Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 462  —  1. mál.



Breytingartillögur



við frv. til fjárlaga fyrir árið 2009 og brtt. á þskj. 441.

Frá Gunnari Svavarssyni og Kristjáni Þór Júlíussyni.



Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 90. tölul. á þskj. 441:
                  a.      C-liður Söfn, ýmis framlög, lækki um 1,4 m.kr.
                  Óskipt í 1. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott .
                  b.      D-liður Söfn, ýmis framlög menntamálaráðuneytis,
                    liðurinn lækki um 7,8 m.kr.
                    Óskipt í 2. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott .
     2.      Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         
6.90 Söfn, ýmis stofnkostnaður          133,0     -41,0     92,0
         Óskipt í 3. tölul. í sérstökum yfirlitum á þskj. 441 falli brott .
     3.      Við 99. tölul. á þskj. 441:
        C-liður Listir lækki um 9,0 m.kr.
        Óskipt í 5. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott .
     4.      Við 100. tölul. á þskj. 441:
         A-liður Styrkir til útgáfumála, lækki um 26,6 m.kr.
          Óskipt í 6. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott .
     5.      Við 102. tölul. á þskj. 441:
        E-liður Æskulýðsmál lækki um 9,0 m.kr.
         Óskipt í 8. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott .
     6.      Við 103. tölul. á þskj. 441:
        E-liður Ýmis íþróttamál lækki um 2,1 m.kr.
         Óskipt í 9. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott .
     7.      Við 104. tölul. á þskj. 441:
        a.    C-liður Ýmis framlög lækki um 49,8 m.kr.
             Óskipt í 10. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
        b.    D-liður Ýmis framlög menntamálaráðuneytis lækki
                um 9,4 m.kr.
            Óskipt í 11. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     8.      Við 02-999 Ýmislegt
        6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          333,1     -130,0     203,1
         Óskipt í 12. tölul. í sérstökum yfirlitum á þskj. 441
             verði 16,6 m.kr.
     9.      Við 114. tölul. á þskj. 441:
         a.    J-liður Ýmis verkefni lækki um 24,7 m.kr.
             Óskipt í 13. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
        b.    K-liður Ýmis framlög sjávarútvegs- og landbúnaðar-
                 ráðuneytis lækki um 11,4 m.kr.
             Óskipt í 14. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     10.      Við 209. tölul. á þskj. 441:
         H-liður Ýmis framlög lækki um 38,8 m.kr.
         Óskipt í 15. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
        I-liður Ýmis framlög félags- og tryggingamálaráðuneytis
            lækki um 19,3 m.kr.
         Óskipt í 16. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     11.      Við 225. tölul á þskj. 441:
        a.    L-liður Ýmis framlög lækki um 44,5 m.kr.
             Óskipt í 17. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
        b.    M-liður Ýmis framlög heilbrigðisráðuneytis lækki
                um 9,4 m.kr.
             Óskipt í 18. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     12.      Við 331. tölul. á þskj. 441:
        E-liður Ýmis framlög samgönguráðuneytis lækki
              um 7,6 m.kr.
         Óskipt í 19. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     13.      Við 337. tölul. á þskj. 441:
        C-liður Lendingabætur lækki um 1,1 m.kr.
         Óskipt í 20. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     14.      Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
        1.50 Nýsköpun og markaðsmál          32,0     -4,0     28,0
        Óskipt í 21. tölul. í sérstökum yfirlitum á þskj.
              441 falli brott.
     15.      Við 347. tölul. á þskj. 441:
         D-liður Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög iðnaðar-
            ráðuneytis lækki um 1,3 m.kr.
         Óskipt í 22. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     16.      Við 355. tölul. á þskj. 441:
        a.    B-liður Ýmis ferðamál lækki um 29,0 m.kr.
             Óskipt í 24. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
        b.    C-liður Ýmis ferðamál iðnaðarráðuneytis lækki
                um 18,6 m.kr.
            Óskipt í 25. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     17.      Við 362. tölul. á þskj. 441:
        a.     J-liður Ýmis verkefni lækki um 2,5 m.kr.
             Óskipt í 26. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
        b.    K-liður Ýmis framlög umhverfisráðuneytis lækki
                um 11,0 m.kr.
             Óskipt í 27. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.
     18.      Við 366. tölul. á þskj. 441:
        B-liður Fyrirhleðslur lækki um 2,8 m.kr.
        Óskipt í 28. tölul. í sérstökum yfirlitum falli brott.