Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 239. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 385  —  239. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2008.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GSv, KÞJ, GuðbH, IllG, ÁMöl, SVÓ, ÁKÓ, BjörkG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         1.01 Alþingiskostnaður          0,0     10,0     10,0
    2.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
         00-207 Rannsókn á aðdraganda og orsökum
              falls íslensku bankanna 2008

        1.01 Rannsóknarnefnd          0,0     30,0     30,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     30,0     30,0
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         6.63 Framhaldsskólinn á Laugum          0,0     15,0     15,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,0     15,0
    4.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
        6.90 Söfn, ýmis stofnkostnaður          0,0     4,0     4,0
          Greitt úr ríkissjóði          18,0     4,0     22,0
    5.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
        1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          0,0     16,0     16,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     16,0     16,0
    6.     Við 02-999 Ýmislegt
         6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          0,0     20,0     20,0
    7.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         1.90 Ýmis framlög          0,0     5,0     5,0
    8.     Við 10-336 Hafnarframkvæmdir
         6.70 Hafnabótasjóður          0,0     6,0     6,0
        6.74 Lendingarbætur          0,0     1,5     1,5
          Greitt úr ríkissjóði          14,0     7,5     21,5
    9.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          14-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          0,0     6,0     6,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,0     6,0
    10.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          14-231 Landgræðsla ríkisins
         1.90 Fyrirhleðslur          0,0     7,0     7,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,0     7,0