustjóri          1.470,5     -40,0     1.430,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.334,7     -40,0     1.294,7
    128.     Við 06-305 Lögregluskóli ríkisins
         a.     1.01 Lögregluskóli ríkisins          233,8     -7,0     226,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          233,8     -7,0     226,8
    129.     Við 06-310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
         a.     1.01 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu          3.304,0     -98,0     3.206,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          3.262,0     -98,0     3.164,0
    130.     Við 06-312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
         a.     1.01 Yfirstjórn          128,1     -3,7     124,4
         b.     1.20 Löggæsla          831,7     -15,0     816,7
         c.     1.40 Tollgæsla          631,5     -15,0     616,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.096,9     -33,7     1.063,2
    131.     Við 06-325 Samræmd neyðarsvörun
         a.     1.10 Samræmd neyðarsvörun          272,4     -5,5     266,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          272,4     -5,5     266,9
    132.     Við 06-341 Áfengis- og fíkniefnamál
         a.     1.25 Átak í löggæslu vegna fíkniefnamála          63,9     -30,0     33,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          63,9     -30,0     33,9
    133.     Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         a.     1.90 Landhelgisgæsla Íslands          2.712,0     -299,0     2.413,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.808,0     -299,0     2.509,0
    134.     Við 06-396 Landhelgissjóður Íslands
         a.     6.41 Landhelgissjóður Íslands          2.769,6     -2.350,0     419,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.751,1     -2.350,0     401,1
    135.     Við 06-398 Útlendingastofnun
         a.     1.01 Útlendingastofnun          236,3     -30,0     206,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          236,3     -30,0     206,3
    136.     Við 06-411 Sýslumaðurinn í Reykjavík
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Reykjavík          355,3     -14,7     340,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          347,6     -14,7     332,9
    137.     Við 06-412 Sýslumaðurinn á Akranesi
         a.     1.20 Löggæsla          113,1     -8,1     105,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          191,4     -8,1     183,3
    138.     Við 06-414 Sýslumaður Snæfellinga
         a.     1.20 Löggæsla          100,0     -7,8     92,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          185,2     -7,8     177,4
    139.     Við 06-415 Sýslumaðurinn í Búðardal
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Búðardal          29,5     -2,2     27,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          29,5     -2,2     27,3
    140.     Við 06-416 Sýslumaðurinn á Patreksfirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Patreksfirði          39,3     -1,7     37,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          39,3     -1,7     37,6
    141.     Við 06-417 Sýslumaðurinn í Bolungarvík
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Bolungarvík          27,7     -1,2     26,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          27,7     -1,2     26,5
    142.     Við 06-418 Sýslumaðurinn á Ísafirði
         a.     1.20 Löggæsla          232,8     -14,3     218,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          338,8     -14,3     324,5
    143.     Við 06-419 Sýslumaðurinn á Hólmavík
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Hólmavík          31,6     -1,3     30,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          31,6     -1,3     30,3
    144.     Við 06-420 Sýslumaðurinn á Blönduósi
         a.     1.20 Löggæsla          83,3     -8,3     75,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          196,9     -8,3     188,6
    145.     Við 06-421 Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
         a.     1.20 Löggæsla          91,8     -6,6     85,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          155,0     -6,6     148,4
    146.     Við 06-422 Sýslumaðurinn á Siglufirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Siglufirði          64,5     -7,7     56,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          64,5     -7,7     56,8
    147.     Við 06-424 Sýslumaðurinn á Akureyri
         a.     1.20 Löggæsla          336,0     -22,2     313,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          526,0     -22,2     503,8
    148.     Við 06-425 Sýslumaðurinn á Húsavík
         a.     1.20 Löggæsla          104,7     -7,9     96,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          186,4     -7,9     178,5
    149.     Við 06-426 Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
         a.     1.20 Löggæsla          112,0     -8,9     103,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          210,3     -8,9     201,4
    150.     Við 06-428 Sýslumaðurinn á Eskifirði
         a.     1.20 Löggæsla          177,6     -16,5     161,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          270,8     -16,5     254,3
    151.     Við 06-429 Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði          42,7     -4,3     38,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          42,7     -4,3     38,4
    152.     Við 06-430 Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal
         a.     1.01 Yfirstjórn          30,0     -4,8     25,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          30,0     -4,8     25,2
    153.     Við 06-431 Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
         a.     1.20 Löggæsla          114,0     -10,2     103,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          180,9     -10,2     170,7
    154.     Við 06-432 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
         a.     1.20 Löggæsla          103,2     -9,9     93,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          185,6     -9,9     175,7
    155.     Við 06-434 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ          167,1     -10,8     156,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          167,0     -10,8     156,2
    156.     Við 06-436 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði          215,8     -12,1     203,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          214,0     -12,1     201,9
    157.     Við 06-437 Sýslumaðurinn í Kópavogi
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Kópavogi          196,1     -11,3     184,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          195,3     -11,3     184,0
    158.     Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumanns-
              embætta
         a.     1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður          23,2     -5,0     18,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          128,4     -5,0     123,4
    159.     Við 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
         a.     1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins          1.182,6     -55,0     1.127,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.126,0     -55,0     1.071,0
    160.     Við 06-591 Fangelsisbyggingar
         a.     6.10 Stofnframkvæmdir          350,0     -350,0     0,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          350,0     -350,0     0,0
    161.     Við 06-701 Þjóðkirkjan
         a.     1.01 Biskup Íslands          1.633,7     -106,0     1.527,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.600,3     -106,0     1.494,3
    162.     Við 06-705 Kirkjumálasjóður
         a.     1.10 Kirkjumálasjóður          322,4     -30,0     292,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          322,4     -30,0     292,4
    163.     Við 06-735 Sóknargjöld
         a.     1.10 Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar          2.224,0     -206,0     2.018,0
         b.     1.20 Sóknargjöld til annarra trúfélaga          281,0     -26,0     255,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          2.505,0     -232,0     2.273,0
    164.     Við 06-736 Jöfnunarsjóður sókna
         a.     1.10 Jöfnunarsjóður sókna          417,1     -38,0     379,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          417,1     -38,0     379,1
    165.     Við 07-190 Ýmis verkefni
         a.     1.10 Fastanefndir          66,7     -20,0     46,7
         b.     1.90 Ýmislegt          163,3     -36,0     127,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          239,6     -56,0     183,6
    166.     Við 07-205 Leiguíbúðir
         a.     6.21 Leiguíbúðir          2.200,0     -1.100,0     1.100,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          480,0     -66,0     414,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          1.720,0     -1.034,0     686,0
    167.     Við 07-302 Ríkissáttasemjari
         a.     1.01 Ríkissáttasemjari          70,1     -5,6     64,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          67,9     -5,6     62,3
    168.     Við 07-313 Jafnréttisstofa
         a.     1.01 Jafnréttisstofa          91,2     -8,2     83,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          74,7     -8,2     66,5
    169.     Við 07-331 Vinnueftirlit ríkisins
         a.     1.01 Vinnueftirlit ríkisins          592,8     -72,5     520,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          343,5     -21,0     322,5
         c.      Innheimt af ríkistekjum          203,5     -51,5     152,0
    170.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         a.     1.01 Almennur rekstur          517,2     -20,0     497,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          969,4     -20,0     949,4
    171.     Við 07-722 Sólheimar í Grímsnesi
         a.     1.70 Sólheimar í Grímsnesi          277,4     -11,0     266,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          277,4     -11,0     266,4
    172.     Við 07-750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
         a.     1.01 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins          444,2     -10,6     433,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          423,1     -10,6     412,5
    173.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-755 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda
              og sjónskerta
         a.     1.01 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda
              og sjónskerta          0,0     321,1     321,1
         b.     Sértekjur          0,0     -9,9     -9,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     311,2     311,2
    174.     Við 07-821 Tryggingastofnun ríkisins
         a.     1.01 Tryggingastofnun ríkisins          1.634,6     -8,0     1.626,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.002,0     -8,0     994,0
    175.     Við 07-825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega
              aðstoð
         a.     1.41 Heimilisuppbót          3.663,0     -87,0     3.576,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          9.689,0     -87,0     9.602,0
    176.     Við 07-827 Lífeyristryggingar
         a.     1.11 Ellilífeyrir          9.703,0     -158,0     9.545,0
         b.     1.15 Örorkulífeyrir          6.934,0     -12,0     6.922,0
         c.     1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega          19.498,0     -662,0     18.836,0
         d.     1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega          13.598,0     -85,0     13.513,0
         e.     1.26 Sérstök viðbót ellilífeyrisþega          42,0     1.200,0     1.242,0
         f.     1.27 Sérstök viðbót örorkulífeyrisþega          196,0     800,0     996,0
         g.      Greitt úr ríkissjóði          26.969,2     2.534,8     29.504,0
         h.      Innheimt af ríkistekjum          26.884,8     -1.451,8     25.433,0
    177.     Við 07-981 Vinnumál
         a.     1.10 Félagsdómur          10,0     -0,5     9,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          96,5     -0,5     96,0
    178.     Við 07-982 Ábyrgðasjóður launa
         a.     1.01 Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota          862,2     1.020,8     1.883,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          862,2     1.020,8     1.883,0
    179.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         a.     1.11 Atvinnuleysisbætur          7.340,0     10.230,0     17.570,0
         b.     1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni og önnur
              úrræði          112,0     110,0     222,0
         c.     1.41 Framlög og styrkir          150,0     -110,0     40,0
         d.     1.81 Vaxtatekjur          170,0     -73,0     97,0
         e.     Sértekjur          -1.700,0     730,0     -970,0
         f.      Innheimt af ríkistekjum          6.813,0     10.887,0     17.700,0
    180.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         a.     1.01 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar          97,0     -4,9     92,1
         b.     1.11 Fæðingarorlofssjóður          10.350,0     -400,0     9.950,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          10.447,0     -404,9     10.042,1
    181.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.11 Meðlög samkvæmt lögum nr. 76/2003          207,1     -207,1     0,0
         b.     1.45 Þjónusta við blinda og sjónskerta          55,4     -55,4     0,0
         c.     1.48 Fjölmenningarsetur á Ísafirði          44,8     -2,2     42,6
         d.     1.49 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna          78,9     -12,0     66,9
         e.     1.59 Til sveitarfélaga sem verða fyrir aflasamdrætti     250,0     -250,0     0,0
         f.      Greitt úr ríkissjóði          1.139,3     -526,7     612,6
    182.     Við 08-101 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa          569,9     -28,3     541,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          564,9     -28,3     536,6
    183.     Við 08-202 Sjúkratryggingastofnun
         a.     1.01 Sjúkratryggingastofnun          790,8     6,4     797,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          514,8     6,4     521,2
    184.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         a.     1.15 Lyf          9.735,0     -1.000,0     8.735,0
         b.     1.16 Lyf með S-merkingu          0,0     2.687,6     2.687,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          23.641,0     1.687,6     25.328,6
    185.     Við 08-301 Landlæknir
         a.     1.01 Landlæknir          341,2     -26,3     314,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          339,2     -26,3     312,9
    186.     Við 08-305 Lýðheilsustöð
         a.     1.01 Lýðheilsustöð          225,7     -11,0     214,7
         b.     1.90 Forvarnasjóður          109,1     -0,7     108,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          246,0     -3,7     242,3
         d.      Innheimt af ríkistekjum          88,7     -8,0     80,7
    187.     Við 08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
         a.     1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands          147,2     -7,2     140,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          145,1     -7,2     137,9
    188.     Við 08-326 Sjónstöð Íslands
         a.     1.01 Sjónstöð Íslands          204,4     -204,4     0,0
         b.     Sértekjur          -1,0     1,0     0,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          203,4     -203,4     0,0
    189.     Við 08-327 Geislavarnir ríkisins
         a.     1.01 Geislavarnir ríkisins          113,6     -4,9     108,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          92,0     -4,9     87,1
    190.     Við 08-340 Málefni fatlaðra
         a.     1.10 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og
              fatlaðra          179,6     -4,9     174,7
         b.     1.15 Samningur um sjúkraþjálfun fyrir fatlaða          49,3     -2,4     46,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          326,6     -7,3     319,3
    191.     Við 08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri
         a.     1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri          4.632,0     -312,1     4.319,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          4.438,0     -312,1     4.125,9
    192.     Við 08-373 Landspítali
         a.     1.01 Landspítali          39.749,0     -4.937,4     34.811,6
         b.     6.01 Tæki og búnaður          209,0     -8,0     201,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          37.681,0     -4.945,4     32.735,6
    193.     Við 08-376 Bygging hátæknisjúkrahúss á lóð
              Landspítalans
         a.     6.21 Bygging hátæknisjúkrahúss á lóð
              Landspítalans          800,0     -400,0     400,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          800,0     -400,0     400,0
    194.     Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
         a.     1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          188,9     787,3     976,2
         b.     Sértekjur          0,0     -360,0     -360,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          253,9     427,3     681,2
    195.     Við 08-383 Sjúkrahótel
         a.     1.01 Sjúkrahótel          92,3     -4,6     87,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          92,3     -4,6     87,7
    196.     Við 08-384 Rjóður, hvíldarheimili fyrir börn
         a.     1.01 Rjóður, hvíldarheimili fyrir börn          126,7     -6,3     120,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          126,7     -6,3     120,4
    197.     Við 08-386 Vistun ósakhæfra afbrotamanna
         a.     1.10 Vistun ósakhæfra afbrotamanna          220,1     -11,0     209,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          219,7     -11,0     208,7
    198.     Við 08-388 Samtök áhugamanna um
              áfengisvandamálið
         a.     1.10 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið          679,7     -34,0     645,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          679,7     -34,0     645,7
    199.     Við 08-397 Lyfjastofnun
         a.     1.01 Lyfjastofnun          215,7     -11,6     204,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          6,0     -2,0     4,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          184,5     -9,6     174,9
    200.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.10 Samninganefnd heilbrigðisráðuneytisins          33,8     -33,8     0,0
         b.     1.17 Vísindasiðanefnd          27,1     -1,3     25,8
         c.     1.30 Krabbameinsfélag Íslands,
              krabbameinsskráning          20,6     -1,0     19,6
         d.     1.31 Krabbameinsfélag Íslands, kostnaður við
              krabbameinsleit          335,2     -16,7     318,5
         e.     1.40 Kostnaður skv. lögum nr. 25/1975          3,1     -0,1     3,0
         f.     1.42 Kostnaður samkvæmt lögum um farsóttir,
              sóttvarnir og ónæmi          120,3     -6,0     114,3
         g.     1.43 Viðbúnaður gegn farsóttum          50,0     -2,6     47,4
         h.     1.44 Átak í vímuvarnamálum          34,0     -34,0     0,0
         i.     1.73 Bláa lónið, húðmeðferðir          48,7     -2,4     46,3
         j.     1.74 Bláa lónið, styrkur          25,0     -1,3     23,7
         k.     1.95 Kynsjúkdómar, alnæmi          5,7     -0,3     5,4
         l.     1.98 Ýmis framlög heilbrigðisráðuneytis          90,8     -4,0     86,8
         m.     6.91 Upplýsingatæknimál          54,0     -7,0     47,0
         n.      Greitt úr ríkissjóði          1.360,2     -110,5     1.249,7
    201.     Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     1.01 Hjúkrunarheimili, almennt          995,8     -800,2     195,6
         b.     1.09 Ný hjúkrunarrými          442,6     -442,6     0,0
         c.     1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana          770,2     435,7     1.205,9
         d.     Sértekjur          -10,0     -4,9     -14,9
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.825,6     -812,0     1.013,6
    202.     Við 08-405 Hrafnista, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.873,6     -218,4     1.655,2
         b.     1.11 Dvalarrými          255,3     -14,4     240,9
         c.     Sértekjur          -24,1     2,2     -21,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          2.104,8     -230,6     1.874,2
    203.     Við 08-406 Hrafnista, Hafnarfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.194,0     -59,2     1.134,8
         b.     1.11 Dvalarrými          210,5     -1,8     208,7
         c.     1.15 Dagvist          26,0     1,5     27,5
         d.     Sértekjur          -15,6     0,4     -15,2
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.414,9     -59,1     1.355,8
    204.     Við 08-407 Grund, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.370,1     -37,0     1.333,1
         b.     1.11 Dvalarrými          138,7     -9,0     129,7
         c.     Sértekjur          -18,4     0,3     -18,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.490,4     -45,7     1.444,7
    205.     Við 08-408 Sunnuhlíð, Kópavogi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          557,5     -21,3     536,2
         b.     1.15 Dagvist          17,9     0,9     18,8
         c.     Sértekjur          -7,2     0,1     -7,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          568,2     -20,3     547,9
    206.     Við 08-409 Hjúkrunarheimilið Skjól
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          814,1     -31,0     783,1
         b.     Sértekjur          -10,8     0,2     -10,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          803,3     -30,8     772,5
    207.     Við 08-410 Hjúkrunarheimilið Eir
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.301,3     -34,0     1.267,3
         b.     1.15 Dagvist          61,1     1,5     62,6
         c.     Sértekjur          -17,1     0,3     -16,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.345,3     -32,2     1.313,1
    208.     Við 08-411 Garðvangur, Garði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          293,5     -4,4     289,1
         b.     Sértekjur          -3,9     0,1     -3,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          289,6     -4,3     285,3
    209.     Við 08-412 Hjúkrunarheimilið Skógarbær
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          533,6     -20,4     513,2
         b.     1.71 Endurhæfingardeild          109,2     -3,4     105,8
         c.     Sértekjur          -6,9     0,1     -6,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          635,9     -23,7     612,2
    210.     Við 08-413 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          627,2     -51,9     575,3
         b.     Sértekjur          -8,1     0,2     -7,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          619,1     -51,7     567,4
    211.     Við 08-414 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          225,0     -16,0     209,0
         b.     1.11 Dvalarrými          19,3     -0,9     18,4
         c.     Sértekjur          -2,8     0,1     -2,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          241,5     -16,8     224,7
    212.     Við 08-415 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          134,3     1,2     135,5
         b.     1.11 Dvalarrými          22,5     -1,2     21,3
         c.     1.15 Dagvist          3,9     2,5     6,4
         d.     Sértekjur          -1,8     0,1     -1,7
         e.      Greitt úr ríkissjóði          158,9     2,6     161,5
    213.     Við 08-416 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka,
              Ólafsfirði

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          152,8     -11,0     141,8
         b.     1.11 Dvalarrými          33,8     -0,3     33,5
         c.     1.15 Dagvist          6,0     0,1     6,1
         d.     Sértekjur          -2,0     0,1     -1,9
         e.      Greitt úr ríkissjóði          190,6     -11,1     179,5
    214.     Við 08-417 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          88,2     -1,2     87,0
         b.     1.11 Dvalarrými          18,3     -6,5     11,8
         c.     1.15 Dagvist          3,9     -0,1     3,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          109,1     -7,8     101,3
    215.     Við 08-418 Seljahlíð, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          209,8     -55,9     153,9
         b.     Sértekjur          -2,8     0,9     -1,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          207,0     -55,0     152,0
    216.     Við 08-421 Víðines
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          271,3     -4,1     267,2
         b.     Sértekjur          -3,8     0,1     -3,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          267,5     -4,0     263,5
    217.     Við 08-423 Höfði, Akranesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          349,9     -9,1     340,8
         b.     1.11 Dvalarrými          89,1     2,9     92,0
         c.     1.15 Dagvist          20,1     1,0     21,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          454,4     -5,2     449,2
    218.     Við 08-424 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          171,3     43,3     214,6
         b.     1.11 Dvalarrými          86,3     -22,5     63,8
         c.     Sértekjur          -2,4     -0,7     -3,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          255,2     20,1     275,3
    219.     Við 08-425 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          69,6     -1,8     67,8
         b.     1.11 Dvalarrými          30,6     3,2     33,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          99,2     1,4     100,6
    220.     Við 08-426 Fellaskjól, Grundarfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          69,0     -1,9     67,1
         b.     1.11 Dvalarrými          21,9     -6,8     15,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          89,9     -8,7     81,2
    221.     Við 08-427 Jaðar, Ólafsvík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          65,5     4,9     70,4
         b.     1.11 Dvalarrými          15,4     -0,3     15,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          82,1     4,6     86,7
    222.     Við 08-428 Fellsendi, Búðardal
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          195,0     -5,0     190,0
         b.     Sértekjur          -2,8     0,1     -2,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          192,2     -4,9     187,3
    223.     Við 08-429 Barmahlíð, Reykhólum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          97,0     0,9     97,9
         b.     1.11 Dvalarrými          6,4     -0,3     6,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          102,0     0,6     102,6
    224.     Við 08-433 Dalbær, Dalvík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          168,0     1,6     169,6
         b.     1.11 Dvalarrými          60,9     0,1     61,0
         c.     1.15 Dagvist          14,1     0,2     14,3
         d.     Sértekjur          -2,4     0,1     -2,3
         e.      Greitt úr ríkissjóði          240,6     2,0     242,6
    225.     Við 08-434 Samningur við Akureyrarbæ um
              öldrunarþjónustu

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.235,7     -46,9     1.188,8
         b.     1.11 Dvalarrými          192,5     -71,2     121,3
         c.     1.15 Dagvist          39,9     12,2     52,1
         d.     Sértekjur          -16,6     0,1     -16,5
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.451,5     -105,8     1.345,7
    226.     Við 08-436 Uppsalir, Fáskrúðsfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          97,4     -8,2     89,2
         b.     1.11 Dvalarrými          37,6     -0,8     36,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          133,7     -9,0     124,7
    227.     Við 08-437 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð
               um öldrunarþjónustu
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          195,7     -12,0     183,7
         b.     1.11 Dvalarrými          44,2     -26,2     18,0
         c.     1.15 Dagvist          6,3     0,3     6,6
         d.     Sértekjur          -2,6     0,1     -2,5
         e.      Greitt úr ríkissjóði          243,6     -37,8     205,8
    228.     Við 08-438 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          127,2     -9,1     118,1
         b.     1.11 Dvalarrými          12,5     -0,4     12,1
         c.     Sértekjur          -1,7     0,1     -1,6
         d.      Greitt úr ríkissjóði          139,0     -9,4     129,6
    229.     Við 08-439 Hjallatún, Vík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          79,6     4,8     84,4
         b.     1.11 Dvalarrými          18,8     -0,6     18,2
         c.     Sértekjur          -1,2     0,1     -1,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          97,2     4,3     101,5
    230.     Við 08-440 Kumbaravogur, Stokkseyri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          304,7     -15,3     289,4
         b.     1.11 Dvalarrými          32,6     -5,7     26,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          333,2     -21,0     312,2
    231.     Við 08-441 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          190,6     38,7     229,3
         b.     1.11 Dvalarrými          245,0     -22,9     222,1
         c.     1.17 Geðrými          228,5     -6,9     221,6
         d.     Sértekjur          -2,6     -0,4     -3,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          661,5     8,5     670,0
    232.     Við 08-442 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          227,7     -0,7     227,0
         b.     1.11 Dvalarrými          34,3     -7,3     27,0
         c.     1.15 Dagvist          9,8     0,7     10,5
         d.     Sértekjur          -3,1     0,1     -3,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          268,7     -7,2     261,5
    233.     Við 08-443 Holtsbúð, Garðabæ
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          305,1     2,6     307,7
         b.     1.15 Dagvist          10,0     0,3     10,3
         c.     Sértekjur          -4,0     0,1     -3,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          311,1     3,0     314,1
    234.     Við 08-444 Vífilsstaðir, Garðabæ
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          376,3     -10,1     366,2
         b.     Sértekjur          -4,9     0,1     -4,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          371,4     -10,0     361,4
    235.     Við 08-447 Sóltún, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.008,5     -30,3     978,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.008,5     -30,3     978,2
    236.     Við 08-460 Dvalarrými aldraðra, önnur
         a.     1.11 Dvalarrými aldraðra, önnur          631,4     -72,7     558,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          631,4     -72,7     558,7
    237.     Við 08-472 Hlíðabær, Reykjavík
         a.     1.10 Hlíðabær, Reykjavík          48,5     3,3     51,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          48,5     3,3     51,8
    238.     Við 08-473 Lindargata, Reykjavík
         a.     1.10 Lindargata, Reykjavík          45,1     1,4     46,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          45,1     1,4     46,5
    239.     Við 08-474 Dagvist og endurhæfingarstöð
               MS-sjúklinga
         a.     1.10 Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga          88,0     5,7     93,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          88,0     5,7     93,7
    240.     Við 08-475 Múlabær, Reykjavík
         a.     1.10 Múlabær, Reykjavík          68,3     8,9     77,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          68,3     8,9     77,2
    241.     Við 08-476 Fríðuhús, Reykjavík
         a.     1.10 Fríðuhús, Reykjavík          36,5     2,0     38,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          36,5     2,0     38,5
    242.     Við 08-477 Dagvistun aldraðra, aðrar
         a.     1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar          312,3     229,0     541,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          312,3     229,0     541,3
    243.     Við 08-478 Vistheimilið Bjarg
         a.     1.10 Vistheimilið Bjarg          56,0     -1,7     54,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          56,0     -1,7     54,3
    244.     Við 08-479 Hlaðgerðarkot
         a.     1.10 Hlaðgerðarkot          86,5     -2,6     83,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          86,5     -2,6     83,9
    245.     Við 08-491 Reykjalundur, Mosfellsbæ
         a.     1.10 Reykjalundur, Mosfellsbæ          1.384,4     -33,5     1.350,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.384,4     -33,5     1.350,9
    246.     Við 08-492 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags
              Íslands
         a.     1.10 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands          566,6     -17,0     549,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          566,6     -17,0     549,6
    247.     Við 08-493 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endur-
              hæfingarstofnun

         a.     1.10 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingar-
              stofnun          461,4     -8,7     452,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          461,4     -8,7     452,7
    248.     Við 08-494 Hlein
         a.     1.10 Hlein          112,0     -3,4     108,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          112,0     -3,4     108,6
    249.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         a.     1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt          1.015,7     -408,7     607,0
         b.     1.13 Afnotagjöld og þjónusta við sjúkraskrárkerfi
              heilsugæslustöðva          62,8     -3,1     59,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.143,5     -411,8     731,7
    250.     Við 08-501 Sjúkraflutningar
         a.     1.11 Sjúkraflutningar          572,9     -28,7     544,2
         b.     1.12 Útvegun og rekstur sjúkrabifreiða          132,9     -6,6     126,3
         c.     1.15 Sjúkraflug          118,3     -5,9     112,4
         d.      Greitt úr ríkissjóði          824,1     -41,2     782,9
    251.     Við 08-506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
         a.     1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu          5.101,0     -1.020,0     4.081,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          4.711,0     -1.020,0     3.691,0
    252.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-508 Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgar-
               svæðinu
         a.     1.01 Miðstöð heimahjúkrunar á
              höfuðborgarsvæðinu          0,0     892,0     892,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     892,0     892,0
    253.     Við 08-515 Heilsugæslustöðin Lágmúla í Reykjavík
         a.     1.01 Heilsugæslustöðin Lágmúla          159,0     -4,7     154,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          158,0     -4,7     153,3
    254.     Við 08-517 Læknavaktin
         a.     1.01 Læknavaktin          280,5     1,4     281,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          280,5     1,4     281,9
    255.     Við 08-553 Samningur við Akureyrarbæ um
              heilsugæslu
         a.     1.01 Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu          502,9     -29,7     473,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          502,9     -29,7     473,2
    256.     Við 08-588 Heilsugæslustöðin í Salahverfi í
              Kópavogi
         a.     1.01 Heilsugæslustöðin í Salahverfi í Kópavogi          284,1     -8,5     275,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          284,1     -8,5     275,6
    257.     Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
         a.     1.01 Almennur rekstur          240,4     -238,2     2,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          690,0     -238,2     451,8
    258.     Við 08-711 Heilbrigðisstofnunin Akranesi
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          250,5     10,5     261,0
         b.     1.11 Sjúkrasvið          1.267,7     -70,8     1.196,9
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          155,9     -4,6     151,3
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.585,8     -64,9     1.520,9
    259.     Við 08-716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          546,8     -30,7     516,1
         b.     1.11 Sjúkrasvið          268,8     -15,4     253,4
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          65,4     -1,9     63,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          841,5     -48,0     793,5
    260.     Við 08-721 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          121,2     -6,8     114,4
         b.     1.11 Sjúkrasvið          60,4     -3,6     56,8
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          109,1     -3,3     105,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          283,1     -13,7     269,4
    261.     Við 08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          348,1     -19,8     328,3
         b.     1.11 Sjúkrasvið          516,1     -28,9     487,2
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          288,3     -8,3     280,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.090,8     -57,0     1.033,8
    262.     Við 08-735 Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          70,6     -3,0     67,6
         b.     1.11 Sjúkrasvið          9,9     17,1     27,0
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          80,4     -2,4     78,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          158,1     11,7     169,8
    263.     Við 08-741 Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          101,0     -5,6     95,4
         b.     1.11 Sjúkrasvið          47,3     -2,8     44,5
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          160,9     5,6     166,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          299,1     -2,8     296,3
    264.     Við 08-746 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi og
              Sauðárkróki

         a.     1.01 Heilsugæslusvið          318,9     -17,9     301,0
         b.     1.11 Sjúkrasvið          503,0     -27,5     475,5
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          643,5     -18,3     625,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.379,1     -63,7     1.315,4
    265.     Við 08-756 Heilbrigðisstofnunin Dalvíkur- og
              Fjallabyggð

         a.     1.01 Heilsugæslusvið          286,3     -16,1     270,2
         b.     1.11 Sjúkrasvið          132,5     -7,5     125,0
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          201,8     -5,9     195,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          596,6     -29,5     567,1
    266.     Við 08-761 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          362,8     -22,3     340,5
         b.     1.11 Sjúkrasvið          537,3     -29,5     507,8
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          164,3     -5,3     159,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          967,1     -57,1     910,0
    267.     Við 08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          842,5     -21,4     821,1
         b.     1.11 Sjúkrasvið          842,2     16,6     858,8
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          394,8     23,3     418,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.962,2     18,5     1.980,7
    268.     Við 08-779 Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          132,4     -7,8     124,6
         b.     1.11 Sjúkrasvið          69,0     -4,1     64,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          201,4     -11,9     189,5
    269.     Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          199,2     -11,3     187,9
         b.     1.11 Sjúkrasvið          426,0     -24,2     401,8
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          112,6     -3,4     109,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          713,3     -38,9     674,4
    270.     Við 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          1.004,3     -28,2     976,1
         b.     1.11 Sjúkrasvið          895,1     -46,0     849,1
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          306,1     -9,2     296,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.986,8     -83,4     1.903,4
    271.     Við 08-791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          582,4     29,3     611,7
         b.     1.11 Sjúkrasvið          1.058,2     -57,2     1.001,0
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          204,2     -5,9     198,3
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.708,4     -33,8     1.674,6
    272.     Við 08-795 St. Jósefsspítali, Sólvangur
         a.     1.11 St. Jósefsspítali, Sólvangur          1.060,6     -57,7     1.002,9
         b.     1.21 Hjúkrunarrými          476,6     -13,8     462,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.438,5     -71,5     1.367,0
    273.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa          707,9     -21,0     686,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          698,8     -21,0     677,8
    274.     Við 09-103 Fjársýsla ríkisins
         a.     1.01 Almennur rekstur          550,7     -17,2     533,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.351,1     -17,2     1.333,9
    275.     Við 09-201 Ríkisskattstjóri
         a.     1.01 Almennur rekstur          668,5     -25,6     642,9
         b.     1.41 Skattvinnslukerfi          362,7     -20,0     342,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.117,9     -45,6     1.072,3
    276.     Við 09-202 Skattstofan í Reykjavík
         a.     1.01 Skattstofan í Reykjavík          454,9     -13,6     441,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          454,9     -13,6     441,3
    277.     Við 09-203 Skattstofa Vesturlands
         a.     1.01 Skattstofa Vesturlands          96,4     -2,4     94,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          96,1     -2,4     93,7
    278.     Við 09-204 Skattstofa Vestfjarða
         a.     1.01 Skattstofa Vestfjarða          43,7     -1,1     42,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          43,3     -1,1     42,2
    279.     Við 09-205 Skattstofa Norðurlands vestra
         a.     1.01 Skattstofa Norðurlands vestra          51,1     -1,3     49,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          50,8     -1,3     49,5
    280.     Við 09-206 Skattstofa Norðurlands eystra
         a.     1.01 Skattstofa Norðurlands eystra          139,2     -3,5     135,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          138,6     -3,5     135,1
    281.     Við 09-207 Skattstofa Austurlands
         a.     1.01 Skattstofa Austurlands          62,1     -1,5     60,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          61,8     -1,5     60,3
    282.     Við 09-208 Skattstofa Suðurlands
         a.     1.01 Skattstofa Suðurlands          72,2     -1,9     70,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          71,8     -1,9     69,9
    283.     Við 09-209 Skattstofa Vestmannaeyja
         a.     1.01 Skattstofa Vestmannaeyja          31,4     -0,8     30,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          31,2     -0,8     30,4
    284.     Við 09-211 Skattstofa Reykjaness
         a.     1.01 Skattstofa Reykjaness          305,2     -9,0     296,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          301,5     -9,0     292,5
    285.     Við 09-212 Skatta- og tollamál, ýmis útgjöld
         a.     1.01 Ýmis sameiginleg útgjöld          81,6     -40,0     41,6
         b.     1.05 Gæða- og þjónustumál skattstofa          1,1     -1,1     0,0
         c.     1.10 Skatteftirlit          5,0     -5,0     0,0
         d.     1.30 Þungaskattur          24,2     -1,2     23,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          121,6     -47,3     74,3
    286.     Við 09-214 Yfirskattanefnd
         a.     1.01 Yfirskattanefnd          124,3     -3,7     120,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          124,3     -3,7     120,6
    287.     Við 09-215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins
         a.     1.01 Skattrannsóknarstjóri ríkisins          183,6     -5,5     178,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          183,6     -5,5     178,1
    288.     Við 09-262 Tollstjórinn í Reykjavík
         a.     1.01 Tollstjórinn í Reykjavík          1.268,4     -52,7     1.215,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.421,8     -52,7     1.369,1
    289.     Við 09-391 Jöfnun á örorkubyrði almennra
              lífeyrissjóða

         a.     1.11 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða          1.991,0     20,3     2.011,3
         b.      Innheimt af ríkistekjum          1.991,0     20,3     2.011,3
    290.     Við 09-393 Endurhæfingarsjóður
         a.     1.11 Endurhæfingarsjóður          500,0     -500,0     0,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          500,0     -500,0     0,0
    291.     Við 09-402 Fasteignaskrá Íslands
         a.     1.01 Fasteignaskrá Íslands          619,0     -21,9     597,1
         b.     Sértekjur          -80,0     4,0     -76,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          539,0     -17,9     521,1
    292.     Við 09-901 Framkvæmdasýsla ríkisins
         a.     1.01 Framkvæmdasýsla ríkisins          144,5     -0,1     144,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2,7     -0,1     2,6
    293.     Við 09-980 Rekstrarfélag stjórnarráðsbygginga við
              Arnarhól
         a.     1.01 Rekstur húsnæðis          224,9     -0,8     224,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          32,8     -0,8     32,0
    294.     Við 09-985 Fyrrum varnarsvæði við
              Keflavíkurflugvöll
         a.     1.01 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll          1.698,3     -586,0     1.112,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.698,3     -586,0     1.112,3
    295.     Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.10 Símakostnaður og burðargjöld fyrir
              Stjórnarráðið          63,4     -4,0     59,4
         b.     1.13 Kjarasamningar          20,3     -2,0     18,3
         c.     1.23 Jafnréttisfulltrúar ráðuneyta          33,4     -33,4     0,0
         d.     1.45 Ýmsar nefndir          33,4     -3,3     30,1
         e.     1.49 Rekstur fjárlagakerfis ráðuneyta og Alþingis          6,6     -0,6     6,0
         f.     1.67 Þjóðlendumál          27,2     -5,0     22,2
         g.     1.90 Ýmis verkefni          225,9     -97,8     128,1
         h.     1.94 Þróunarmál í upplýsingatækni          59,0     -27,0     32,0
         i.      Greitt úr ríkissjóði          1.273,0     -173,1     1.099,9
    296.     Við 10-101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa          394,9     29,3     424,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          364,7     29,3     394,0
    297.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.11 Fastanefndir          10,4     1,9     12,3
         b.     1.12 Vetrarsamgöngur og vöruflutningar          1,9     -1,9     0,0
         c.     1.18 Meðlög samkvæmt lögum nr. 76/2003          0,0     207,1     207,1
         d.     1.35 Átak í umferðaröryggismálum          50,0     -50,0     0,0
         e.     1.59 Til sveitarfélaga sem verða fyrir aflasamdrætti     0,0     250,0     250,0
         f.     1.98 Ýmis framlög samgönguráðuneytis          40,2     -5,0     35,2
         g.      Greitt úr ríkissjóði          198,9     402,1     601,0
    298.     Við 10-211 Rekstur Vegagerðarinnar
         a.     1.01 Almennur rekstur          604,7     -30,2     574,5
         b.      Innheimt af ríkistekjum          685,6     -30,2     655,4
    299.     Við 10-212 Samgönguverkefni
         a.     1.07 Þjónusta          3.756,5     -350,0     3.406,5
         b.     1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa          1.030,3     -41,8     988,5
         c.     6.10 Framkvæmdir          25.312,9     -5.500,0     19.812,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          6.640,9     -2.400,0     4.240,9
         e.      Innheimt af ríkistekjum          28.754,4     -3.491,8     25.262,6
    300.     Við 10-251 Umferðarstofa
         a.     1.01 Umferðarstofa          684,0     -236,4     447,6
         b.      Innheimt af ríkistekjum          458,1     -236,4     221,7
    301.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          751,2     -28,2     723,0
         b.     6.80 Sjóvarnargarðar          153,5     -94,5     59,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          915,1     -134,7     780,4
         d.      Innheimt af ríkistekjum          136,6     12,0     148,6
    302.     Við 10-336 Hafnarframkvæmdir
         a.     1.01 Almennur rekstur          13,4     -0,7     12,7
         b.     6.70 Hafnabótasjóður          842,7     -259,4     583,3
         c.     6.72 Landeyjahöfn          1.016,2     -246,1     770,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          2.501,5     -506,2     1.995,3
    303.     Við 10-381 Rannsóknanefnd sjóslysa
         a.     1.01 Rannsóknanefnd sjóslysa          42,5     -2,1     40,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          42,5     -2,1     40,4
    304.     Við 10-471 Flugmálastjórn Íslands
         a.     1.01 Flugmálastjórn Íslands          483,4     -24,0     459,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          223,6     11,6     235,2
         c.      Innheimt af ríkistekjum          255,6     -35,6     220,0
    305.     Við 10-475 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
         a.     1.01 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta          1.223,6     -126,2     1.097,4
         b.     1.11 Keflavíkurflugvöllur          2.495,2     -1.153,0     1.342,2
         c.     1.81 Framlag Íslands vegna samnings við
             Alþjóðaflugmálastofnunina, ICAO          115,4     23,6     139,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          2.333,9     -37,6     2.296,3
         e.      Innheimt af ríkistekjum          1.982,6     -1.218,0     764,6
    306.     Við 10-512 Póst- og fjarskiptastofnunin
         a.     1.01 Póst- og fjarskiptastofnunin          300,1     -39,5     260,6
         b.      Innheimt af ríkistekjum          289,3     -39,5     249,8
    307.     Við 10-521 Fjarskiptasjóður
         a.     6.41 Fjarskiptasjóður          500,0     -500,0     0,0
         b.     Sértekjur          -90,0     90,0     0,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          410,0     -410,0     0,0
    308.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa          239,4     -12,0     227,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          239,4     -12,0     227,4
    309.     Við 11-205 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
         a.     1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands          1.045,2     -22,3     1.022,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          458,2     -22,3     435,9
    310.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         a.     1.10 Fastanefndir          9,3     -6,1     3,2
         b.     1.19 Staðlaráð          58,6     -3,0     55,6
         c.     1.98 Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög
              iðnaðarráðuneytis          97,4     -2,7     94,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          259,3     -8,8     250,5
         e.      Innheimt af ríkistekjum          58,6     -3,0     55,6
    311.     Við 11-301 Orkustofnun
         a.     1.01 Orkustofnun          1.112,3     -31,5     1.080,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          736,7     -31,5     705,2
    312.     Við 11-373 Niðurgreiðslur á húshitun
         a.     1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis          1.285,0     -200,0     1.085,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.285,0     -200,0     1.085,0
    313.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         a.     1.12 Jarðhitaleit          50,8     -2,5     48,3
         b.     1.22 Vistvænir orkugjafar          49,3     -4,5     44,8
         c.     1.24 Notendur utan samveitna          47,0     -2,3     44,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          174,6     -9,3     165,3
    314.     Við 11-401 Byggðaáætlun
         a.     1.10 Byggðaáætlun          475,4     -35,0     440,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          475,4     -35,0     440,4
    315.     Við 11-411 Byggðastofnun
         a.     1.10 Byggðastofnun          243,8     -20,0     223,8
         b.     1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni          284,2     -20,0     264,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          528,0     -40,0     488,0
    316.     Við 11-501 Ferðamálastofa
         a.     1.01 Ferðamálastofa          103,4     -4,7     98,7
         b.     1.05 Landkynningarskrifstofur erlendis          202,8     -6,9     195,9
         c.     1.21 Fjölsóttir ferðamannastaðir          72,8     -3,6     69,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          443,3     -15,2     428,1
    317.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         a.     1.15 Fastanefndir          15,7     6,1     21,8
         b.     1.90 Ýmis viðskipta- og bankamál          37,0     -6,0     31,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          59,2     8,5     67,7
         d.      Innheimt af ríkistekjum          29,4     -8,4     21,0
    318.     Við 12-421 Neytendastofa
         a.     1.01 Neytendastofa          330,7     -26,0     304,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          99,1     -26,0     73,1
    319.     Við 12-431 Einkaleyfastofan
         a.     1.01 Einkaleyfastofan          219,3     -28,0     191,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          12,8     -2,0     10,8
         c.      Innheimt af ríkistekjum          197,2     -26,0     171,2
    320.     Við 12-811 Flutningssjóður olíuvara
         a.     1.10 Flutningssjóður olíuvara          450,0     25,0     475,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          450,0     25,0     475,0
    321.     Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa          340,1     -11,4     328,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          324,8     -11,4     313,4
    322.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.10 Fastanefndir          10,1     -3,4     6,7
         b.     1.12 Samvinnunefnd um miðhálendið          13,1     -8,5     4,6
         c.     1.29 Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum          20,0     -4,0     16,0
         d.     1.35 Umhverfisvöktun          28,0     -5,6     22,4
         e.     1.40 Alþjóðastofnanir          21,5     -2,4     19,1
         f.     1.41 Skrifstofa um vernd gróður- og dýraríkis á
              norðlægum slóðum, CAFF          11,2     -1,3     9,9
         g.     1.42 Skrifstofa Norðurskautsráðsins um varnir
              gegn mengun hafsins, PAME          10,9     -1,1     9,8
         h.     1.44 Skógræktarfélag Íslands          42,6     -15,0     27,6
         i.     1.54 Rannsóknastöð að Kvískerjum          1,1     -0,1     1,0
         j.     1.56 Vernd Breiðafjarðar          8,8     -0,5     8,3
         k.     1.98 Ýmis framlög umhverfisráðuneytis          92,9     -8,3     84,6
         l.      Greitt úr ríkissjóði          328,4     -50,2     278,2
    323.     Við 14-202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
         a.     1.01 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn          29,0     -8,8     20,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          24,6     -8,8     15,8
    324.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         a.     1.01 Umhverfisstofnun          906,9     -75,2     831,7
         b.     5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          64,0     -50,0     14,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          714,1     -125,2     588,9
    325.     Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
         a.     1.01 Vatnajökulsþjóðgarður          146,7     -3,4     143,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          342,5     -3,4     339,1
    326.     Við 14-231 Landgræðsla ríkisins
         a.     1.01 Landgræðsla ríkisins          654,3     -18,2     636,1
         b.     1.90 Fyrirhleðslur          76,6     -12,0     64,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          620,8     -30,2     590,6
    327.     Við 14-241 Skógrækt ríkisins
         a.     1.01 Skógrækt ríkisins          438,9     -12,9     426,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          278,8     -12,9     265,9
    328.     Við 14-243 Hekluskógar
         a.     1.01 Hekluskógar          49,8     -5,0     44,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          49,8     -5,0     44,8
    329.     Við 14-287 Úrvinnslusjóður
         a.     1.10 Úrvinnslusjóður          800,0     -230,0     570,0
         b.     Sértekjur          -120,0     10,0     -110,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          750,0     -220,0     530,0
    330.     Við 14-289 Endurvinnslan hf.
         a.     1.10 Endurvinnslan hf., skilagjald og
              umsýsluþóknun          1.300,0     -60,0     1.240,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          1.300,0     -60,0     1.240,0
    331.     Við 14-301 Skipulagsstofnun
         a.     1.01 Skipulagsstofnun          191,7     -6,8     184,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          182,3     -6,8     175,5
    332.     Við 14-303 Skipulagsmál sveitarfélaga
         a.     1.11 Endurgreiðslur skipulagsgjalds til
              sveitarfélaga sem annast sjálf skipulagsmál sín          105,0     -30,0     75,0
         b.     1.13 Endurgreiðslur á hluta kostnaðar
              sveitarfélaga við skipulagsmál          45,0     -2,3     42,7
         c.      Innheimt af ríkistekjum          150,0     -32,3     117,7
    333.     Við 14-310 Landmælingar Íslands
         a.     1.01 Landmælingar Íslands          267,7     -15,1     252,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          252,8     -15,1     237,7
    334.     Við 14-321 Brunamálastofnun ríkisins
         a.     1.01 Brunamálastofnun ríkisins          159,9     -5,8     154,1
         b.      Innheimt af ríkistekjum          146,2     -5,8     140,4
    335.     Við 14-381 Ofanflóðasjóður
         a.     6.60 Ofanflóðasjóður          678,0     -1,0     677,0
         b.     Sértekjur          -550,0     10,0     -540,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          135,9     9,0     144,9
    336.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         a.     1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands          506,8     -70,4     436,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          400,5     -70,4     330,1
    337.     Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          10,2     -0,4     9,8
         b.     1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum          10,2     -0,4     9,8
         c.     1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          19,4     -0,5     18,9
         d.     1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi          10,2     -0,4     9,8
         e.     1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki          10,2     -0,4     9,8
         f.     1.15 Náttúrustofa Sandgerði          10,2     -0,4     9,8
         g.     1.16 Náttúrustofa Húsavík          18,9     -8,4     10,5
         h.      Greitt úr ríkissjóði          89,3     -10,9     78,4
    338.     Við 14-407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
         a.     1.01 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar          38,3     -1,1     37,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          32,8     -1,1     31,7
    339.     Við 14-412 Veðurstofa Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          1.337,1     -34,8     1.302,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          728,4     -34,8     693,6