Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 234. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 372  —  234. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.

Frá félags- og tryggingamálanefnd.


     1.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðanna „lokið háskólaprófi og hafa menntun“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: menntun, þekkingu.
                  b.      Við 4. mgr. bætast orðin: og gjaldtöku skv. 9. gr.
     2.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðanna „og kennsla“ í 1. tölul. 2. mgr. komi: kennsla og úthlutun hjálpartækja.
                  b.      8. tölul. 2. mgr. 4. gr. fellur brott.