Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 247. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 421  —  247. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., og lögum nr. 97/1987, um vörugjald.

Frá Álfheiði Ingadóttur og Árna Þór Sigurðssyni.     1.      Við 1. gr. bætist nýr stafliður, a-liður, svohljóðandi: 3. málsl. í ákvæði til bráðabirgða X í lögunum fellur brott.
     2.      Við bætist nýr kafli, IV. kafli, Breyting á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum, með einni grein, 4. gr., svohljóðandi:
                  Í stað orðanna „skulu endurgreidd 80% olíugjalds“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: skal endurgreitt að fullu olíugjald.