Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 441  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GSv, KÞJ, ÁKÓ, GuðbH, JónG, SVÓ, BjörkG, IllG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-101 Embætti forseta Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          175,9     -12,2     163,7
         b.     1.81 Opinberar heimsóknir          23,0     1,8     24,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          199,9     -10,4     189,5
    2.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.01 Alþingiskostnaður          841,1     1,9     843,0
         b.     1.03 Fastanefndir          14,1     1,1     15,2
         c.     1.04 Alþjóðasamstarf          90,8     13,9     104,7
         d.     1.06 Almennur rekstur          872,5     3,0     875,5
         e.     1.07 Sérverkefni          50,3     1,0     51,3
         f.     1.10 Rekstur fasteigna          246,5     18,0     264,5
         g.     Sértekjur          -19,4     -1,6     -21,0
         h.      Greitt úr ríkissjóði          2.197,5     37,3     2.234,8
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
         a.     6.55 Framkvæmdir á Alþingisreit          0,0     252,0     252,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     252,0     252,0
    4.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          00-207 Rannsókn á falli íslensku bankanna á árinu
              2008

         a.     1.01 Rannsóknarnefnd          0,0     150,0     150,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     150,0     150,0
    5.     Við 00-301 Ríkisstjórn
         a.     1.01 Ríkisstjórn          248,9     -6,0     242,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          248,9     -6,0     242,9
    6.     Við 00-401 Hæstiréttur
         a.     1.01 Hæstiréttur          137,9     -3,2     134,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          137,9     -3,2     134,7
    7.     Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
         a.     1.01 Umboðsmaður Alþingis          122,5     0,4     122,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          122,5     0,4     122,9
    8.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         a.     1.01 Ríkisendurskoðun          488,8     -0,7     488,1
         b.     Sértekjur          -29,3     -2,4     -31,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          459,5     -3,1     456,4
    9.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa          305,2     4,7     309,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          305,2     4,7     309,9
    10.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         a.     1.16 Nefnd um þróun Evrópumála          10,1     0,5     10,6
         b.     1.17 Úrskurðarnefnd upplýsingalaga          5,2     0,1     5,3
         c.     1.22 Ráðgjöf vegna breytinga í heilbrigðis- og
              tryggingamálum          17,0     1,4     18,4
         d.     1.40 Gjöf Jóns Sigurðssonar          6,5     -0,1     6,4
         e.     1.51 Undirbúningur að hátíðarhöldum vegna tveggja
              alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta          30,3     -0,1     30,2
         f.     1.56 Nefnd til að kanna starfsemi vist- og
              meðferðaheimila fyrir börn          29,0     0,6     29,6
         g.     1.90 Ýmis verkefni          23,8     -0,2     23,6
         h.      Greitt úr ríkissjóði          251,7     2,2     253,9
    11.     Við 01-201 Fasteignir forsætisráðuneytis
         a.     1.01 Fasteignir forsætisráðuneytis          54,6     1,7     56,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          107,0     1,7     108,7
    12.     Við 01-231 Norræna ráðherranefndin
         a.     1.01 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytis          53,5     1,2     54,7
         b.     1.61 Framlag til norrænu ráðherranefndarinnar          176,9     42,0     218,9
         c.     Sértekjur          -1,2     -0,1     -1,3
         d.      Greitt úr ríkissjóði          229,2     43,1     272,3
    13.     Við 01-251 Þjóðmenningarhúsið
         a.     1.01 Þjóðmenningarhúsið          112,3     1,0     113,3
         b.     Sértekjur          -9,5     -0,8     -10,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          102,8     0,2     103,0
    14.     Við 01-253 Vest-norrænt menningarhús í Kaup-
             mannahöfn
         a.     1.01 Vest-norrænt menningarhús í Kaupmannahöfn     11,8     2,8     14,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          11,8     2,8     14,6
    15.     Við 01-255 Gljúfrasteinn – Hús skáldsins
         a.     1.01 Gljúfrasteinn – Hús skáldsins          36,0     0,6     36,6
         b.     Sértekjur          -3,3     -0,3     -3,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          35,2     0,3     35,5
    16.     Við 01-261 Óbyggðanefnd
         a.     1.01 Óbyggðanefnd          97,0     2,4     99,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          97,0     2,4     99,4
    17.     Við 01-271 Ríkislögmaður
         a.     1.01 Ríkislögmaður          71,1     0,4     71,5
         b.     Sértekjur          -5,1     -0,4     -5,5
    18.     Við 01-401 Hagstofa Íslands
         a.     1.01 Hagstofa Íslands          804,7     -3,4     801,3
         b.     Sértekjur          -67,9     -5,5     -73,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          736,8     -8,9     727,9
    19.     Við 01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
         a.     1.01 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum          72,1     1,3     73,4
         b.     Sértekjur          -22,1     -1,8     -23,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          83,0     -0,5     82,5
    20.     Við 01-996 Íslenska upplýsingasamfélagið, sameiginleg
              verkefni ráðuneyta

         a.     1.01 Rafræn þjónustuveita hins opinbera          39,0     0,8     39,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          77,0     0,8     77,8
    21.     Við 02-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa          658,1     0,2     658,3
         b.     Sértekjur          -3,0     -0,2     -3,2
    22.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         a.     1.01 Háskóli Íslands          11.629,5     131,3     11.760,8
         b.     1.13 Háskólasjóður          108,0     8,7     116,7
         c.     Sértekjur          -2.304,0     -30,2     -2.334,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          8.978,3     109,8     9.088,1
    23.     Við 02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
         a.     1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum          360,9     6,0     366,9
         b.     Sértekjur          -161,5     -2,9     -164,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          198,4     3,1     201,5
    24.     Við 02-203 Raunvísindastofnun Háskólans
         a.     1.01 Raunvísindastofnun Háskólans          845,2     14,4     859,6
         b.     Sértekjur          -461,1     -8,2     -469,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          384,1     6,2     390,3
    25.     Við 02-209 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
              fræðum

         a.     1.01 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
              fræðum          323,7     0,6     324,3
         b.     Sértekjur          -41,6     -3,4     -45,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          282,1     -2,8     279,3
    26.     Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
         a.     1.01 Háskólinn á Akureyri          1.727,9     54,0     1.781,9
         b.     Sértekjur          -314,2     -6,8     -321,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.350,3     47,2     1.397,5
    27.     Við 02-216 Landbúnaðarháskóli Íslands
         a.     1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands          1.023,7     21,7     1.045,4
         b.     Sértekjur          -483,1     -10,9     -494,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          510,9     10,8     521,7
    28.     Við 02-217 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
         a.     1.01 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum          406,9     6,4     413,3
         b.     Sértekjur          -165,9     -1,9     -167,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          255,2     4,5     259,7
    29.     Við 02-223 Námsmatsstofnun
         a.     1.01 Námsmatsstofnun          168,4     5,0     173,4
         b.     Sértekjur          -43,4     -0,8     -44,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          125,0     2,2     127,2
         d.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     2,0     2,0
    30.     Við 02-225 Háskólinn á Bifröst
         a.     1.01 Háskólinn á Bifröst          343,8     3,7     347,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          343,8     3,7     347,5
    31.     Við 02-227 Háskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Háskólinn í Reykjavík          2.149,0     23,9     2.172,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.149,0     23,9     2.172,9
    32.     Við 02-228 Listaháskóli Íslands
         a.     1.01 Listaháskóli Íslands          660,3     7,4     667,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          660,3     7,4     667,7
    33.     Við 02-231 Rannsóknamiðstöð Íslands
         a.     1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands          226,2     6,1     232,3
         b.     Sértekjur          -73,1     -0,7     -73,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          173,1     5,4     178,5
    34.     Við 02-234 Ritlauna- og rannsóknasjóður
              prófessora

         a.     1.11 Ritlauna- og rannsóknasjóður prófessora          157,8     -6,4     151,4
         b.     1.12 Launatengd gjöld          28,4     -0,6     27,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          186,2     -7,0     179,2
    35.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         a.     1.80 Vísindastarfsemi          27,9     1,1     29,0
         b.     1.90 Háskólastarfsemi          118,7     5,6     124,3
         c.     1.91 Háskólar, óskipt          34,6     -0,9     33,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          233,7     5,8     239,5
    36.     Við 02-301 Menntaskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Menntaskólinn í Reykjavík          514,7     -1,8     512,9
         b.     Sértekjur          -11,2     -0,9     -12,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          496,1     -2,7     493,4
    37.     Við 02-302 Menntaskólinn á Akureyri
         a.     1.01 Menntaskólinn á Akureyri          513,1     0,8     513,9
         b.     Sértekjur          -16,8     -1,4     -18,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          490,0     -0,6     489,4
    38.     Við 02-303 Menntaskólinn að Laugarvatni
         a.     1.01 Menntaskólinn að Laugarvatni          172,6     1,0     173,6
         b.     Sértekjur          -15,3     -1,2     -16,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          155,9     -0,2     155,7
    39.     Við 02-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð
         a.     1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð          757,7     -1,3     756,4
         b.     Sértekjur          -33,5     -2,7     -36,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          714,4     -4,0     710,4
    40.     Við 02-305 Menntaskólinn við Sund
         a.     1.01 Menntaskólinn við Sund          443,3     -1,2     442,1
         b.     Sértekjur          -20,7     -1,7     -22,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          416,6     -2,9     413,7
    41.     Við 02-306 Menntaskólinn á Ísafirði
         a.     1.01 Menntaskólinn á Ísafirði          279,7     0,2     279,9
         b.     Sértekjur          -15,1     -1,2     -16,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          261,9     -1,0     260,9
    42.     Við 02-307 Menntaskólinn á Egilsstöðum
         a.     1.01 Menntaskólinn á Egilsstöðum          274,4     0,7     275,1
         b.     Sértekjur          -17,4     -1,4     -18,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          254,3     -0,7     253,6
    43.     Við 02-308 Menntaskólinn í Kópavogi
         a.     1.01 Menntaskólinn í Kópavogi          824,5     0,4     824,9
         b.     Sértekjur          -66,7     -5,4     -72,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          748,9     -5,0     743,9
    44.     Við 02-309 Kvennaskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Kvennaskólinn í Reykjavík          346,9     -0,8     346,1
         b.     Sértekjur          -24,2     -2,0     -26,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          318,0     -2,8     315,2
    45.     Við 02-316 Fasteignir framhaldsskóla
         a.     1.05 Fasteignir skóla          74,6     3,8     78,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          84,0     3,8     87,8
    46.     Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         a.     6.59 Verkmenntaskólinn á Akureyri          35,0     10,0     45,0
         b.     6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt          30,0     2,0     32,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          687,0     12,0     699,0
    47.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.11 Sameiginleg þjónusta          121,3     8,5     129,8
         b.     1.12 Orlof kennara          176,6     -3,9     172,7
         c.     1.14 Sérkennsla          39,2     -0,1     39,1
         d.     1.15 Prófkostnaður          98,6     6,4     105,0
         e.     1.16 Nýjungar í skólastarfi          26,6     -0,1     26,5
         f.     1.17 Námsskrárgerð          48,7     -0,3     48,4
         g.     1.18 Námsefnisgerð          171,8     0,2     172,0
         h.     1.20 Sjálfsmatskerfi framhaldsskóla          203,1     -4,5     198,6
         i.     1.21 Nám tannsmiða          13,9     -0,2     13,7
         j.     1.24 Iðnnemasamband Íslands          0,0     6,0     6,0
         k.     1.28 Mat á skólastarfi          86,7     1,5     88,2
         l.     1.30 Endurmenntun          36,4     -0,1     36,3
         m.     1.33 Myndlistarskólinn Akureyri          19,1     4,0     23,1
         n.     1.35 Myndlistarskólinn í Kópavogi          5,9     2,5     8,4
         o.     1.38 Menntun á sviði kvikmyndagerðar          33,3     10,0     43,3
         p.     1.39 Nám í listdansi          120,4     -1,4     119,0
         q.     1.41 Framkvæmd nýrrar skólastefnu          136,5     -2,4     134,1
         r.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          301,5     -5,4     296,1
         s.      Greitt úr ríkissjóði          1.702,2     20,7     1.722,9
    48.     Við 02-350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
         a.     1.01 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          999,1     -0,8     998,3
         b.     Sértekjur          -87,7     -7,1     -94,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          901,4     -7,9     893,5
    49.     Við 02-351 Fjölbrautaskólinn Ármúla
         a.     1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla          902,9     -1,9     901,0
         b.     Sértekjur          -96,2     -7,8     -104,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          797,1     -9,7     787,4
    50.     Við 02-352 Flensborgarskóli
         a.     1.01 Flensborgarskóli          510,7     -1,9     508,8
         b.     Sértekjur          -26,7     -2,2     -28,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          477,9     -4,1     473,8
    51.     Við 02-353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Suðurnesja          700,9     -2,3     698,6
         b.     Sértekjur          -36,9     -3,0     -39,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          656,6     -5,3     651,3
    52.     Við 02-354 Fjölbrautaskóli Vesturlands
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Vesturlands          485,9     -0,1     485,8
         b.     Sértekjur          -32,1     -2,6     -34,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          449,0     -2,7     446,3
    53.     Við 02-355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          178,9     -0,1     178,8
         b.     Sértekjur          -4,8     -0,4     -5,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          172,2     -0,5     171,7
    54.     Við 02-356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          340,5     1,1     341,6
         b.     Sértekjur          -28,1     -2,3     -30,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          309,3     -1,2     308,1
    55.     Við 02-357 Fjölbrautaskóli Suðurlands
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands          715,0     -0,6     714,4
         b.     Sértekjur          -66,6     -5,4     -72,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          641,3     -6,0     635,3
    56.     Við 02-358 Verkmenntaskóli Austurlands
         a.     1.01 Verkmenntaskóli Austurlands          223,5     0,9     224,4
         b.     Sértekjur          -17,7     -1,4     -19,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          204,3     -0,5     203,8
    57.     Við 02-359 Verkmenntaskólinn á Akureyri
         a.     1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri          1.074,4     1,0     1.075,4
         b.     Sértekjur          -59,0     -4,8     -63,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.005,0     -3,8     1.001,2
    58.     Við 02-360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
         a.     1.01 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          487,1     -0,8     486,3
         b.     Sértekjur          -28,2     -2,3     -30,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          452,9     -3,1     449,8
    59.     Við 02-361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
         a.     1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu          135,0     0,2     135,2
         b.     Sértekjur          -12,4     -1,0     -13,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          121,6     -0,8     120,8
    60.     Við 02-362 Framhaldsskólinn á Húsavík
         a.     1.01 Framhaldsskólinn á Húsavík          140,3     0,1     140,4
         b.     Sértekjur          -5,9     -0,5     -6,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          133,3     -0,4     132,9
    61.     Við 02-363 Framhaldsskólinn á Laugum
         a.     1.01 Framhaldsskólinn á Laugum          165,2     2,2     167,4
         b.     Sértekjur          -11,9     -1,0     -12,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          152,3     1,2     153,5
    62.     Við 02-365 Borgarholtsskóli
         a.     1.01 Borgarholtsskóli          912,0     0,5     912,5
         b.     Sértekjur          -57,0     -4,6     -61,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          846,0     -4,1     841,9
    63.     Við 02-367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga
         a.     1.01 Fjölbrautaskóli Snæfellinga          197,4     3,1     200,5
         b.     Sértekjur          -7,7     -0,6     -8,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          188,1     2,5     190,6
    64.     Við 02-368 Menntaskóli Borgarfjarðar
         a.     1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar          98,0     -0,7     97,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          98,0     -0,7     97,3
    65.     Við 02-369 Menntaskólinn Hraðbraut
         a.     1.01 Menntaskólinn Hraðbraut          169,4     -1,2     168,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          169,4     -1,2     168,2
    66.     Við 02-370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
         a.     1.01 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ          50,7     0,6     51,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          50,7     0,6     51,3
    67.     Við 02-372 Framhaldsskóli við utanverðan
              Eyjafjörð
         a.     1.01 Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð          23,2     0,4     23,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          23,2     0,4     23,6
    68.     Við 02-430 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
              heyrnarskertra
         a.     1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
              heyrnarskertra          84,5     1,9     86,4
         b.     Sértekjur          -17,7     -0,2     -17,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          66,8     1,7     68,5
    69.     Við 02-441 Fullorðinsfræðsla fatlaðra
         a.     1.01 Fullorðinsfræðsla fatlaðra          249,5     -1,4     248,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          249,5     -1,4     248,1
    70.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         a.     1.10 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins          81,6     6,9     88,5
         b.     1.11 Símenntun og fjarkennsla          11,3     0,1     11,4
         c.     1.12 Námskeið og ráðgjöf          421,5     85,6     507,1
         d.     1.13 FS-net, símenntunarstöðvar          14,0     1,2     15,2
         e.     1.15 Mímir, símenntun          12,9     1,1     14,0
         f.     1.20 Háskólasetur í Vestmannaeyjum          22,6     1,9     24,5
         g.     1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi          20,0     1,4     21,4
         h.     1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða          22,1     1,3     23,4
         i.     1.23 Farskóli Norðurlands vestra          24,5     1,8     26,3
         j.     1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar          17,0     1,4     18,4
         k.     1.25 Þekkingarsetur Þingeyinga          30,0     2,5     32,5
         l.     1.26 Þekkingarnet Austurlands          38,7     3,3     42,0
         m.     1.27 Fræðslunet Suðurlands          20,0     1,4     21,4
         n.     1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum          20,0     1,4     21,4
         o.     1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð Vestmannaeyja          20,0     1,4     21,4
         p.     1.30 Framvegis, miðstöð um símenntun í
              Reykjavík          12,9     1,1     14,0
         q.     1.31 Fræða- og þekkingarsetur          23,4     39,3     62,7
         r.     1.32 Háskólasetur Vestfjarða          44,4     3,7     48,1
         s.     1.33 Námsflokkar Hafnarfjarðar, miðstöð
              símenntunar          9,1     0,8     9,9
         t.     1.41 Íslenskukennsla fyrir útlendinga          130,6     -2,6     128,0
         u.      Greitt úr ríkissjóði          996,6     155,0     1.151,6
    71.     Við 02-504 Tækniskólinn
         a.     1.01 Tækniskólinn          1.704,8     16,5     1.721,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.704,8     16,5     1.721,3
    72.     Við 02-516 Iðnskólinn í Hafnarfirði
         a.     1.01 Iðnskólinn í Hafnarfirði          646,1     6,0     652,1
         b.     Sértekjur          -44,6     -3,6     -48,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          596,8     2,4     599,2
    73.     Við 02-541 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
         a.     1.01 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík          27,6     0,5     28,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          27,6     0,5     28,1
    74.     Við 02-551 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
         a.     1.01 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað          26,9     0,2     27,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          26,9     0,2     27,1
    75.     Við 02-581 Verslunarskóli Íslands
         a.     1.01 Verslunarskóli Íslands          943,9     9,2     953,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          943,9     9,2     953,1
    76.     Við 02-720 Grunnskólar, almennt
         a.     1.31 Sérstök fræðsluverkefni          60,2     15,2     75,4
         b.     1.34 Sprotasjóður          58,6     0,6     59,2
         c.     1.37 Endurmenntun          23,4     0,3     23,7
         d.     1.70 Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa
              fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni          48,6     4,1     52,7
         e.      Greitt úr ríkissjóði          190,8     20,2     211,0
    77.     Við 02-725 Námsgagnastofnun
         a.     1.01 Námsgagnastofnun          429,6     24,0     453,6
         b.     Sértekjur          -15,5     -1,3     -16,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          414,1     22,7     436,8
    78.     Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
         a.     1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna          6.363,0     622,0     6.985,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          6.363,0     622,0     6.985,0
    79.     Við 02-884 Jöfnun á námskostnaði
         a.     1.01 Jöfnun á námskostnaði          589,0     49,7     638,7
         b.     1.10 Skólaakstur          56,7     4,8     61,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          645,7     54,5     700,2
    80.     Við 02-901 Fornleifavernd ríkisins
         a.     1.01 Fornleifavernd ríkisins          83,4     11,3     94,7
         b.     Sértekjur          -2,6     -0,2     -2,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          80,8     11,1     91,9
    81.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðminjasafn Íslands          381,6     16,2     397,8
         b.     1.10 Byggða- og minjasöfn          6,8     41,7     48,5
         c.     Sértekjur          -48,7     -4,0     -52,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          409,7     53,9     463,6
    82.     Við 02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðskjalasafn Íslands          302,5     3,4     305,9
         b.     1.11 Héraðsskjalasöfn          15,4     -0,3     15,1
         c.     Sértekjur          -20,5     -1,7     -22,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          297,4     1,4     298,8
    83.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
         a.     1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn          760,8     19,4     780,2
         b.     Sértekjur          -107,3     -8,7     -116,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          653,5     10,7     664,2
    84.     Við 02-906 Listasafn Einars Jónssonar
         a.     1.01 Listasafn Einars Jónssonar          18,8     0,3     19,1
         b.     Sértekjur          -1,1     -0,1     -1,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          17,7     0,2     17,9
    85.     Við 02-907 Listasafn Íslands
         a.     1.01 Listasafn Íslands          173,1     3,2     176,3
         b.     Sértekjur          -16,7     0,1     -16,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          162,1     3,3     165,4
    86.     Við 02-908 Kvikmyndasafn Íslands
         a.     1.01 Kvikmyndasafn Íslands          51,0     1,5     52,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          51,0     1,5     52,5
    87.     Við 02-909 Blindrabókasafn Íslands
         a.     1.01 Blindrabókasafn Íslands          87,8     2,1     89,9
         b.     Sértekjur          -6,0     -0,5     -6,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          81,8     1,6     83,4
    88.     Við 02-911 Náttúruminjasafn Íslands
         a.     1.01 Náttúruminjasafn Íslands          25,8     1,1     26,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          25,8     1,1     26,9
    89.     Við 02-918 Safnasjóður
         a.     1.10 Safnasjóður          98,9     7,0     105,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          98,9     7,0     105,9
    90.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.10 Listasafn ASÍ          0,0     3,0     3,0
         b.     1.11 Nýlistasafn          7,9     1,0     8,9
         c.     1.90 Söfn, ýmis framlög          48,8     4,1     52,9
         d.     1.98 Söfn, ýmis framlög menntamálaráðuneytis          92,9     24,8     117,7
         e.      Greitt úr ríkissjóði          332,3     32,9     365,2
    91.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður
         a.     6.84 Hönnunarsafn Íslands          70,0     -70,0     0,0
         b.     6.95 Menningarhús          0,0     8,0     8,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          337,9     -62,0     275,9
    92.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         a.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     2.945,0     2.945,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          2.945,0     -2.945,0     0,0
    93.     Við 02-972 Íslenski dansflokkurinn
         a.     1.01 Íslenski dansflokkurinn          126,7     3,1     129,8
         b.     Sértekjur          -7,3     -0,6     -7,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          119,4     2,5     121,9
    94.     Við 02-973 Þjóðleikhúsið
         a.     1.01 Þjóðleikhúsið          910,9     7,7     918,6
         b.     Sértekjur          -183,8     -15,0     -198,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          727,1     -7,3     719,8
    95.     Við 02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
         a.     1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          692,2     24,6     716,8
         b.     Sértekjur          -59,7     -4,9     -64,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          516,2     18,6     534,8
         d.      Innheimt af ríkistekjum          116,3     1,1     117,4
    96.     Við 02-978 Listasjóðir
         a.     1.01 Listasjóðir skv. lögum nr. 35/1991          366,8     -4,4     362,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          366,8     -4,4     362,4
    97.     Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
         a.     1.01 Húsafriðunarnefnd          74,6     -0,2     74,4
         b.     6.10 Húsafriðunarsjóður          93,3     96,5     189,8
         c.     Sértekjur          -112,3     -3,4     -115,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          55,6     92,9     148,5
    98.     Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
         a.     1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands          76,3     1,4     77,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          666,3     1,4     667,7
    99.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.22 Starfsemi áhugaleikfélaga          22,9     3,0     25,9
         b.     1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa          66,1     5,0     71,1
         c.     1.90 Listir          56,4     4,8     61,2
         d.     1.91 Menningarstofnanir, óskipt          17,0     1,4     18,4
         e.      Greitt úr ríkissjóði          913,4     14,2     927,6
    100.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.11 Styrkir til útgáfumála          62,9     5,3     68,2
         b.     1.17 Launasjóður höfunda fræðirita          13,4     -0,1     13,3
         c.     1.20 Iðnsaga Íslands          0,0     0,1     0,1
         d.     1.21 Tónlistarsaga Íslands          2,7     0,1     2,8
         e.     1.52 Skriðuklaustur          18,2     2,0     20,2
         f.     1.53 Snorrastofa          17,6     3,1     20,7
         g.      Greitt úr ríkissjóði          159,4     10,5     169,9
    101.     Við 02-985 Rammaáætlanir ESB um menntun, rann-
              sóknir og tækniþróun

         a.     1.01 Landsskrifstofa menntaáætlana ESB          23,4     1,2     24,6
         b.     1.90 Alþjóðleg samskipti vegna rammaáætlana
              ESB               42,7     2,8     45,5
         c.     1.91 Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir
              og tækniþróun          1.188,6     281,3     1.469,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.254,7     285,3     1.540,0
    102.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          88,6     26,5     115,1
         b.     1.14 Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni          0,0     4,0     4,0
         c.     1.15 Æskulýðsmiðstöð KFUM í Vatnaskógi          0,0     4,0     4,0
         d.     1.17 Landssamband KFUM og KFUK          32,6     1,0     33,6
         e.     1.90 Æskulýðsmál          25,1     2,1     27,2
         f.      Greitt úr ríkissjóði          198,3     37,6     235,9
    103.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands          147,9     30,0     177,9
         b.     1.20 Glímusamband Íslands          4,9     1,5     6,4
         c.     1.22 Launasjóður stórmeistara í skák          18,4     -0,3     18,1
         d.     1.30 Bridgesamband Íslands          7,5     6,0     13,5
         e.     1.90 Ýmis íþróttamál          7,9     0,7     8,6
         f.      Greitt úr ríkissjóði          364,2     37,9     402,1
    104.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.13 Útvarpsréttarnefnd          11,1     -0,1     11,0
         b.     1.81 Verkefni á vegum Menningarmálastofnunar
              Sameinuðu þjóðanna, UNESCO          4,0     0,3     4,3
         c.     1.90 Ýmis framlög          153,5     13,0     166,5
         d.     1.98 Ýmis framlög menntamálaráðuneytis          145,2     2,4     147,6
         e.      Greitt úr ríkissjóði          646,9     15,6     662,5
    105.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa          1.040,5     18,3     1.058,8
         b.     Sértekjur          -26,3     -2,1     -28,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.014,2     16,2     1.030,4
    106.     Við 03-111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
         a.     1.01 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis          167,9     -1,0     166,9
         b.     Sértekjur          -2,2     -0,2     -2,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          165,7     -1,2     164,5
    107.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         a.     1.25 Hafréttarstofnun Íslands          6,6     0,1     6,7
         b.     1.26 Nám í heimskautarétti          5,7     0,5     6,2
         c.     1.31 Nefnd um landgrunnsmörk Íslands          14,7     0,1     14,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          119,6     0,7     120,3
    108.     Við 03-214 Varnarmálastofnun
         a.     1.01 Varnarmálastofnun          1.152,4     44,6     1.197,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.182,4     44,6     1.227,0
    109.     Við 03-300 Sendiráð Íslands
         a.     1.01 Sendiráð Íslands          2.234,8     261,4     2.496,2
         b.     6.21 Fasteignir          0,0     1.982,0     1.982,0
         c.     Sértekjur          -21,0     -5,9     -26,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          2.301,8     2.237,5     4.539,3
    110.     Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          116,8     1,9     118,7
         b.     1.11 Þróunaraðstoð          1.167,2     356,8     1.524,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.284,0     358,7     1.642,7
    111.     Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
         a.     1.10 Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna          230,0     2,4     232,4
         b.     1.11 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu
              þjóðanna, FAO          6,7     2,5     9,2
         c.     1.12 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP          31,0     11,6     42,6
         d.     1.13 Alþjóðabarnahjálparstofnunin, UNICEF          109,0     40,8     149,8
         e.     1.15 Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna          180,0     2,0     182,0
         f.     1.21 Hjálparstarf Sameinuðu þjóðanna fyrir konur
              í þróunarlöndum, UNIFEM          97,3     36,5     133,8
         g.     1.30 Mannúðarmál og neyðaraðstoð          275,9     103,4     379,3
         h.     1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt          438,3     164,2     602,5
         i.      Greitt úr ríkissjóði          1.368,2     363,4     1.731,6
    112.     Við 03-401 Alþjóðastofnanir
         a.     1.10 Sameinuðu þjóðirnar, UN          73,1     27,4     100,5
         b.     1.13 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna,
              UNESCO          12,1     4,5     16,6
         c.     1.15 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, IAEA          10,0     3,7     13,7
         d.     1.16 Alþjóðaviðskiptastofnunin, WTO          4,6     1,2     5,8
         e.     1.35 Norðurskautsráðið, Eystrasaltsráðið,
              Barentsráðið          10,2     1,1     11,3
         f.     1.39 Evrópuráðið          48,6     11,5     60,1
         g.     1.40 Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin,
              OECD          58,6     13,9     72,5
         h.     1.41 Atlantshafsbandalagið, NATO          70,8     16,8     87,6
         i.     1.70 Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA          66,7     15,8     82,5
         j.     1.71 Eftirlitsstofnun EFTA, ESA          106,7     25,2     131,9
         k.     1.72 EFTA-dómstóllinn          34,8     8,2     43,0
         l.     1.75 Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE          36,6     8,7     45,3
         m.     1.81 Samningur um bann við tilraunum með
              kjarnavopn          1,7     0,6     2,3
         n.     1.85 Alþjóðleg friðargæsla          205,2     55,2     260,4
         o.     1.87 Íslensk friðargæsla          326,4     -6,8     319,6
         p.     Sértekjur          -5,5     -0,4     -5,9
         q.      Greitt úr ríkissjóði          1.209,3     186,6     1.395,9
    113.     Við 04-101 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         a.     1.01 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti,
              aðalskrifstofa          491,8     7,6     499,4
         b.     Sértekjur          -18,2     -1,5     -19,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          473,6     6,1     479,7
    114.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         a.     1.15 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða          2,1     -0,1     2,0
         b.     1.32 Starfsmenntun, markaðsöflun, kynning og
              tilraunir          36,0     2,6     38,6
         c.     1.33 Kynning erlendis á nýtingu á auðlindum
              hafsins          15,0     5,6     20,6
         d.     1.36 Matvælasetur          7,0     -0,2     6,8
         e.     1.49 Úrskurðarnefndir          23,5     0,1     23,6
         f.     1.51 Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCO          6,2     0,9     7,1
         g.     1.52 Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið,
              NAMMCO          12,2     0,9     13,1
         h.     1.53 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO, NEAFC,
              ICCAT)          43,0     7,5     50,5
         i.     1.54 Alþjóðahvalveiðiráðið, IWC          9,3     1,7     11,0
         j.     1.90 Ýmis verkefni          74,2     6,3     80,5
         k.     1.98 Ýmis framlög sjávarútvegs- og
              landbúnaðarráðuneytis          134,3     9,1     143,4
         l.     Sértekjur          -21,1     -1,7     -22,8
         m.      Greitt úr ríkissjóði          388,1     32,7     420,8
    115.     Við 04-215 Fiskistofa
         a.     1.01 Fiskistofa          815,1     17,9     833,0
         b.     Sértekjur          -16,5     -1,3     -17,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          754,7     16,6     771,3
    116.     Við 04-217 Verðlagsstofa skiptaverðs
         a.     1.01 Verðlagsstofa skiptaverðs          15,5     -0,1     15,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          15,5     -0,1     15,4
    117.     Við 04-234 Matvælastofnun
         a.     1.01 Matvælastofnun          977,7     22,8     1.000,5
         b.     Sértekjur          -31,7     -2,6     -34,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          775,1     20,2     795,3
    118.     Við 04-331 Héraðs- og Austurlandsskógar
         a.     1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar          133,7     1,2     134,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          133,7     1,2     134,9
    119.     Við 04-332 Suðurlandsskógar
         a.     1.01 Suðurlandsskógar          108,6     -0,6     108,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          108,6     -0,6     108,0
    120.     Við 04-334 Vesturlandsskógar
         a.     1.01 Vesturlandsskógar          59,3     -0,5     58,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          59,3     -0,5     58,8
    121.     Við 04-335 Skjólskógar á Vestfjörðum
         a.     1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum          46,1     -0,1     46,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          46,1     -0,1     46,0
    122.     Við 04-336 Norðurlandsskógar
         a.     1.01 Norðurlandsskógar          100,0     -0,2     99,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          100,0     -0,2     99,8
    123.     Við 04-401 Hafrannsóknastofnunin
         a.     1.01 Hafrannsóknastofnunin          2.058,7     53,2     2.111,9
         b.     Sértekjur          -582,6     -15,3     -597,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.476,1     37,9     1.514,0
    124.     Við 04-405 Veiðimálastofnun
         a.     1.01 Veiðimálastofnun          202,0     2,1     204,1
         b.     Sértekjur          -102,0     -1,1     -103,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          100,0     1,0     101,0
    125.     Við 04-411 Matvælarannsóknir
         a.     1.01 Matvælarannsóknir          403,7     34,1     437,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          403,7     34,1     437,8
    126.     Við 04-421 Bygging rannsóknastofnana
              sjávarútvegsins

         a.     1.01 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins          24,8     1,8     26,6
         b.     Sértekjur          -25,3     -1,3     -26,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          9,9     0,5     10,4
    127.     Við 04-423 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnu-
              veganna

         a.     1.01 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna          65,1     -0,4     64,7
         b.     Sértekjur          -3,6     -0,3     -3,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          61,5     -0,7     60,8
    128.     Við 04-481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
         a.     1.01 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar          152,0     16,5     168,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          152,0     16,5     168,5
    129.     Við 04-483 Landgræðsla og skógrækt í þágu
              landbúnaðar

         a.     1.11 Bændur græða landið          35,0     2,9     37,9
         b.     1.15 Rannsóknir í skógrækt í þágu landbúnaðar          23,7     1,7     25,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          58,7     4,6     63,3
    130.     Við 04-487 Hagþjónusta landbúnaðarins
         a.     1.01 Hagþjónusta landbúnaðarins          28,3     0,2     28,5
         b.     Sértekjur          -2,7     -0,2     -2,9
    131.     Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         a.     1.11 Ráðgjafaþjónusta og búfjárrækt          465,0     37,8     502,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          580,0     37,8     617,8
    132.     Við 06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         a.     1.01 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa          370,6     0,8     371,4
         b.     Sértekjur          -5,2     -0,4     -5,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          365,4     0,4     365,8
    133.     Við 06-106 Þjóðskrá
         a.     1.01 Þjóðskrá          446,3     18,4     464,7
         b.     Sértekjur          -147,3     -12,0     -159,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          193,1     6,4     199,5
    134.     Við 06-111 Kosningar
         a.     1.10 Kosningar          4,9     1,2     6,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          4,9     1,2     6,1
    135.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         a.     1.10 Fastanefndir          65,4     2,8     68,2
         b.     1.11 Námsleyfi lögfræðinga          4,0     -0,1     3,9
         c.     1.25 Tilkynningaskylda íslenskra skipa          21,4     0,2     21,6
         d.     1.26 Almannavarna- og björgunarskóli á
              Gufuskálum          15,6     0,3     15,9
         e.     1.27 Slysavarnafélagið Landsbjörg          94,5     8,0     102,5
         f.     1.40 Alþjóðasamstarf          9,4     2,1     11,5
         g.     1.46 Stöðupróf í íslensku vegna veitingar
              ríkisborgararéttar          2,0     -2,0     0,0
         h.     1.47 Íslensk ættleiðing          6,5     3,0     9,5
         i.     1.51 Innheimta meðlaga          4,5     0,4     4,9
         j.     1.93 Dómsmál, ýmis kostnaður          2,8     0,2     3,0
         k.     Sértekjur          -37,1     -3,0     -40,1
         l.      Greitt úr ríkissjóði          211,1     11,9     223,0
    136.     Við 06-201 Hæstiréttur
         a.     1.01 Hæstiréttur          110,1     2,8     112,9
         b.     Sértekjur          -6,6     -0,5     -7,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          103,5     2,3     105,8
    137.     Við 06-210 Héraðsdómstólar
         a.     1.01 Héraðsdómstólar          975,2     -5,6     969,6
         b.     Sértekjur          -5,5     -0,4     -5,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          969,7     -6,0     963,7
    138.     Við 06-231 Málskostnaður í opinberum málum
         a.     1.10 Málskostnaður í opinberum málum          628,1     53,0     681,1
         b.     Sértekjur          -257,8     -21,0     -278,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          370,3     32,0     402,3
    139.     Við 06-232 Opinber réttaraðstoð
         a.     1.10 Opinber réttaraðstoð          184,0     15,4     199,4
         b.     Sértekjur          -11,9     -1,0     -12,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          180,4     14,4     194,8
    140.     Við 06-251 Persónuvernd
         a.     1.01 Persónuvernd          69,8     1,5     71,3
         b.     Sértekjur          -2,2     -0,2     -2,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          67,6     1,3     68,9
    141.     Við 06-301 Ríkissaksóknari
         a.     1.05 Ríkissaksóknari          129,6     -0,3     129,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          129,6     -0,3     129,3
    142.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         a.     1.01 Ríkislögreglustjóri          1.430,5     41,3     1.471,8
         b.     1.11 Rekstur lögreglubifreiða          246,8     19,2     266,0
         c.     6.11 Bifreiðar          142,1     12,0     154,1
         d.     Sértekjur          -524,7     -41,3     -566,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.294,7     31,2     1.325,9
    143.     Við 06-305 Lögregluskóli ríkisins
         a.     1.01 Lögregluskóli ríkisins          226,8     6,6     233,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          226,8     6,6     233,4
    144.     Við 06-310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
         a.     1.01 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu          3.206,0     48,1     3.254,1
         b.     Sértekjur          -42,0     -3,4     -45,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          3.164,0     44,7     3.208,7
    145.     Við 06-312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
         a.     1.01 Yfirstjórn          124,4     119,2     243,6
         b.     1.20 Löggæsla          816,7     578,3     1.395,0
         c.     1.30 Löggæsla          816,7     1,1     817,8
         d.     1.30 Öryggisverkefni          255,1     -255,1     0,0
         e.     1.40 Tollgæsla          616,5     -616,5     0,0
         f.     Sértekjur          -1.061,1     -1,7     -1.062,8
         g.      Greitt úr ríkissjóði          1.063,2     -148,2     915,0
         h.      Innheimt af ríkistekjum          26,5     -26,5     0,0
    146.     Við 06-325 Samræmd neyðarsvörun
         a.     1.10 Samræmd neyðarsvörun          266,9     41,6     308,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          266,9     41,6     308,5
    147.     Við 06-341 Áfengis- og fíkniefnamál
         a.     1.25 Átak í löggæslu vegna fíkniefnamála          33,9     1,9     35,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          33,9     1,9     35,8
    148.     Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
         a.     1.10 Ýmis löggæslukostnaður          53,0     -0,5     52,5
         b.     1.18 Viðbótartryggingar lögreglumanna          25,9     2,1     28,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          93,9     1,6     95,5
    149.     Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         a.     1.90 Landhelgisgæsla Íslands          2.413,0     220,2     2.633,2
         b.     5.41 Viðhald skipa og flugfarkosta          166,0     14,0     180,0
         c.     Sértekjur          -70,0     -5,7     -75,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          2.509,0     228,5     2.737,5
    150.     Við 06-397 Schengen-samstarf
         a.     1.01 Schengen-samstarf          102,0     4,1     106,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          102,0     4,1     106,1
    151.     Við 06-398 Útlendingastofnun
         a.     1.01 Útlendingastofnun          206,3     6,1     212,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          206,3     6,1     212,4
    152.     Við 06-411 Sýslumaðurinn í Reykjavík
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Reykjavík          340,6     0,1     340,7
         b.     Sértekjur          -7,7     -0,6     -8,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          332,9     -0,5     332,4
    153.     Við 06-412 Sýslumaðurinn á Akranesi
         a.     1.01 Yfirstjórn          80,1     0,9     81,0
         b.     1.20 Löggæsla          105,0     5,1     110,1
         c.     Sértekjur          -1,8     -0,1     -1,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          183,3     5,9     189,2
    154.     Við 06-413 Sýslumaðurinn í Borgarnesi
         a.     1.01 Yfirstjórn          65,1     0,8     65,9
         b.     1.20 Löggæsla          108,7     1,8     110,5
         c.     Sértekjur          -4,7     -0,4     -5,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          169,1     2,2     171,3
    155.     Við 06-414 Sýslumaður Snæfellinga
         a.     1.01 Yfirstjórn          85,2     1,0     86,2
         b.     1.20 Löggæsla          92,2     5,3     97,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          177,4     6,3     183,7
    156.     Við 06-416 Sýslumaðurinn á Patreksfirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Patreksfirði          37,6     0,1     37,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          37,6     0,1     37,7
    157.     Við 06-417 Sýslumaðurinn í Bolungarvík
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Bolungarvík          26,5     -0,1     26,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          26,5     -0,1     26,4
    158.     Við 06-418 Sýslumaðurinn á Ísafirði
         a.     1.01 Yfirstjórn          101,1     0,2     101,3
         b.     1.20 Löggæsla          218,5     11,9     230,4
         c.     1.40 Tollgæsla          6,4     -6,4     0,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          324,5     5,7     330,2
    159.     Við 06-419 Sýslumaðurinn á Hólmavík
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Hólmavík          30,3     0,1     30,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          30,3     0,1     30,4
    160.     Við 06-420 Sýslumaðurinn á Blönduósi
         a.     1.01 Yfirstjórn          59,0     0,7     59,7
         b.     1.05 Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar          58,3     0,4     58,7
         c.     1.20 Löggæsla          75,0     6,0     81,0
         d.     Sértekjur          -3,7     -0,3     -4,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          188,6     6,8     195,4
    161.     Við 06-421 Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
         a.     1.01 Yfirstjórn          67,1     0,7     67,8
         b.     1.20 Löggæsla          85,2     4,5     89,7
         c.     Sértekjur          -3,9     -0,3     -4,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          148,4     4,9     153,3
    162.     Við 06-422 Sýslumaðurinn á Siglufirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn á Siglufirði          56,8     -0,2     56,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          56,8     -0,2     56,6
    163.     Við 06-424 Sýslumaðurinn á Akureyri
         a.     1.01 Yfirstjórn          182,6     1,4     184,0
         b.     1.20 Löggæsla          313,8     16,9     330,7
         c.     1.40 Tollgæsla          16,6     -16,6     0,0
         d.     1.40 Yfirstjórn          182,6     0,3     182,9
         e.     Sértekjur          -9,8     1,3     -8,5
         f.      Greitt úr ríkissjóði          503,8     3,3     507,1
    164.     Við 06-425 Sýslumaðurinn á Húsavík
         a.     1.01 Yfirstjórn          82,4     1,3     83,7
         b.     1.20 Löggæsla          96,8     5,7     102,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          178,5     7,0     185,5
    165.     Við 06-426 Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
         a.     1.01 Yfirstjórn          85,7     -3,8     81,9
         b.     1.20 Löggæsla          103,1     6,5     109,6
         c.     1.40 Löggæsla          103,1     0,4     103,5
         d.     1.40 Tollgæsla          26,4     -26,4     0,0
         e.     Sértekjur          -21,4     4,6     -16,8
         f.      Greitt úr ríkissjóði          201,4     -18,7     182,7
    166.     Við 06-428 Sýslumaðurinn á Eskifirði
         a.     1.01 Yfirstjórn          89,5     -1,7     87,8
         b.     1.20 Löggæsla          161,1     12,1     173,2
         c.     1.40 Löggæsla          161,1     0,1     161,2
         d.     1.40 Tollgæsla          11,6     -11,6     0,0
         e.     Sértekjur          -10,1     5,3     -4,8
         f.      Greitt úr ríkissjóði          254,3     4,2     258,5
    167.     Við 06-430 Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal
         a.     1.01 Yfirstjórn          25,2     -0,3     24,9
         b.     1.05 Lögbirtingablað          22,6     -0,2     22,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          25,2     -0,3     24,9
         d.      Innheimt af ríkistekjum          22,6     -0,2     22,4
    168.     Við 06-431 Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
         a.     1.01 Yfirstjórn          67,3     1,8     69,1
         b.     1.20 Löggæsla          103,8     7,5     111,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          170,7     9,3     180,0
    169.     Við 06-432 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Yfirstjórn          73,1     4,8     77,9
         b.     1.20 Löggæsla          93,3     6,7     100,0
         c.     1.40 Löggæsla          93,3     0,3     93,6
         d.     1.40 Tollgæsla          19,4     -19,4     0,0
         e.     Sértekjur          -18,6     0,2     -18,4
         f.      Greitt úr ríkissjóði          175,7     -7,4     168,3
    170.     Við 06-433 Sýslumaðurinn á Selfossi
         a.     1.01 Yfirstjórn          136,4     3,5     139,9
         b.     1.20 Löggæsla          226,2     3,8     230,0
         c.     1.40 Löggæsla          226,2     0,2     226,4
         d.     1.40 Tollgæsla          12,1     -12,1     0,0
         e.     Sértekjur          -15,0     -0,6     -15,6
         f.      Greitt úr ríkissjóði          366,5     -5,2     361,3
    171.     Við 06-434 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ          156,3     -0,9     155,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          156,2     -0,9     155,3
    172.     Við 06-436 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði          203,7     0,6     204,3
         b.     Sértekjur          -1,8     -0,1     -1,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          201,9     0,5     202,4
    173.     Við 06-437 Sýslumaðurinn í Kópavogi
         a.     1.01 Sýslumaðurinn í Kópavogi          184,8     0,8     185,6
         b.     Sértekjur          -0,8     -0,1     -0,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          184,0     0,7     184,7
    174.     Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumanns-
              embætta
         a.     1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður          18,2     -0,3     17,9
         b.     1.30 Kostnaður skv. lögum nr. 88/1991, um
              aukatekjur ríkissjóðs          105,2     8,9     114,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          123,4     8,6     132,0
    175.     Við 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
         a.     1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins          1.127,6     88,6     1.216,2
         b.     Sértekjur          -66,6     -5,4     -72,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.071,0     83,2     1.154,2
    176.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-591 Fangelsisbyggingar
         a.     6.10 Stofnframkvæmdir          0,0     15,0     15,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,0     15,0
    177.     Við 06-701 Þjóðkirkjan
         a.     1.01 Biskup Íslands          1.527,7     -18,0     1.509,7
         b.     6.28 Þingeyraklausturskirkja          0,0     2,5     2,5
         c.     Sértekjur          -73,0     -5,9     -78,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.494,3     -21,4     1.472,9
    178.     Við 06-707 Kristnisjóður
         a.     1.10 Kristnisjóður          96,7     -2,2     94,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          96,7     -2,2     94,5
    179.     Við 06-733 Kirkjugarðar
         a.     1.11 Kirkjugarðar          946,0     -7,1     938,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          946,0     -7,1     938,9
    180.     Við 07-101 Félags- og tryggingamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         a.     1.01 Félags- og tryggingamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa          361,7     2,8     364,5
         b.     Sértekjur          -28,3     -2,3     -30,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          333,4     0,5     333,9
    181.     Við 07-190 Ýmis verkefni
         a.     1.10 Fastanefndir          46,7     -0,2     46,5
         b.     1.23 Framkvæmdaáætlun um jafnréttismál          7,7     0,2     7,9
         c.     1.90 Ýmislegt          127,3     10,7     138,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          183,6     10,7     194,3
    182.     Við 07-302 Ríkissáttasemjari
         a.     1.01 Ríkissáttasemjari          64,5     1,5     66,0
         b.     Sértekjur          -2,2     -0,2     -2,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          62,3     1,3     63,6
    183.     Við 07-313 Jafnréttisstofa
         a.     1.01 Jafnréttisstofa          83,0     0,8     83,8
         b.     Sértekjur          -16,5     -1,3     -17,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          66,5     -0,5     66,0
    184.     Við 07-331 Vinnueftirlit ríkisins
         a.     1.01 Vinnueftirlit ríkisins          520,3     3,1     523,4
         b.     Sértekjur          -45,8     -3,7     -49,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          322,5     -0,6     321,9
    185.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         a.     1.01 Almennur rekstur          497,2     16,6     513,8
         b.     1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          452,2     2,1     454,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          949,4     18,7     968,1
    186.     Við 07-505 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     6.99 Bygging hjúkrunarheimila og endurhæfingar-
              stofnana, óskipt          217,6     -200,0     17,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          762,3     -200,0     562,3
    187.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
         a.     1.01 Stjórnarnefnd málefna fatlaðra          12,8     0,5     13,3
         b.     1.50 Laun vegna forfalla, orlofs o.fl.          18,4     -0,4     18,0
         c.     1.81 Tölvumiðstöð fatlaðra          8,4     -0,1     8,3
         d.     1.83 Liðveisla við fólk sem er háð öndunarvélum          85,2     -0,5     84,7
         e.     1.90 Ýmis verkefni          221,1     2,7     223,8
         f.      Greitt úr ríkissjóði          380,9     2,2     383,1
    188.     Við 07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
         a.     1.01 Almennur rekstur          2.883,2     -26,6     2.856,6
         b.     1.30 Verndaðir vinnustaðir          63,3     -1,4     61,9
         c.     1.86 Samningur við Reykjavíkurborg um þjónustu
              við geðfatlaða          167,4     -0,2     167,2
         d.     Sértekjur          -38,4     -3,1     -41,5
         e.      Greitt úr ríkissjóði          3.075,5     -31,3     3.044,2
    189.     Við 07-702 Málefni fatlaðra, Reykjanesi
         a.     1.01 Almennur rekstur          1.964,0     -20,1     1.943,9
         b.     1.61 Dagvistun Keflavík          25,8     -0,2     25,6
         c.     Sértekjur          -43,0     -3,5     -46,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.959,8     -23,8     1.936,0
    190.     Við 07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi
         a.     1.01 Almennur rekstur          367,0     -3,7     363,3
         b.     Sértekjur          -26,0     -2,1     -28,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          341,0     -5,8     335,2
    191.     Við 07-704 Málefni fatlaðra, Vestfjörðum
         a.     1.01 Almennur rekstur          221,8     -2,3     219,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          221,8     -2,3     219,5
    192.     Við 07-705 Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra
         a.     1.86 Samningur við samtök sveitarfélaga á
              Norðurlandi vestra um málefni fatlaðra          392,8     -6,2     386,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          394,4     -6,2     388,2
    193.     Við 07-706 Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra
         a.     1.85 Samningur við Norðurþing um þjónustu við
              fatlaða          136,6     -2,1     134,5
         b.     1.86 Samningur við Akureyrarbæ um þjónustu við
              fatlaða          956,9     -15,1     941,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.095,2     -17,2     1.078,0
    194.     Við 07-707 Málefni fatlaðra, Austurlandi
         a.     1.01 Almennur rekstur          323,6     -3,7     319,9
         b.     1.30 Verndaðir vinnustaðir          0,0     2,0     2,0
         c.     1.86 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um
              þjónustu við fatlaða          31,5     -0,5     31,0
         d.     Sértekjur          -2,7     -0,2     -2,9
         e.      Greitt úr ríkissjóði          352,4     -2,4     350,0
    195.     Við 07-708 Málefni fatlaðra, Suðurlandi
         a.     1.01 Almennur rekstur          434,2     -1,6     432,6
         b.     1.72 Skaftholt          52,5     -1,2     51,3
         c.     1.86 Samningur við Vestmannaeyjabæ um þjónustu
              við fatlaða          109,2     -1,7     107,5
         d.     Sértekjur          -2,0     -0,2     -2,2
         e.      Greitt úr ríkissjóði          593,9     -4,7     589,2
    196.     Við 07-711 Styrktarfélag vangefinna
         a.     1.01 Styrktarfélag vangefinna          732,8     -4,4     728,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          732,8     -4,4     728,4
    197.     Við 07-720 Skálatúnsheimilið, Mosfellsbæ
         a.     1.70 Vistheimilið Skálatúni          367,1     -2,3     364,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          367,1     -2,3     364,8
    198.     Við 07-722 Sólheimar í Grímsnesi
         a.     1.70 Sólheimar í Grímsnesi          266,4     1,6     268,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          266,4     1,6     268,0
    199.     Við 07-750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
         a.     1.01 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins          433,6     -0,9     432,7
         b.     Sértekjur          -21,1     -1,7     -22,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          412,5     -2,6     409,9
    200.     Við 07-755 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda
              og sjónskerta
         a.     1.01 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda
              og sjónskerta          321,1     3,6     324,7
         b.     Sértekjur          -9,9     -0,8     -10,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          311,2     2,8     314,0
    201.     Við 07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra
         a.     1.01 Almennur rekstur          75,1     5,9     81,0
         b.     Sértekjur          -65,9     -5,4     -71,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          678,6     0,5     679,1
    202.     Við 07-821 Tryggingastofnun ríkisins
         a.     1.01 Tryggingastofnun ríkisins          1.626,6     22,6     1.649,2
         b.     Sértekjur          -684,7     -55,7     -740,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          994,0     -33,1     960,9
    203.     Við 07-980 Vinnumálastofnun
         a.     1.01 Vinnumálastofnun          760,1     7,7     767,8
         b.     Sértekjur          -532,2     -6,8     -539,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          227,9     0,9     228,8
    204.     Við 07-981 Vinnumál
         a.     1.10 Félagsdómur          9,5     -0,2     9,3
         b.     1.13 Kjararannsóknarnefnd          53,1     0,5     53,6
         c.     1.81 Alþjóðavinnumálastofnunin, ILO          12,0     3,2     15,2
         d.     1.90 Ýmislegt          21,4     0,2     21,6
         e.      Greitt úr ríkissjóði          96,0     3,7     99,7
    205.     Við 07-983 Foreldrar langveikra eða alvarlega
              fatlaðra barna

         a.     1.11 Bætur til foreldra langveikra eða alvarlega
              fatlaðra barna          166,3     -3,7     162,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          166,3     -3,7     162,6
    206.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         a.     1.15 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar          357,0     3,6     360,6
         b.      Innheimt af ríkistekjum          17.700,0     3,6     17.703,6
    207.     Við 07-985 Félagsmálaskóli alþýðu
         a.     1.10 Félagsmálaskóli alþýðu          21,6     0,5     22,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          26,1     0,5     26,6
    208.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         a.     1.01 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar          92,1     2,3     94,4
         b.      Innheimt af ríkistekjum          10.042,1     2,3     10.044,4
    209.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.10 Kostnaður skv. 15. gr. laga nr. 40/1991, um
              félagsþjónustu sveitarfélaga          35,2     0,3     35,5
         b.     1.34 Geysir, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          35,9     0,3     36,2
         c.     1.43 Krossgötur, endurhæfingarheimili          26,5     0,3     26,8
         d.     1.44 Athvarf fyrir heimilislausa          33,7     0,4     34,1
         e.     1.48 Fjölmenningarsetur á Ísafirði          42,6     -0,7     41,9
         f.     1.49 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna          66,9     4,6     71,5
         g.     1.60 Ráðgjafastofa um fjármál heimilanna          57,5     0,4     57,9
         h.     1.90 Ýmis framlög          118,4     10,0     128,4
         i.     1.98 Ýmis framlög félags- og
              tryggingamálaráðuneytis          71,4     5,6     77,0
         j.     Sértekjur          -35,1     -2,9     -38,0
         k.      Greitt úr ríkissjóði          612,6     18,3     630,9
    210.     Við 08-101 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa          541,6     10,6     552,2
         b.     Sértekjur          -5,0     -0,4     -5,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          536,6     10,2     546,8
    211.     Við 08-202 Sjúkratryggingastofnun
         a.     1.01 Sjúkratryggingastofnun          797,2     11,6     808,8
         b.     Sértekjur          -276,0     -22,5     -298,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          521,2     -10,9     510,3
    212.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         a.     1.15 Lyf          8.735,0     1.524,4     10.259,4
         b.     1.16 Lyf með S-merkingu          2.687,6     469,0     3.156,6
         c.     1.21 Hjálpartæki          2.754,0     395,1     3.149,1
         d.     1.25 Hjúkrun í heimahúsum          123,0     10,0     133,0
         e.     1.31 Þjálfun          2.164,0     176,1     2.340,1
         f.     1.35 Tannlækningar          1.541,0     125,4     1.666,4
         g.     1.41 Sjúkraflutningar og ferðir innan lands          310,0     25,2     335,2
         h.     1.45 Brýn meðferð erlendis          955,0     190,4     1.145,4
         i.     1.51 Sjúkrakostnaður vegna veikinda og slysa
              erlendis          168,0     42,0     210,0
         j.      Greitt úr ríkissjóði          25.328,6     2.957,6     28.286,2
    213.     Við 08-301 Landlæknir
         a.     1.01 Landlæknir          314,9     3,0     317,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          312,9     3,0     315,9
    214.     Við 08-305 Lýðheilsustöð
         a.     1.01 Lýðheilsustöð          214,7     2,5     217,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          242,3     2,5     244,8
    215.     Við 08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
         a.     1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands          140,0     1,4     141,4
         b.     Sértekjur          -3,1     -0,3     -3,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          137,9     1,1     139,0
    216.     Við 08-327 Geislavarnir ríkisins
         a.     1.01 Geislavarnir ríkisins          108,7     2,9     111,6
         b.     Sértekjur          -16,4     -1,3     -17,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          87,1     1,6     88,7
    217.     Við 08-340 Málefni fatlaðra
         a.     1.10 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og
              fatlaðra          174,7     0,8     175,5
         b.     1.15 Samningur um sjúkraþjálfun fyrir fatlaða          46,9     0,1     47,0
         c.     1.20 Sjálfsbjörg Akureyri          7,6     0,1     7,7
         d.     1.30 Sumardvalarheimili í Reykjadal          25,3     0,3     25,6
         e.     1.40 Endurhæfingarstöð hjarta- og
              lungnasjúklinga, Reykjavík          32,9     0,3     33,2
         f.     1.50 Endurhæfingarstöð Geðverndarfélags Íslands          4,0     0,1     4,1
         g.     1.60 Gigtlækningastöð Gigtarfélags Íslands          8,3     0,1     8,4
         h.     1.80 Gigtarráð          5,3     -5,3     0,0
         i.     1.90 Ýmis starfsemi          2,6     0,1     2,7
         j.     6.90 Styrkir til ýmissa framkvæmda          5,0     -0,6     4,4
         k.      Greitt úr ríkissjóði          319,3     -4,0     315,3
    218.     Við 08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri
         a.     1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri          4.319,9     20,3     4.340,2
         b.     5.01 Fasteign          58,0     21,0     79,0
         c.     6.01 Tæki og búnaður          89,0     -10,7     78,3
         d.     Sértekjur          -341,0     -27,7     -368,7
         e.      Greitt úr ríkissjóði          4.125,9     2,9     4.128,8
    219.     Við 08-373 Landspítali
         a.     1.01 Landspítali          34.811,6     242,1     35.053,7
         b.     6.01 Tæki og búnaður          201,0     -24,1     176,9
         c.     6.70 Nýframkvæmdir          165,0     -19,8     145,2
         d.     Sértekjur          -2.490,0     -202,6     -2.692,6
         e.      Greitt úr ríkissjóði          32.735,6     -4,4     32.731,2
    220.     Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
         a.     6.50 Stofnkostnaður          65,0     -36,9     28,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          681,2     -36,9     644,3
    221.     Við 08-384 Rjóður, hvíldarheimili fyrir börn
         a.     1.01 Rjóður, hvíldarheimili fyrir börn          120,4     0,5     120,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          120,4     0,5     120,9
    222.     Við 08-386 Vistun ósakhæfra afbrotamanna
         a.     1.10 Vistun ósakhæfra afbrotamanna          209,1     10,0     219,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          208,7     10,0     218,7
    223.     Við 08-388 Samtök áhugamanna um áfengis-
               vandamálið
         a.     1.10 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið          645,7     10,9     656,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          645,7     10,9     656,6
    224.     Við 08-397 Lyfjastofnun
         a.     1.01 Lyfjastofnun          204,1     1,4     205,5
         b.     Sértekjur          -25,2     -2,1     -27,3
         c.      Innheimt af ríkistekjum          174,9     -0,7     174,2
    225.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.16 Lyfjagreiðslunefnd          34,0     0,5     34,5
         b.     1.30 Krabbameinsfélag Íslands,
              krabbameinsskráning          19,6     0,6     20,2
         c.     1.35 Hjartavernd, rannsóknarstöð          66,2     1,4     67,6
         d.     1.38 Félagið Heyrnarhjálp          8,1     0,1     8,2
         e.     1.40 Kostnaður skv. lögum nr. 25/1975          3,0     -0,1     2,9
         f.     1.42 Kostnaður samkvæmt lögum um farsóttir,
              sóttvarnir og ónæmi          114,3     19,9     134,2
         g.     1.55 Niðurgreiðsla hjálpartækja vegna heyrnar- og
              talmeina          193,2     16,3     209,5
         h.     1.58 Krýsuvíkurskóli, vist- og meðferðarheimili          68,5     0,7     69,2
         i.     1.71 Norræni lýðheilsuháskólinn          15,7     1,2     16,9
         j.     1.73 Bláa lónið, húðmeðferðir          46,3     3,8     50,1
         k.     1.81 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO          11,0     4,1     15,1
         l.     1.90 Ýmis framlög          87,2     7,3     94,5
         m.     1.98 Ýmis framlög heilbrigðisráðuneytis          86,8     3,8     90,6
         n.     6.91 Upplýsingatæknimál          47,0     -5,6     41,4
         o.      Greitt úr ríkissjóði          1.249,7     54,0     1.303,7
    226.     Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana          1.205,9     18,8     1.224,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.013,6     18,8     1.032,4
    227.     Við 08-405 Hrafnista, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.655,2     4,4     1.659,6
         b.     1.11 Dvalarrými          240,9     3,5     244,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.874,2     7,9     1.882,1
    228.     Við 08-406 Hrafnista, Hafnarfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.134,8     4,5     1.139,3
         b.     1.11 Dvalarrými          208,7     3,3     212,0
         c.     1.15 Dagvist          27,5     0,6     28,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.355,8     8,4     1.364,2
    229.     Við 08-407 Grund, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.333,1     5,7     1.338,8
         b.     1.11 Dvalarrými          129,7     1,8     131,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.444,7     7,5     1.452,2
    230.     Við 08-408 Sunnuhlíð, Kópavogi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          536,2     2,2     538,4
         b.     1.15 Dagvist          18,8     0,4     19,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          547,9     2,6     550,5
    231.     Við 08-409 Hjúkrunarheimilið Skjól
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          783,1     3,2     786,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          772,5     3,2     775,7
    232.     Við 08-410 Hjúkrunarheimilið Eir
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.267,3     5,5     1.272,8
         b.     1.15 Dagvist          62,6     1,3     63,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.313,1     6,8     1.319,9
    233.     Við 08-411 Garðvangur, Garði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          289,1     1,3     290,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          285,3     1,3     286,6
    234.     Við 08-412 Hjúkrunarheimilið Skógarbær
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          513,2     2,1     515,3
         b.     1.71 Endurhæfingardeild          105,8     0,4     106,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          612,2     2,5     614,7
    235.     Við 08-413 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          575,3     1,8     577,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          567,4     1,8     569,2
    236.     Við 08-414 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          209,0     0,7     209,7
         b.     1.11 Dvalarrými          18,4     0,2     18,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          224,7     0,9     225,6
    237.     Við 08-415 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          135,5     0,7     136,2
         b.     1.11 Dvalarrými          21,3     0,3     21,6
         c.     1.15 Dagvist          6,4     0,2     6,6
         d.      Greitt úr ríkissjóði          161,5     1,2     162,7
    238.     Við 08-416 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka,
               Ólafsfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          141,8     0,5     142,3
         b.     1.11 Dvalarrými          33,5     0,6     34,1
         c.     1.15 Dagvist          6,1     0,1     6,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          179,5     1,2     180,7
    239.     Við 08-417 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          87,0     0,4     87,4
         b.     1.15 Dagvist          3,8     0,1     3,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          101,3     0,5     101,8
    240.     Við 08-418 Seljahlíð, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          153,9     -0,2     153,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          152,0     -0,2     151,8
    241.     Við 08-421 Víðines
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          267,2     1,1     268,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          263,5     1,1     264,6
    242.     Við 08-423 Höfði, Akranesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          340,8     1,5     342,3
         b.     1.11 Dvalarrými          92,0     1,5     93,5
         c.     1.15 Dagvist          21,1     0,4     21,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          449,2     3,4     452,6
    243.     Við 08-424 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          214,6     1,7     216,3
         b.     1.11 Dvalarrými          63,8     0,7     64,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          275,3     2,4     277,7
    244.     Við 08-425 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          67,8     0,3     68,1
         b.     1.11 Dvalarrými          33,8     0,5     34,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          100,6     0,8     101,4
    245.     Við 08-426 Fellaskjól, Grundarfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          67,1     0,3     67,4
         b.     1.11 Dvalarrými          15,1     0,1     15,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          81,2     0,4     81,6
    246.     Við 08-427 Jaðar, Ólafsvík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          70,4     0,5     70,9
         b.     1.11 Dvalarrými          15,1     0,2     15,3
         c.     1.15 Dagvist          2,2     0,1     2,3
         d.      Greitt úr ríkissjóði          86,7     0,8     87,5
    247.     Við 08-428 Fellsendi, Búðardal
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          190,0     0,8     190,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          187,3     0,8     188,1
    248.     Við 08-429 Barmahlíð, Reykhólum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          97,9     0,6     98,5
         b.     1.11 Dvalarrými          6,1     0,1     6,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          102,6     0,7     103,3
    249.     Við 08-433 Dalbær, Dalvík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          169,6     0,9     170,5
         b.     1.11 Dvalarrými          61,0     1,0     62,0
         c.     1.15 Dagvist          14,3     0,3     14,6
         d.      Greitt úr ríkissjóði          242,6     2,2     244,8
    250.     Við 08-434 Samningur við Akureyrarbæ um
              öldrunarþjónustu

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          1.188,8     4,9     1.193,7
         b.     1.11 Dvalarrými          121,3     0,9     122,2
         c.     1.15 Dagvist          52,1     1,3     53,4
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.345,7     7,1     1.352,8
    251.     Við 08-436 Uppsalir, Fáskrúðsfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          89,2     0,3     89,5
         b.     1.11 Dvalarrými          36,8     0,5     37,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          124,7     0,8     125,5
    252.     Við 08-437 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um
              öldrunarþjónustu

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          183,7     0,7     184,4
         b.     1.11 Dvalarrými          18,0     -0,1     17,9
         c.     1.15 Dagvist          6,6     0,1     6,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          205,8     0,7     206,5
    253.     Við 08-438 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          118,1     0,4     118,5
         b.     1.11 Dvalarrými          12,1     0,2     12,3
         c.     1.15 Dagvist          1,0     -0,1     0,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          129,6     0,5     130,1
    254.     Við 08-439 Hjallatún, Vík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          84,4     0,5     84,9
         b.     1.11 Dvalarrými          18,2     0,2     18,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          101,5     0,7     102,2
    255.     Við 08-440 Kumbaravogur, Stokkseyri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          289,4     1,1     290,5
         b.     1.11 Dvalarrými          26,9     0,3     27,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          312,2     1,4     313,6
    256.     Við 08-441 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          229,3     1,7     231,0
         b.     1.11 Dvalarrými          222,1     3,2     225,3
         c.     1.17 Geðrými          221,6     3,3     224,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          670,0     8,2     678,2
    257.     Við 08-442 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          227,0     1,1     228,1
         b.     1.11 Dvalarrými          27,0     0,3     27,3
         c.     1.15 Dagvist          10,5     0,3     10,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          261,5     1,7     263,2
    258.     Við 08-443 Holtsbúð, Garðabæ
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          307,7     1,5     309,2
         b.     1.15 Dagvist          10,3     0,2     10,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          314,1     1,7     315,8
    259.     Við 08-444 Vífilsstaðir, Garðabæ
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          366,2     1,5     367,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          361,4     1,5     362,9
    260.     Við 08-447 Sóltún, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          978,2     14,8     993,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          978,2     14,8     993,0
    261.     Við 08-460 Dvalarrými aldraðra, önnur
         a.     1.11 Dvalarrými aldraðra, önnur          558,7     7,6     566,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          558,7     7,6     566,3
    262.     Við 08-470 Vesturhlíð, Reykjavík
         a.     1.10 Vesturhlíð, Reykjavík          14,9     0,1     15,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          14,9     0,1     15,0
    263.     Við 08-472 Hlíðabær, Reykjavík
         a.     1.10 Hlíðabær, Reykjavík          51,8     0,8     52,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          51,8     0,8     52,6
    264.     Við 08-473 Lindargata, Reykjavík
         a.     1.10 Lindargata, Reykjavík          46,5     0,8     47,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          46,5     0,8     47,3
    265.     Við 08-474 Dagvist og endurhæfingarstöð
              MS-sjúklinga

         a.     1.10 Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga          93,7     1,5     95,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          93,7     1,5     95,2
    266.     Við 08-475 Múlabær, Reykjavík
         a.     1.10 Múlabær, Reykjavík          77,2     1,4     78,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          77,2     1,4     78,6
    267.     Við 08-476 Fríðuhús, Reykjavík
         a.     1.10 Fríðuhús, Reykjavík          38,5     0,6     39,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          38,5     0,6     39,1
    268.     Við 08-477 Dagvistun aldraðra, aðrar
         a.     1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar          541,3     11,6     552,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          541,3     11,6     552,9
    269.     Við 08-478 Vistheimilið Bjarg
         a.     1.10 Vistheimilið Bjarg          54,3     0,8     55,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          54,3     0,8     55,1
    270.     Við 08-479 Hlaðgerðarkot
         a.     1.10 Hlaðgerðarkot          83,9     1,9     85,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          83,9     1,9     85,8
    271.     Við 08-491 Reykjalundur, Mosfellsbæ
         a.     1.10 Reykjalundur, Mosfellsbæ          1.350,9     2,0     1.352,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.350,9     2,0     1.352,9
    272.     Við 08-492 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags
              Íslands

         a.     1.10 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands          549,6     5,5     555,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          549,6     5,5     555,1
    273.     Við 08-493 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endur-
              hæfingarstofnun

         a.     1.10 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingar-
              stofnun          452,7     4,7     457,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          452,7     4,7     457,4
    274.     Við 08-494 Hlein
         a.     1.10 Hlein          108,6     -0,2     108,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          108,6     -0,2     108,4
    275.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         a.     1.13 Afnotagjöld og þjónusta við sjúkraskrárkerfi
              heilsugæslustöðva          59,7     5,1     64,8
         b.     6.01 Tæki og búnaður          61,4     -7,4     54,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          731,7     -2,3     729,4
    276.     Við 08-501 Sjúkraflutningar
         a.     1.12 Útvegun og rekstur sjúkrabifreiða          126,3     10,3     136,6
         b.     1.15 Sjúkraflug          112,4     9,1     121,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          782,9     19,4     802,3
    277.     Við 08-506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
         a.     1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu          4.081,0     38,5     4.119,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          3.691,0     38,5     3.729,5
    278.     Við 08-508 Miðstöð heimahjúkrunar á
              höfuðborgarsvæðinu

         a.     1.01 Miðstöð heimahjúkrunar á
              höfuðborgarsvæðinu          892,0     15,1     907,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          892,0     15,1     907,1
    279.     Við 08-515 Heilsugæslustöðin Lágmúla í Reykjavík
         a.     1.01 Heilsugæslustöðin Lágmúla          154,3     2,0     156,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          153,3     2,0     155,3
    280.     Við 08-517 Læknavaktin
         a.     1.01 Læknavaktin          281,9     2,9     284,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          281,9     2,9     284,8
    281.     Við 08-553 Samningur við Akureyrarbæ um
              heilsugæslu

         a.     1.01 Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu          473,2     5,6     478,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          473,2     5,6     478,8
    282.     Við 08-588 Heilsugæslustöðin í Salahverfi í
              Kópavogi

         a.     1.01 Heilsugæslustöðin í Salahverfi í Kópavogi          275,6     -4,2     271,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          275,6     -4,2     271,4
    283.     Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
         a.     6.01 Tæki og búnaður          34,1     -4,1     30,0
         b.     6.55 Heilbrigðisstofnunin Siglufirði          60,0     -3,0     57,0
         c.     6.61 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga          37,0     -1,9     35,1
         d.     6.87 Heilbrigðisstofnun Suðurlands          258,0     -12,9     245,1
         e.     6.91 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja          60,5     -3,0     57,5
         f.      Greitt úr ríkissjóði          451,8     -24,9     426,9
    284.     Við 08-711 Heilbrigðisstofnunin Akranesi
         a.     1.11 Sjúkrasvið          1.196,9     4,1     1.201,0
         b.     1.21 Hjúkrunarrými          151,3     1,2     152,5
         c.     Sértekjur          -88,3     -6,0     -94,3
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.520,9     -0,7     1.520,2
    285.     Við 08-716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          516,1     9,9     526,0
         b.     1.11 Sjúkrasvið          253,4     1,0     254,4
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          63,5     0,8     64,3
         d.     Sértekjur          -39,5     -1,0     -40,5
         e.      Greitt úr ríkissjóði          793,5     10,7     804,2
    286.     Við 08-721 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          114,4     1,3     115,7
         b.     1.11 Sjúkrasvið          56,8     -0,5     56,3
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          105,8     0,8     106,6
         d.     Sértekjur          -7,6     -0,1     -7,7
         e.      Greitt úr ríkissjóði          269,4     1,5     270,9
    287.     Við 08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          328,3     3,0     331,3
         b.     1.11 Sjúkrasvið          487,2     4,3     491,5
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          280,0     3,5     283,5
         d.     Sértekjur          -61,7     -3,7     -65,4
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.033,8     7,1     1.040,9
    288.     Við 08-735 Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          67,6     0,4     68,0
         b.     1.11 Sjúkrasvið          27,0     0,3     27,3
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          78,0     0,8     78,8
         d.     Sértekjur          -2,8     -0,1     -2,9
         e.      Greitt úr ríkissjóði          169,8     1,4     171,2
    289.     Við 08-741 Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          95,4     0,3     95,7
         b.     1.11 Sjúkrasvið          44,5     -0,6     43,9
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          166,5     1,6     168,1
         d.     Sértekjur          -10,1     -0,3     -10,4
         e.      Greitt úr ríkissjóði          296,3     1,0     297,3
    290.     Við 08-746 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi og
              Sauðárkróki
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          301,0     4,0     305,0
         b.     1.11 Sjúkrasvið          475,5     -2,0     473,5
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          625,2     8,1     633,3
         d.     Sértekjur          -86,3     -5,9     -92,2
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.315,4     4,2     1.319,6
    291.     Við 08-756 Heilbrigðisstofnunin Dalvíkur- og
              Fjallabyggð

         a.     1.01 Heilsugæslusvið          270,2     5,5     275,7
         b.     1.11 Sjúkrasvið          125,0     -0,8     124,2
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          195,9     2,3     198,2
         d.     Sértekjur          -24,0     -0,8     -24,8
         e.      Greitt úr ríkissjóði          567,1     6,2     573,3
    292.     Við 08-761 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          340,5     4,1     344,6
         b.     1.11 Sjúkrasvið          507,8     0,3     508,1
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          159,0     1,4     160,4
         d.     Sértekjur          -97,3     -6,8     -104,1
         e.      Greitt úr ríkissjóði          910,0     -1,0     909,0
    293.     Við 08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          821,1     4,8     825,9
         b.     1.11 Sjúkrasvið          858,8     3,4     862,2
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          418,1     6,4     424,5
         d.     Sértekjur          -117,3     -4,0     -121,3
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.980,7     10,6     1.991,3
    294.     Við 08-779 Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          124,6     0,7     125,3
         b.     1.11 Sjúkrasvið          64,9     0,5     65,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          189,5     1,2     190,7
    295.     Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          187,9     2,0     189,9
         b.     1.11 Sjúkrasvið          401,8     0,4     402,2
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          109,2     1,2     110,4
         d.     Sértekjur          -24,5     -1,3     -25,8
         e.      Greitt úr ríkissjóði          674,4     2,3     676,7
    296.     Við 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          976,1     4,2     980,3
         b.     1.11 Sjúkrasvið          849,1     0,2     849,3
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          296,9     2,2     299,1
         d.     Sértekjur          -218,7     -9,6     -228,3
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.903,4     -3,0     1.900,4
    297.     Við 08-791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          611,7     5,0     616,7
         b.     1.11 Sjúkrasvið          1.001,0     6,2     1.007,2
         c.     1.21 Hjúkrunarrými          198,3     2,2     200,5
         d.     Sértekjur          -136,4     -6,5     -142,9
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.674,6     6,9     1.681,5
    298.     Við 08-795 St. Jósefsspítali, Sólvangur
         a.     1.11 St. Jósefsspítali, Sólvangur          1.002,9     2,6     1.005,5
         b.     1.21 Hjúkrunarrými          462,8     1,2     464,0
         c.     Sértekjur          -98,7     -8,1     -106,8
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.367,0     -4,3     1.362,7
    299.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa          686,9     2,8     689,7
         b.     Sértekjur          -9,1     -0,7     -9,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          677,8     2,1     679,9
    300.     Við 09-103 Fjársýsla ríkisins
         a.     1.01 Almennur rekstur          533,5     1,5     535,0
         b.     1.43 Tekjubókhaldskerfi          332,3     28,1     360,4
         c.     1.47 Fjárhags- og starfsmannakerfi ríkisins          445,3     37,6     482,9
         d.     Sértekjur          -1,2     -0,1     -1,3
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.333,9     67,1     1.401,0
    301.     Við 09-201 Ríkisskattstjóri
         a.     1.01 Almennur rekstur          642,9     -1,7     641,2
         b.     1.10 Sameiginleg útgjöld ríkisskattstjóra og
              skattstofa          169,0     14,2     183,2
         c.     1.41 Skattvinnslukerfi          342,7     23,6     366,3
         d.     Sértekjur          -11,8     -1,0     -12,8
         e.      Greitt úr ríkissjóði          1.072,3     35,1     1.107,4
    302.     Við 09-202 Skattstofan í Reykjavík
         a.     1.01 Skattstofan í Reykjavík          441,3     -4,6     436,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          441,3     -4,6     436,7
    303.     Við 09-203 Skattstofa Vesturlands
         a.     1.01 Skattstofa Vesturlands          94,0     -0,6     93,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          93,7     -0,6     93,1
    304.     Við 09-204 Skattstofa Vestfjarða
         a.     1.01 Skattstofa Vestfjarða          42,6     -0,2     42,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          42,2     -0,2     42,0
    305.     Við 09-205 Skattstofa Norðurlands vestra
         a.     1.01 Skattstofa Norðurlands vestra          49,8     -0,4     49,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          49,5     -0,4     49,1
    306.     Við 09-206 Skattstofa Norðurlands eystra
         a.     1.01 Skattstofa Norðurlands eystra          135,7     -1,1     134,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          135,1     -1,1     134,0
    307.     Við 09-207 Skattstofa Austurlands
         a.     1.01 Skattstofa Austurlands          60,6     -0,5     60,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          60,3     -0,5     59,8
    308.     Við 09-208 Skattstofa Suðurlands
         a.     1.01 Skattstofa Suðurlands          70,3     -0,3     70,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          69,9     -0,3     69,6
    309.     Við 09-209 Skattstofa Vestmannaeyja
         a.     1.01 Skattstofa Vestmannaeyja          30,6     -0,2     30,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          30,4     -0,2     30,2
    310.     Við 09-211 Skattstofa Reykjaness
         a.     1.01 Skattstofa Reykjaness          296,2     -4,7     291,5
         b.     Sértekjur          -3,7     -0,3     -4,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          292,5     -5,0     287,5
    311.     Við 09-212 Skatta- og tollamál, ýmis útgjöld
         a.     1.01 Ýmis sameiginleg útgjöld          41,6     0,4     42,0
         b.     1.30 Þungaskattur          23,0     1,9     24,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          74,3     2,3     76,6
    312.     Við 09-214 Yfirskattanefnd
         a.     1.01 Yfirskattanefnd          120,6     -0,2     120,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          120,6     -0,2     120,4
    313.     Við 09-215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins
         a.     1.01 Skattrannsóknarstjóri ríkisins          178,1     -0,1     178,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          178,1     -0,1     178,0
    314.     Við 09-250 Innheimtukostnaður
         a.     1.10 Ýmis innheimtukostnaður          696,8     57,6     754,4
         b.     Sértekjur          -249,1     -20,3     -269,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          447,7     37,3     485,0
    315.     Við 09-262 Tollstjórinn
         a.     1.01 Tollstjórinn          1.215,7     532,4     1.748,1
         b.     1.45 Tollafgreiðslukerfi          200,4     16,9     217,3
         c.     Sértekjur          -47,0     -76,2     -123,2
         d.      Greitt úr ríkissjóði          1.369,1     446,6     1.815,7
         e.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     26,5     26,5
    316.     Við 09-381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
         a.     1.01 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins          3.992,0     -89,2     3.902,8
         b.     1.04 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga          376,0     -8,4     367,6
         c.     1.06 Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka
              Íslands          216,0     -4,8     211,2
         d.     1.07 Eftirlaun fyrrum bankastjóra Útvegsbanka
              Íslands          43,0     -1,0     42,0
         e.     1.09 Lífeyrissjóðir sveitarfélaga vegna
              samrekstrarstofnana          152,0     -3,4     148,6
         f.     1.10 Eftirlaun ráðherra, alþingismanna og
              hæstaréttardómara          365,0     -8,2     356,8
         g.     1.91 Aðrar lífeyrisskuldbindingar og eftirlaun          140,0     -3,1     136,9
         h.      Greitt úr ríkissjóði          7.494,0     -118,1     7.375,9
    317.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-393 Endurhæfingarsjóður
         a.     1.11 Endurhæfingarsjóður          0,0     125,0     125,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     125,0     125,0
    318.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-405 Fasteignagjöld af húsnæði ríkisins
         a.     1.01 Fasteignagjöld af húsnæði ríkisins          0,0     500,0     500,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     500,0     500,0
    319.     Við 09-721 Fjármagnstekjuskattur
         a.     1.11 Fjármagnstekjuskattur          2.635,0     -350,0     2.285,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          2.585,0     -383,0     2.202,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          50,0     33,0     83,0
    320.     Við 09-901 Framkvæmdasýsla ríkisins
         a.     1.01 Framkvæmdasýsla ríkisins          144,4     0,8     145,2
         b.     Sértekjur          -141,8     -0,8     -142,6
    321.     Við 09-905 Ríkiskaup
         a.     1.01 Ríkiskaup          1.585,7     120,2     1.705,9
         b.     Sértekjur          -1.585,7     -120,2     -1.705,9
    322.     Við 09-973 Tapaðar kröfur og tjónabætur
         a.     6.11 Tapaðar kröfur          190,0     -100,0     90,0
         b.      Viðskiptahreyfingar          190,0     -100,0     90,0
    323.     Við 09-980 Rekstrarfélag stjórnarráðsbygginga við
              Arnarhól

         a.     1.01 Rekstur húsnæðis          224,1     -45,2     178,9
         b.     1.05 Rekstur tölvukerfis          41,2     24,5     65,7
         c.     6.21 Húsnæði          58,3     -39,3     19,0
         d.     6.41 Tölvubúnaður          13,0     -7,8     5,2
         e.     Sértekjur          -304,6     66,1     -238,5
         f.      Greitt úr ríkissjóði          32,0     -1,7     30,3
    324.     Við 09-984 Fasteignir ríkissjóðs
         a.     1.01 Yfirstjórn          97,8     -0,9     96,9
         b.     1.11 Rekstur fasteigna          1.487,8     125,6     1.613,4
         c.     5.21 Viðhald fasteigna          2.367,4     176,1     2.543,5
         d.     Sértekjur          -3.671,0     -300,6     -3.971,6
         e.      Greitt úr ríkissjóði          282,0     0,2     282,2
    325.     Við 09-985 Fyrrum varnarsvæði við
              Keflavíkurflugvöll

         a.     1.01 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll          1.112,3     -106,1     1.006,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.112,3     -106,1     1.006,2
    326.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         a.     1.90 Launa- og verðlagsmál          2.531,0     2.753,0     5.284,0
         b.     Sértekjur          -71,0     -96,6     -167,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          2.460,0     2.656,4     5.116,4
    327.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-991 Aðflutningsgjöld af útflutningi notaðra
              ökutækja

         a.     1.11 Aðflutningsgjöld af útflutningi notaðra
              ökutækja          0,0     500,0     500,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     500,0     500,0
    328.     Við 09-994 Virðisaukaskattur ríkisstofnana af
              tölvuvinnslu

         a.     1.01 Virðisaukaskattur ríkisstofnana af
              tölvuvinnslu          80,6     6,8     87,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          80,6     6,8     87,4
    329.     Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.10 Símakostnaður og burðargjöld fyrir
              Stjórnarráðið          59,4     4,2     63,6
         b.     1.12 Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa
              fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni          7,9     0,7     8,6
         c.     1.14 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum          48,5     4,1     52,6
         d.     1.49 Rekstur fjárlagakerfis ráðuneyta og Alþingis          6,0     0,5     6,5
         e.     1.60 Dómkröfur          214,0     18,1     232,1
         f.     1.65 Kjararáð          37,1     -0,4     36,7
         g.     1.66 Yfirfasteignamatsnefnd          16,9     -0,4     16,5
         h.     1.67 Þjóðlendumál          22,2     1,9     24,1
         i.     1.90 Ýmis verkefni          128,1     7,6     135,7
         j.     Sértekjur          -22,0     -1,8     -23,8
         k.      Greitt úr ríkissjóði          1.099,9     34,5     1.134,4
    330.     Við 10-101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa          424,2     6,0     430,2
         b.     Sértekjur          -30,2     -2,5     -32,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          394,0     3,5     397,5
    331.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.11 Fastanefndir          12,3     -0,1     12,2
         b.     1.23 Slysavarnaskóli sjómanna          65,1     0,6     65,7
         c.     1.34 Flugskóli Íslands          26,7     2,3     29,0
         d.     1.59 Til sveitarfélaga sem verða fyrir aflasamdrætti     250,0     -250,0     0,0
         e.     1.98 Ýmis framlög samgönguráðuneytis          35,2     3,0     38,2
         f.      Greitt úr ríkissjóði          601,0     -244,2     356,8
    332.     Við 10-211 Rekstur Vegagerðarinnar
         a.     1.01 Almennur rekstur          574,5     32,4     606,9
         b.     1.05 Umdæmi og rekstrardeildir          5.660,9     365,9     6.026,8
         c.     Sértekjur          -5.660,9     -365,9     -6.026,8
         d.      Innheimt af ríkistekjum          655,4     32,4     687,8
    333.     Við 10-212 Samgönguverkefni
         a.     1.07 Þjónusta          3.406,5     287,6     3.694,1
         b.     1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa          988,5     83,4     1.071,9
         c.     1.13 Styrkir til innanlandsflugs          317,0     26,8     343,8
         d.     1.21 Rannsóknir          139,8     11,8     151,6
         e.     5.10 Viðhald          4.913,8     264,9     5.178,7
         f.     6.10 Framkvæmdir          19.812,9     1.173,0     20.985,9
         g.      Greitt úr ríkissjóði          4.240,9     358,1     4.599,0
         h.      Innheimt af ríkistekjum          25.262,6     1.489,4     26.752,0
    334.     Við 10-251 Umferðarstofa
         a.     1.01 Umferðarstofa          447,6     9,5     457,1
         b.      Innheimt af ríkistekjum          221,7     9,5     231,2
    335.     Við 10-281 Rannsóknanefnd umferðarslysa
         a.     1.01 Rannsóknanefnd umferðarslysa          34,2     0,2     34,4
         b.     Sértekjur          -1,8     -0,1     -1,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          32,4     0,1     32,5
    336.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          723,0     8,1     731,1
         b.     1.11 Vaktstöð siglinga          302,3     25,5     327,8
         c.     6.80 Sjóvarnargarðar          59,0     4,6     63,6
         d.     Sértekjur          -187,3     -15,2     -202,5
         e.      Greitt úr ríkissjóði          780,4     23,0     803,4
    337.     Við 10-336 Hafnarframkvæmdir
         a.     1.01 Almennur rekstur          12,7     1,1     13,8
         b.     6.70 Hafnabótasjóður          583,3     -200,7     382,6
         c.     6.74 Lendingabætur          7,9     0,7     8,6
         d.     6.76 Ferjubryggjur          11,3     1,0     12,3
         e.     6.81 Vestmannaeyjaferja          600,0     -600,0     0,0
         f.      Greitt úr ríkissjóði          1.995,3     -797,9     1.197,4
    338.     Við 10-381 Rannsóknanefnd sjóslysa
         a.     1.01 Rannsóknanefnd sjóslysa          40,4     1,2     41,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          40,4     1,2     41,6
    339.     Við 10-471 Flugmálastjórn Íslands
         a.     1.01 Flugmálastjórn Íslands          459,4     15,9     475,3
         b.     Sértekjur          -4,2     -0,3     -4,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          235,2     15,6     250,8
    340.     Við 10-475 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
         a.     1.01 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta          1.097,4     92,7     1.190,1
         b.     1.11 Keflavíkurflugvöllur          1.342,2     113,3     1.455,5
         c.     5.41 Viðhald          60,0     5,1     65,1
         d.     6.41 Framkvæmdir          422,3     -164,3     258,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          2.296,3     206,0     2.502,3
         f.      Innheimt af ríkistekjum          764,6     -159,2     605,4
    341.     Við 10-481 Rannsóknanefnd flugslysa
         a.     1.01 Rannsóknanefnd flugslysa          43,7     1,4     45,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          43,7     1,4     45,1
    342.     Við 10-512 Póst- og fjarskiptastofnunin
         a.     1.01 Póst- og fjarskiptastofnunin          260,6     4,4     265,0
         b.     Sértekjur          -10,8     -0,9     -11,7
         c.      Innheimt af ríkistekjum           249,8     3,5     253,3
    343.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          10-521 Fjarskiptasjóður
         a.     6.41 Fjarskiptasjóður          0,0     400,0     400,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     400,0     400,0
    344.     Við 10-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         a.     1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin
              framlög          10.315,0     -590,0     9.725,0
         b.     1.11 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, sérstök
              viðbótarframlög          432,0     1.000,0     1.432,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          10.747,0     410,0     11.157,0
    345.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa          227,4     2,1     229,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          227,4     2,1     229,5
    346.     Við 11-205 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
         a.     1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands          1.022,9     14,2     1.037,1
         b.     Sértekjur          -587,0     -17,4     -604,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          435,9     -3,2     432,7
    347.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         a.     1.10 Fastanefndir          3,2     0,1     3,3
         b.     1.15 Fjárfestingarstofan          17,1     -0,4     16,7
         c.     1.30 Alþjóðlegt samstarf          23,5     0,6     24,1
         d.     1.98 Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög
              iðnaðarráðuneytis          94,7     1,3     96,0
         e.      Greitt úr ríkissjóði          250,5     1,6     252,1
    348.     Við 11-301 Orkustofnun
         a.     1.01 Orkustofnun          1.080,8     52,1     1.132,9
         b.     Sértekjur          -375,6     -21,3     -396,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          705,2     30,8     736,0
    349.     Við 11-371 Orkusjóður
         a.     1.01 Rekstur Orkusjóðs          36,0     2,9     38,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          36,0     2,9     38,9
    350.     Við 11-373 Niðurgreiðslur á húshitun
         a.     1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis          1.085,0     91,6     1.176,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          1.085,0     91,6     1.176,6
    351.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         a.     1.12 Jarðhitaleit          48,3     -0,8     47,5
         b.     1.22 Vistvænir orkugjafar          44,8     -0,3     44,5
         c.     1.98 Ýmis verkefni iðnaðarráðuneytis          27,5     -0,1     27,4
         d.      Greitt úr ríkissjóði          165,3     -1,2     164,1
    352.     Við 11-401 Byggðaáætlun
         a.     1.10 Byggðaáætlun          440,4     37,2     477,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          440,4     37,2     477,6
    353.     Við 11-411 Byggðastofnun
         a.     1.10 Byggðastofnun          223,8     2,0     225,8
         b.     1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni          264,2     2,4     266,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          488,0     4,4     492,4
    354.     Við 11-501 Ferðamálastofa
         a.     1.01 Ferðamálastofa          98,7     0,1     98,8
         b.     1.05 Landkynningarskrifstofur erlendis          195,9     18,9     214,8
         c.     1.15 Samstarfssamningar við Grænland og
              Færeyjar          20,1     4,8     24,9
         d.     1.21 Fjölsóttir ferðamannastaðir          69,2     5,8     75,0
         e.     Sértekjur          -17,0     -2,8     -19,8
         f.      Greitt úr ríkissjóði          428,1     26,8     454,9
    355.     Við 11-599 Ýmis ferðamál
         a.     1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku          63,7     23,9     87,6
         b.     1.90 Ýmis ferðamál          65,9     5,6     71,5
         c.     1.98 Ýmis ferðamál iðnaðarráðuneytis          92,2     7,8     100,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          406,8     37,3     444,1
    356.     Við 12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa          219,2     3,0     222,2
         b.     Sértekjur          -0,7     -0,1     -0,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          218,5     2,9     221,4
    357.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         a.     1.15 Fastanefndir          21,8     0,2     22,0
         b.     1.90 Ýmis viðskipta- og bankamál          31,0     -0,1     30,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          67,7     0,1     67,8
    358.     Við 12-411 Samkeppniseftirlitið
         a.     1.01 Samkeppniseftirlitið          304,1     3,7     307,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          304,1     3,7     307,8
    359.     Við 12-421 Neytendastofa
         a.     1.01 Neytendastofa          304,7     8,0     312,7
         b.     Sértekjur          -10,6     -0,9     -11,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          73,1     7,1     80,2
    360.     Við 12-431 Einkaleyfastofan
         a.     1.01 Einkaleyfastofan          191,3     1,9     193,2
         b.     Sértekjur          -9,3     -0,8     -10,1
         c.      Innheimt af ríkistekjum          171,2     1,1     172,3
    361.     Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa          328,7     3,0     331,7
         b.     Sértekjur          -15,3     -1,2     -16,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          313,4     1,8     315,2
    362.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.10 Fastanefndir          6,7     0,1     6,8
         b.     1.12 Samvinnunefnd um miðhálendið          4,6     -0,1     4,5
         c.     1.29 Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum          16,0     -0,1     15,9
         d.     1.40 Alþjóðastofnanir          19,1     7,2     26,3
         e.     1.41 Skrifstofa um vernd gróður- og dýraríkis á
              norðlægum slóðum, CAFF          9,9     0,2     10,1
         f.     1.42 Skrifstofa Norðurskautsráðsins um varnir
              gegn mengun hafsins, PAME          9,8     0,2     10,0
         g.     1.44 Skógræktarfélag Íslands          27,6     20,0     47,6
         h.     1.56 Vernd Breiðafjarðar          8,3     0,1     8,4
         i.     1.61 Úrskurðarnefnd um skipulags- og
              byggingarmál          37,4     0,6     38,0
         j.     1.90 Ýmis verkefni          30,8     2,6     33,4
         k.     1.98 Ýmis framlög umhverfisráðuneytis          84,6     4,9     89,5
         l.      Greitt úr ríkissjóði          278,2     35,7     313,9
    363.     Við 14-202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
         a.     1.01 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn          20,2     8,7     28,9
         b.     Sértekjur          -4,4     -0,4     -4,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          15,8     8,3     24,1
    364.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         a.     1.01 Umhverfisstofnun          831,7     28,6     860,3
         b.     1.11 Endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna veiða
              á ref og mink          34,4     0,4     34,8
         c.     Sértekjur          -141,2     -11,5     -152,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          588,9     17,5     606,4
    365.     Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
         a.     1.01 Vatnajökulsþjóðgarður          143,3     17,2     160,5
         b.     Sértekjur          -49,7     -4,0     -53,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          339,1     13,2     352,3
    366.     Við 14-231 Landgræðsla ríkisins
         a.     1.01 Landgræðsla ríkisins          636,1     21,7     657,8
         b.     1.90 Fyrirhleðslur          64,6     2,8     67,4
         c.     Sértekjur          -154,5     -12,6     -167,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          590,6     11,9     602,5
    367.     Við 14-241 Skógrækt ríkisins
         a.     1.01 Skógrækt ríkisins          426,0     3,8     429,8
         b.     Sértekjur          -170,4     -2,6     -173,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          265,9     1,2     267,1
    368.     Við 14-243 Hekluskógar
         a.     1.01 Hekluskógar          44,8     -20,0     24,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          44,8     -20,0     24,8
    369.     Við 14-301 Skipulagsstofnun
         a.     1.01 Skipulagsstofnun          184,9     0,2     185,1
         b.     Sértekjur          -9,4     -0,8     -10,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          175,5     -0,6     174,9
    370.     Við 14-310 Landmælingar Íslands
         a.     1.01 Landmælingar Íslands          252,6     3,8     256,4
         b.     Sértekjur          -11,9     -0,3     -12,2
         c.      Greitt úr ríkissjóði          237,7     3,5     241,2
    371.     Við 14-321 Brunamálastofnun ríkisins
         a.     1.01 Brunamálastofnun ríkisins          154,1     3,5     157,6
         b.     Sértekjur          -13,7     -1,1     -14,8
         c.      Innheimt af ríkistekjum          140,4     2,4     142,8
    372.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         a.     1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands          436,4     23,7     460,1
         b.     Sértekjur          -106,3     -2,6     -108,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          330,1     21,1     351,2
    373.     Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          9,8     6,7     16,5
         b.     1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum          9,8     6,7     16,5
         c.     1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          18,9     7,1     26,0
         d.     1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi          9,8     6,7     16,5
         e.     1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki          9,8     6,7     16,5
         f.     1.15 Náttúrustofa Sandgerði          9,8     6,7     16,5
         g.     1.16 Náttúrustofa Húsavík          10,5     14,6     25,1
         h.      Greitt úr ríkissjóði          78,4     55,2     133,6
    374.     Við 14-407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
         a.     1.01 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar          37,2     0,8     38,0
         b.     Sértekjur          -5,5     -0,4     -5,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          31,7     0,4     32,1
    375.     Við 14-412 Veðurstofa Íslands
         a.     1.01 Almennur rekstur          1.302,3     25,8     1.328,1
         b.     1.70 Veðurþjónusta fyrir millilandaflug          215,4     1,1     216,5
         c.     Sértekjur          -842,8     -52,1     -894,9
         d.      Greitt úr ríkissjóði          693,6     -25,2     668,4
    376.     Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         a.     1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          34.670,0     52.270,0     86.940,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          28.500,0     48.070,0     76.570,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          6.170,0     4.200,0     10.370,0


SÉRSTÖK YFIRLIT1. Söfn, ýmis framlög (02-919-1.90). Þús. kr.
1.
Eiríksstaðir í Haukadal
3.000
2.
Eyrbyggja, sögumiðstöð í Grundarfirði
5.000
3.
Fiska- og náttúrugripasafn Vestmannaeyja, sérsýningar
2.000
4.
Grettistak ses.
1.500
5.
Hús skáldanna á Akureyri
3.000
6.
Kvennasögusafn Íslands
2.500
7.
Leikminjasafn Íslands
9.000
8.
Listasafn Árnesinga
1.500
9.
Listasafn Skagfirðinga, verk Jóhannesar Geirs
1.500
10.
Lækningaminjasafn Íslands, ljósmyndun safngripa
2.000
11.
Melrakkasetur Íslands
3.000
12.
Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, rekstur
2.500
13.
Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, skráning safngripa
1.000
14.
Minjasafnið á Burstarfelli
1.500
15.
Minjasafnið í Gröf
1.000
16.
Myndlistarsafn Tryggva Ólafssonar
1.500
17.
Sagnamiðstöð Íslands
5.000
18.
Selasetur Íslands
5.000
19.
Óskipt
1.400
Samtals
52.900
2. Söfn, ýmis framlög menntamálaráðuneytis (02-919-1.98). Þús. kr.
1.
Samningur, Byggðasafnið í Görðum vegna Kútters Sigurfara
12.000
2.
Samningur, Hvalamiðstöðin á Húsavík
10.000
3.
Samningur, Víkin – Sjóminjasafnið í Reykjavík
10.000
4.
Samningur, Mosfellsbær, fornleifarannsóknir við Hrísbrú
8.000
5.
Samningur, Heklusetur Leirubakka
6.000
6.
Samningur, Galdrasýning á Ströndum
6.000
7.
Styrkur til rannsóknarstofnunar og fræðaseturs, Þjóðtrúarstofa
10.000
8.
Verkefni tengd heimsminjasamningi UNESCO
6.000
9.
Verkefni til að styrkja atvinnulíf á Norðurlandi vestra
17.000
10.
Íslandsdeild ICOM
400
11.
Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga
600
12.
Þjóðbúningaráð
500
13. Styrkir á grundvelli umsókna til safna sem falla ekki undir verksvið
Safnasjóðs
23.400
14.
Óskipt
7.800
Samtals
117.700
3. Söfn, ýmis stofnkostnaður (02-919-6.90). Þús. kr.
1.
Álfa-, trölla- og norðurljósasafnið á Stokkseyri
1.500
2.
Bátasafn Breiðafjarðar á Reykhólum, bygging sýningarskála
2.000
3.
Búvéla- og búnaðarsögusafn að Saurbæ
1.000
4.
Byggðasafn Vestfjarða, safnhús í Neðstakaupstað á Ísafirði
4.000
5.
Byggðasafnið að Görðum, útisýningarsvæði
1.000
6.
Byggðasafnið á Garðskaga
2.000
7.
Draugasetrið á Stokkseyri
1.000
8.
Félag um bátaflota Gríms Karlssonar
1.000
9.
Flug- og sögusetur Reykjaness
1.000
10. Fræðasetur um náttúruhamfarir vegna gosa í Mýrdals- og Eyjafjallajökli 1.500
11.
Galdrasýning á Ströndum
4.000
12.
Geitfjársetur Íslands
1.000
13.
Grettisverkefnið í Húnaþingi vestra
4.000
14.
Hraun í Öxnadal, sýningarskáli
2.000
15.
Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði
1.000
16.
Íþróttasafn Íslands
1.000
17.
Landbúnaðarsafn Íslands
2.000
18.
Listasafn Samúels í Selárdal, endurbygging íbúðarhúss
1.000
19.
Listervélasafn
1.000
20.
Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, frágangur lóðar
1.000
21.
Safn Leifs Eiríkssonar, safna- og menningarhús
2.000
22.
Safnasafnið á Akureyri, byggingaframkvæmdir
6.000
23.
Saltfisksetur Íslands
4.000
24.
Samgönguminjasafn Skagafjarðar í Stóragerði
3.500
25.
Samgönguminjasafnið Ystafelli
2.000
26.
Samgöngusafnið í Skógum, geymslu- og verkstæðishús
3.000
27.
Samgöngusafnið í Skógum, viðbygging
3.000
28.
Sauðfjársetur á Ströndum
2.500
29.
Síldarminjasafnið á Siglufirði, viðgerð á skipum
4.000
30.
Sjávarsafnið í Ólafsvík
1.000
31.
Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar
1.000
32.
Sjóminjasafnið á Hellissandi, bygging skemmu
4.000
33.
Sjóminjasafnið Ósvör
5.000
34.
Skrímslasetrið á Bíldudal
3.000
35.
Steinaríki Íslands, endurgerð nýrrar sýningar
1.000
36.
Sögusafnið í Perlunni
1.000
37.
Sögusetrið á Hvolsvelli
2.000
38.
Tæknimiðstöð Íslands
1.000
39.
Tækniminjasafn Austurlands, munageymsla
2.000
40.
Tækniminjasafn Austurlands, sýningin Á ferli
1.000
41.
Tækniminjasafn Austurlands, uppbygging
4.000
42.
Veiðisafnið á Stokkseyri, stækkun
1.000
43.
Víkin – sjóminjasafnið í Reykjavík
1.000
44.
Óskipt
41.000
Samtals
133.000
4. Samningar við sveitarfélög um menningarmál (02-982-1.45). Þús. kr.
1.
Samningur við Akureyrarbæ um menningarstarfsemi
120.000
2.
Samningur við sveitarfélög á Austurlandi um menningarmál
38.000
3.
Samningur við sveitarfélög á Vesturlandi um menningarmál
17.000
4. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga
á svæði Eyþings um menningarmál
20.000
5. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga
á Suðurnesjum um menningarmál
15.000
6. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga
á Vestfjörðum um menningarmál
22.000
7. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga
á Suðurlandi um menningarmál
25.000
8. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga
á Norðurlandi vestra um menningarmál
22.000
Samtals
279.000
5. Listir (02-982-1.90). Þús. kr.
1.
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík
2.000
2.
Berjadagar, tónlistarhátíð á Tröllaskaga
1.000
3.
Bræðslan, tónlistarhátíð, uppbygging aðstöðu
1.000
4.
Ferðaleikhúsið
1.200
5.
Gríman, íslensku leiklistarverðlaunin
2.500
6.
Íslensk grafík í 40 ár, sögusýning
500
7.
Kómedíuleikhúsið
1.500
8.
Leikfélag Reykjavíkur
20.000
9.
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar, listdanskennsla
2.500
10.
Listvinafélag Vestmannaeyja, Dagar lita og tóna
500
11.
Lókal – alþjóðleg leiklistarhátíð í Reykjavík
2.000
12.
Menningarhátíðin Regnboginn
500
13.
Músík í Mývatnssveit
1.000
14.
Reykholtshátíð 2009
3.000
15.
Sagan af Daníel, undirbúningur að gerð sjónvarpsþátta
500
16.
Samband íslenskra myndlistarmanna
6.000
17.
Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildarmynda á Patreksfirði
1.000
18.
Sumartónleikar í Skálholtskirkju
3.000
19.
Tónlistardagar á Siglufirði 2009
1.000
20.
Tónlistarfélag Ísafjarðar, tónleikahald
1.000
21.
Við Djúpið, tónlistarhátíð
500
22.
Óskipt
9.000
Samtals
61.200
6. Styrkir til útgáfumála (02-983-1.11). Þús. kr.
1.
Bókaútgáfan Hólar, vísnaverkefni
5.000
2.
Byggðasaga Skagafjarðar
2.000
3.
Charlie Strand, Project Iceland
500
4.
Eyrbyggjar, útgáfa á sögulegum fróðleik
600
5.
Færeysk-íslensk orðabók
5.000
6.
IBBY á Íslandi
1.000
7.
Íslensk-tékknesk / tékknesk-íslensk orðabók
1.000
8.
Lífríki Íslands
3.000
9.
ÓRG, ættfræðiþjónusta
2.000
10.
Reykholtsverkefnið
2.000
11.
Rit um fornleifarannsókn á miðaldakaupstaðnum á Gásum
3.000
12.
Rit um íslenska skipstjórnarmenn
1.000
13.
Saga forlag, Íslendingasögur á dönsku, norsku og sænsku
10.000
14.
Strandir – byggðasaga
1.500
15. Sögufélag Barðstrendinga, Sögufélag Ísfirðinga og Búnaðarsamband
Vestfjarða, rit um Vestur-Barðastrandarsýslu
2.000
16.
Vefsíðan ljóð.is
1.000
17.
Örnefna- og sagnarit Skeiðamanna
1.000
18.
Óskipt
26.600
Samtals
68.200
7. Norræn samvinna (02-984-1.90). Þús. kr.
1.
Norræna félagið á Íslandi
9.000
Samtals
9.000
8. Æskulýðsmál (02-988-1.90). Þús. kr.
1.
AFS á Íslandi
2.000
2.
Kiðagil, skólabúðir
4.000
3.
Krossinn
2.000
4.
Landssamband æskulýðsfélaga
5.000
5.
Snorraverkefnið
4.000
6.
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar
1.200
7.
Óskipt
9.000
Samtals
27.200
9. Ýmis íþróttamál (02-989-1.90). Þús. kr.
1.
Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra
500
2.
GolfIceland, markaðssetning á íslenskum golfvöllum
3.000
3.
Sumarbúðirnar Ástjörn, viðbygging o.fl.
3.000
4.
Óskipt
2.100
Samtals
8.600
10. Ýmis framlög (02-999-1.90). Þús. kr.
1.
Akureyrarakademían
2.500
2.
Dansk-íslenska félagið, menningarmál
1.000
3.
Eyfirskir fornbílar á Akureyri
1.000
4.
Fornleifastofnun Íslands
2.000
5.
Handverk og hönnun ses.
17.500
6.
Heimili og skóli
6.000
7.
Hvítasunnukirkjan á Íslandi, æskulýðs- og forvarnastarf
2.000
8.
Hvítasunnukirkjan í Reykjavík
2.000
9.
KALAK, vinafélag Íslands og Grænlands, sund- og skákkennsla
1.500
10.
Kirkjubæjarstofa
5.000
11.
Kjarvalsstofa
3.000
12.
Klúbbur matreiðslumeistara
3.000
13.
Kvenfélagasamband Íslands, Leiðbeiningastöð heimilanna
4.500
14.
Kvenfélagasamband Íslands, rekstur
6.500
15.
Kvennaslóðir, gagnabanki á netinu
1.500
16.
Kvenréttindafélag Íslands
3.900
17.
Mats Wibe Lund, heimildamyndasafn
2.000
18.
Miðstöð munnlegrar sögu
2.500
19.
MIRRA, uppbygging þekkingarbanka um innflytjendamál
6.000
20.
Músík og saga, munnleg geymd
3.000
21.
Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri
1.500
22.
ÓB-ráðgjöf, verkefnið „hugsað um barn“
5.000
23.
Raggagarður á Súðavík
500
24.
Rekstarfélag Sarps sf.
5.000
25.
Safnahús Borgarfjarðar, Börn í 100 ár
500
26.
Spes – heimili fyrir munaðarlaus börn í þróunarlöndum
2.000
27.
Sturlustofa í Dölum
800
28.
Sögufélag
2.500
29.
Torfusamtökin
3.500
30.
Upplýsingavefur um norðlenska báta og bátasmiði
500
31.
Vestfirðir á miðöldum
5.000
32.
Víkingahátíðin í Hafnarfirði
1.000
33.
Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, rekstur
1.000
34.
Þórbergssetur á Hala í Suðursveit
10.000
35.
Önfirðingafélagið, Sólbakkamenning
1.500
36.
Óskipt
49.800
Samtals
166.500
11. Ýmis framlög menntamálaráðuneytis (02-999-1.98). Þús. kr.
1.
Samningur Íþróttaakademíunnar á Reykjanesi
12.000
2.
Styrkur til uppbyggingar Þórbergsseturs
7.500
3. Alþjóðasamningar, menningarmál, aðildargjöld og stjórnvaldskostnaður 20.000
4. Verkefni á vegum Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna,
UNESCO
3.500
5. Verkefnið Árvekniþjónusta á bókasöfnum, hluti af stefnu
upplýsingasamfélagsins 2008–2012
4.000
6.
Ýmis verkefni í upplýsingatækni, menningarmál
15.000
7.
Undirbúningur fyrir ráðherrafundi Evrópuráðsins um fjölmiðla 2009
5.000
8.
Framlag vegna Dags íslenskrar tungu
2.000
9.
Framlag vegna þátttöku Íslands í Feneyjatvíæringnum
13.000
10.
Samningur, Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
8.000
11.
Bókmenntahátíð í Reykjavík
1.500
12.
Leiklistarsamband
3.000
13.
Bandalag íslenskra listamanna
2.300
14.
Verkefni til að styrkja atvinnulíf á Norðurlandi eystra og Austurlandi
8.000
15.
Gaulverjabæjarskóli
10.000
16.
Samningar og styrkir varðandi menningarmál á grundvelli umsókna
23.400
17.
Óskipt
9.400
Samtals
147.600
12. Ýmis stofnkostnaðarframlög (02-999-6.90). Þús. kr.
1.
Björgunarskútan María Júlía BA 36, endursmíði og varðveisla
1.000
2.
Byggðasafnið að Görðum, viðhald og endurgerð á bátasafni
1.000
3.
Eikarbáturinn Húni II
4.000
4.
Fengsæll ÍS 83, varðveisla
1.000
5.
Fuglasafn Sigurgeirs ses.
4.000
6. Garðarshólmi, upplifunar- og þekkingarmiðstöð
á sviði sjálfbærrar þróunar
3.000
7.
Gásir í Eyjafirði, lifandi miðaldakaupstaður
8.000
8.
Hálendismiðstöð á Hveravöllum
4.000
9.
Heimskautsgerðið á Raufarhöfn
15.000
10.
Holt í Önundarfirði – friðarsetur, viðgerð á húsnæði
1.000
11.
Hreindýrasetur á Austurlandi
1.000
12.
Íslenski bærinn, menningarsetur
1.000
13.
Jarðfræðisetrið á Breiðdalsvík
6.000
14.
Jóhanna ÍS 159, endursmíði og varðveisla
1.000
15. Kirkjumiðstöðin við Vestmannsvatn, sumarbúðir, uppbygging og viðhald 1.000
16.
Kjarvalshvammur
2.000
17.
Kötlusetur, uppbygging og rekstur
1.000
18.
Landnámsbærinn í Herjólfsdal
1.000
19.
Landnámssetur Íslands
8.000
20.
Landsmót hestamanna á Vindheimamelum 2010
15.000
21.
Landsmót UMFÍ á Akureyri 2009
15.000
22.
Landssamband íslenskra akstursfélaga, rafrænt myndasafn
1.000
23.
Mannvirkjasjóður Knattspyrnusambands Íslands
12.000
24.
Mótorbáturinn Lóa
1.000
25.
Múlastofa, Vopnafirði
2.000
26.
Nes, listamiðstöð á Skagaströnd
1.000
27.
Orgelsjóður Stykkishólmskirkju, kaup á pípuorgeli
1.000
28.
Sauðanes á Langanesi
1.000
29.
Sigurgeir ljósmyndari ehf., flokkun og skráning ljósmyndasafns
2.000
30.
Skjálftafélagið, jarðskjálftasetur á Kópaskeri
4.000
31.
Skólabúðir á Tálknafirði
1.500
32.
Spákonuhof á Skagaströnd
4.000
33.
Svartárkot, rannsókna- og fræðasetur
5.000
34.
Sædís IS 67, endursmíði og varðveisla
1.000
35.
Sögufélag Dalasýslu, minnisvarði um þrjú skáld
1.000
36.
Sögusetur um Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum
2.000
37.
Textílsetur Íslands
2.000
38.
Tóti ÍS 10, endursmíði og varðveisla
1.000
39.
Töfragarðurinn Stokkseyri
1.000
40.
Unglingalandsmót UMFÍ í Grundarfirði 2009
15.000
41.
Unglingalandsmót UMFÍ í Þorlákshöfn 2008
15.000
42.
Ungmenna- og tómstundabúðir að Laugum í Sælingsdal
6.000
43.
Ungmennafélag Barðstrendinga, útisundlaug
1.000
44.
Vestmannaeyjabær, „handritin heim“
4.000
45.
Vestnorræna menningarhúsið í Hafnarfirði
1.000
46.
Vélbáturinn Blátindur VE 21, endurbygging
1.000
47.
Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, húsnæði
5.000
48.
Örn ÍS 566, viðgerð
1.000
49.
Óskipt
146.600
Samtals
333.100
13. Ýmis verkefni (04-190-1.90). Þús. kr.
1.
Austurlamb
1.000
2.
Beint frá býli
2.000
3.
Biopol o.fl.: Hrognkelsarannsóknir
3.000
4.
Biopol: Beitukóngur í Húnaflóa
2.000
5.
Biopol: Tækjabúnaður
1.000
6.
Búnaðarsaga Íslands
1.000
7.
Dýragarðurinn Slakki
1.500
8. Eyðing kerfils og varnir gegn útbreiðslu hans,
tilraunaverkefni í Eyjafjarðarsveit
1.600
9.
Fiskifélag Íslands, skráning 100 ára sögu félagsins
1.000
10.
Garðyrkjufélag Íslands, landsbyggðarþjónusta
1000
11.
Gróður fyrir fólk í Fjarðarbyggð
3.000
12.
Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs
5.000
13.
Kræklingavinnsla í Króksfjarðarnesi
1.000
14.
Landssamtök skógareigenda
7.000
15.
Laxfiskar ehf., merking laxa með rafeindafismerkjum
2.300
16.
Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar, rannsóknir á ósalúru
2.700
17.
Rannsóknir á glerál
1.300
18.
Rannsóknir á grunnsævi við Ísland
1.400
19.
Skelfisksetur í Hrísey
1.000
20.
Skrúður í Dýrafirði
4.000
21.
Sögusetur íslenska hestsins, rannsóknir
6.000
22.
Tún – vottunarstofa
4.500
23. Vöktun á murtu og urriðastofnum í Þingvallavatni,
Suðurlandsdeild Veiðimálastofnunar
1.000
24.
Æðarræktarfélag Íslands
500
25.
Óskipt
24.700
Samtals
80.500
14. Ýmis framlög sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis (04-190-1.98). Þús. kr.
1.
Kynbætur í fiskeldi
10.300
2.
Rannsóknar- og þróunarstarfsemi í landbúnaði
10.200
3.
Tilraunastöðin Stóra-Ármót
2.000
4.
Rannsóknir á ræktunarsvæði kræklings og veiðisvæði kúfisks
3.100
5. Til að gæta hagsmuna á alþjóðavettvangi, m.a. vegna alþjóðasamninga 4.000
6.
Hafréttarstofnun
6.000
7.
Vör, sjávarrannsóknasetur í Ólafsvík
28.300
8.
Rannsóknir vegna eldis sjávardýra á Patreksfirði
22.700
9.
Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd
22.700
10. Samvinnuverkefni Versins á Sauðárkróki, Matís ohf.
og Háskólans á Hólum
22.700
11.
Óskipt, ýmis verkefni
11.400
Samtals
143.400
15. Ýmis framlög (07-999-1.90). Þús. kr.
1.
ADHD-samtökin
3.000
2.
Aflið, systursamtök Stígamóta á Norðurlandi
2.000
3.
Alþjóðahúsið á Norðurlandi ehf.
1.000
4.
Alþjóðahúsið ehf.
4.100
5.
Barnaheill, innlend verkefni
3.500
6.
Blátt áfram, forvarnaverkefni
4.000
7.
Blindrafélagið
10.000
8.
Daufblindrafélag Íslands
1.200
9.
Ellimálanefnd þjóðkirkjunnar, sumarorlof eldri borgara
1.000
10.
Félag áhugafólks um Downs-heilkenni
500
11.
Félag einstæðra foreldra
3.000
12.
Félag heyrnarlausra, rekstur
4.000
13.
Félag um foreldrajafnrétti
1.500
14.
Fjölskylduhjálp Íslands
2.000
15.
Foreldrafélag ættleiddra barna, fræðsluefni
500
16.
Geðhjálp, málefni ungs fólks með geðraskanir
2.000
17. Hestamiðstöð Reykjavíkur,
þjálfun og skemmtun lamaðra og fatlaðra á hestum
500
18.
Hjálparstarf kirkjunnar, innanlandsstarf
2.000
19.
Hlutverk, samtök um vinnu- og verkþjálfun
600
20.
Höndin, mannúðar- og mannræktarsamtök
2.000
21.
Landsbyggðin lifi
1.000
22.
Landssamband eldri borgara
5.000
23.
Landssamtökin Þroskahjálp, fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur
800
24.
Landssamtökin Þroskahjálp, rekstur
9.000
25.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
6.000
26.
Saman-hópurinn, „Foreldrar eru bestir í forvörnum“
1.000
27.
Samtök áhugafólks um spilafíkn
800
28.
Samtökin ´78
6.500
29.
Sjálfsbjörg lsf., rekstur íbúða, endurbætur
4.500
30.
Sjónarhóll, ráðgjafarmiðstöð
1.500
31.
Sumarbúðirnar Ævintýraland
1.000
32.
Systkinasmiðjan
600
33.
Umsjónarfélag einhverfra
1.500
34.
Vernd, fangahjálp
2.000
35.
Óskipt
38.800
Samtals
128.400
16. Ýmis framlög félags- og tryggingamálaráðuneytis (07-999-1.98). Þús. kr.
1.
Nýjungar í meðferðarstarfi fyrir börn og unglinga
11.100
2.
Rannsóknir í vinnu- og jafnréttismálum
6.700
3.
Sjónarhóll
17.400
4.
Styrkur til verðandi kjörforeldra ættleiddra barna erlendis frá
22.500
5.
Óskipt
19.300
Samtals
77.000
17. Ýmis framlög (08-399-1.90). Þús. kr.
1.
Alnæmissamtökin á Íslandi
1.700
2.
Astma- og ofnæmisfélag Íslands
1.000
3.
Beinvernd
400
4.
Bergmál, líknar- og vinafélag, bygging heilsuseturs
700
5.
Blóðgjafafélag Íslands
800
6.
Dropinn, styrktarfélag barna með sykursýki, sumarbúðir
700
7.
Endurhæfingarhúsið Hver, Akranesi
1.500
8.
FAAS, félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimersjúkra
3.000
9.
Félag CP á Íslandi
1.000
10.
Félag nýrnasjúkra
400
11.
Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir
1.200
12.
Gigtarfélag Íslands
2.500
13.
Heilaheill, rekstur og úthlutun styrkja
1.200
14.
Hjartaheill, blóðfitumælingar
1.200
15.
Hjartaheill, útgáfa Hjartabókar o.fl.
1.500
16.
LAUF, landssamtök áhugafólks um flogaveiki
1.200
17. Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð
fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur
3.000
18.
MS-félag Íslands, íbúð fyrir sjúklinga utan af landi
600
19.
Mænuskaðastofnun Íslands
8.000
20.
Parkinsonssamtökin á Íslandi, fræðsla á landsbyggðinni
400
21.
Parkinsonssamtökin á Íslandi, jafningjastuðningur
400
22.
Parkinsonssamtökin á Íslandi, rekstur skrifstofu
800
23.
PKU-félagið á Íslandi
400
24.
Samtök lungnasjúklinga
1.000
25.
Samtök psoriasis og exemssjúklinga
2.500
26.
Samtök sykursjúkra
1.400
27.
Samtökin Lífsvog
500
28.
SEM húsnæðisfélag, viðhald og rekstur íbúða
2.000
29.
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, Neyðarsjóður SKB
3.000
30.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, sumardvöl í Reykjadal
5.000
31.
Tourette-samtökin á Íslandi, þýðingar- og fræðsluverkefni o.fl.
400
32.
Vefsíðan hjartalíf.is
200
33. Vífill, félag einstaklinga með kæfisvefn og aðrar svefnháðar
öndunartruflanir
400
34.
Óskipt
44.500
Samtals
94.500
18. Ýmis framlög heilbrigðisráðuneytis (08-399-1.98). Þús. kr.
1.
Gæðastyrkir heilbrigðisráðuneytisins
2.500
2.
Athvarf fyrir geðsjúkra á Akureyri
2.000
3.
Eftirlit með styrkjum og samningum á vegum HBR
35.300
4.
Aðgerðaáætlun fyrir börn og ungmenni með athyglisbrest og ofvirkni
34.200
5.
Missoc-þátttökugjald
2.600
6.
Þátttaka í alþjóðlegu starfi
2.600
7.
Samkomulag við Blindrafélagið um blindrahunda
2.000
8.
Óskipt
9.400
Samtals
90.600

19. Ýmis framlög samgönguráðuneytis (10-190-1.98). Þús. kr.
1.
Þjónustumiðstöð á Þórshöfn
11.300
2.
Tilraun með rafrænar sveitarstjórnarkosningar árið 2010
7.900
3.
Rafræn eyðublöð stofnana samgönguráðuneytis
6.300
4. Vegna sameiningar sveitarfélaga og annarra verkefna
á sviði sveitarstjórnarmála
5.100
5.
Óskipt
7.600
Samtals
38.200
20. Lendingabætur (10-336-6.74). Þús. kr.
1.
Flatey á Breiðafirði, lendingabætur, smábátahöfn
600
2.
Gjögur, viðgerð á bryggju eftir tjón
2.500
3.
Hnúksnes, ný flotbryggja og fleira
400
4.
Reykir á Reykjaströnd, frágangur á höfn
2.000
5.
Staður, Reykjanesi, endurbætur á hafnaraðstöðu
2.000
6.
Óskipt
1.100
Samtals
8.600
21. Nýsköpun og markaðsmál (11-299-1.50). Þús. kr.
1.
Árneshreppur, átak til atvinnusköpunar
1.500
2.
FABLAB-stofa, stafræn smiðja á Sauðárkróki
5.000
3. Hátæknisetur Íslands, rannsóknir á basalttrefjum og bygging verksmiðju 4.000
4.
Langanesbyggð, þjónusta við Drekasvæðið
1.000
5.
Orkuskógar, kurlkyndistöð á Hallormsstað
4.000
6.
Rannsókn á vatni í Héðinsfjarðargöngum
1.000
7.
Rannsóknastofa í hagnýtri örverufræði
5.500
8.
Sprotaþing Íslands
1.500
9.
Villimey, smyrsl úr íslenskum jurtum
1.500
10. Vopnafjarðarhreppur, vöruþróun og markaðssetning
á niðursoðinni hrognafylltri loðnu
3.000
11.
Óskipt
4.000
Samtals
32.000
22. Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög iðnaðarráðuneytis
        (11-299-1.98).
Þús. kr.
1.
Verkefni á sviði atvinnuþróunarmála
20.000
2.
Verkefni á sviðið nýsköpunarmála
23.000
3.
Jafnréttismál
3.200
4.
Hönnunarmiðstöð Íslands
10.000
5.
Nýsköpun og markaðsmál á Austurlandi
35.000
6.
Hátæknivettvangur
3.500
7.
Óskipt
1.300
Samtals
96.000
23. Ýmis verkefni iðnaðarráðuneytis (11-399-1.98). Þús. kr.
1.
Úrskurðar- og samráðsnefnd um framkvæmd raforkulaga
3.700
2.
Aðkeypt sérfræðiþjónusta
6.900
3.
Olíumál
2.500
4.
Alþjóðlegt samstarf
4.300
5.
Erlendir orkusamningar
5.000
6.
Norræn verkefni
5.000
Samtals
27.400
24. Ýmis ferðamál (11-599-1.90). Þús. kr.
1.
Á slóðum Vatnsdælasögu
2.000
2.
Dimmuborgarstofa
4.000
3.
Ferðaþjónustan Grunnavík ehf., menningartengd ferðaþjónusta
1.500
4.
Félag um Snjáfjallasetur
1.000
5.
Grettislaug
1.000
6.
Hákarlasýning og gestastofa í Bjarnarhöfn
1.200
7.
Hveravallafélagið, mannahald á Hveravöllum á vetrum
1.500
8.
Jólasveinar í Mývatnssveit
2.000
9.
Markaðsskrifstofa ferðamála á Norðurlandi
3.000
10.
Markaðsskrifstofa ferðamála á Suðurlandi
3.000
11.
Markaðsstofa Austurlands
3.000
12.
Markaðsstofa Vestfjarða
3.000
13.
Markaðsstofa Vesturlands
3.000
14.
Minja- og handverkshúsið Kört í Trékyllisvík
2.000
15. Reykhólahreppur, samgöngustyrkur út í Skáleyjar og Flatey á Breiðafirði 1.500
16.
Samtök um sögutengda ferðaþjónustu
2.000
17.
Söguslóðir Hrafnkelssögu
800
18.
Upplýsingamiðstöð á Kirkjubæjarklaustri
2.700
19.
Vestmannaeyjar, kynningar- og markaðsátak
300
20.
Víkingar á Vestfjörðum, menningartengd ferðaþjónusta
4.000
21.
Óskipt
29.000
Samtals
71.500
25. Ýmis ferðamál iðnaðarráðuneytis (11-599-1.98). Þús. kr.
1.
Samstarf ríkis og sveitarfélaga um menningarmál
68.000
2.
Til markaðsstarfs og gestastofa
13.400
3.
Óskipt
18.600
Samtals
100.000
26. Ýmis verkefni (14-190-1.90). Þús. kr.
1.
Arnarsetur Íslands
1.500
2.
Auðlind, náttúrusjóður
2.000
3.
Ferðaklúbburinn 4x4, umhverfisnefnd, átak gegn utanvegarakstri
1.000
4.
Félag umhverfisfræðinga á Íslandi
800
5.
Fuglaathugunarmiðstöð Suðausturlands
3.000
6.
Fuglaverndarfélag Íslands
1.500
7.
Gerð hættumats og viðbragðsáætlana vegna gróðurelda í Skorradal
1.000
8.
Landvernd
5.100
9.
Náttúran er ehf., vefur með umhverfisvitund
1.500
10.
Náttúrufræðisetur á Húsabakka í Svarfaðardal
1.000
11.
Náttúrufræðisetur í Ólafsfirði
1.000
12. Náttúrufræðistofa Kópavogs, vöktun á vatnsgæðum
og lífríki Þingvallavatns
5.000
13.
Skotveiðifélag Íslands
1.500
14.
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar
1.000
15.
Skógræktarfélag Siglufjarðar
1.000
16.
Umhverfissamtökin Blái herinn
1.000
17.
Þríhnúkar ehf.
2.000
18.
Óskipt
2.500
Samtals
33.400
27. Ýmis framlög umhverfisráðuneytis (14-190-1.98). Þús. kr.
1.
Skráningar- og viðskiptakerfi yfir útstreymisheimildir
13.500
2.
Frjáls félagasamtök
9.900
3.
Prófessorsstaða við líffræðiskor Háskóla Íslands
9.300
4.
Staðardagskrá 21
7.500
5.
Umhverfisfræðsluráð
1.500
6.
Byggingastaðlar
800
7.
Samstarf við Kína á sviði umhverfismála og jarðskjálftavöktunar
2.000
8.
Vistvæn innkaup
3.800
9.
Ýmis umhverfisverkefni
5.200
10.
Loftslagsbreytingar – ný verkefni
14.000
11.
Sesseljuhús að Sólheimum í Grímsnesi
5.000
12.
Byggingastaðlar – úttekt
3.000
13.
ICLAI-ráðstefna
3.000
14.
Óskipt
11.000
Samtals
89.500
28. Fyrirhleðslur (14-231-1.90). Þús. kr.
1.
Vesturland og Vestfirðir
6.000
2.
Norðurland
19.400
3.
Austurland
6.000
4.
Suðurland
31.000
5.
Heildarúttekt
2.200
6.
Óskipt
2.800
Samtals
67.400