Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 239. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 466  —  239. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2008.

    Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GSv, KÞJ, GuðbH, IllG, ÁMöl, SVÓ, ÁKÓ, BjörkG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 01-201 Fasteignir forsætisráðuneytis
         a.     5.29 Fasteignir forsætisráðuneytis          10,5     17,0     27,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          10,5     17,0     27,5
    2.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          01-203 Fasteignir Stjórnarráðsins
         a.     6.25 Endurbætur bygginga Stjórnarráðsins          0,0     30,0     30,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     30,0     30,0
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          01-241 Umboðsmaður barna
         a.     1.01 Umboðsmaður barna          0,0     5,0     5,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
    4.     Við 01-401 Hagstofa Íslands
         a.     1.01 Hagstofa Íslands          13,9     16,0     29,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          13,9     16,0     29,9
    5.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         a.     1.12 Námskeið og ráðgjöf          0,0     100,0     100,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          12,0     100,0     112,0
    6.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-190 Ýmis verkefni
         a.     1.27 Slysavarnafélagið Landsbjörg          0,0     30,0     30,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     30,0     30,0
    7.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og
              sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli

         a.     1.20 Löggæsla          0,0     200,0     200,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     200,0     200,0
    8     Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     1.01 Hjúkrunarheimili, almennt          0,0     -800,0     -800,0
         b.     1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana          -23,7     17,4     -6,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          -23,7     -782,6     -806,3
    9.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-405 Hrafnista, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     104,2     104,2
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     28,3     28,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     132,5     132,5
    10     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-406 Hrafnista, Hafnarfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     24,6     24,6
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     9,4     9,4
         c.     1.15 Dagvist          0,0     2,1     2,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     36,1     36,1
    11.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-407 Grund, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     48,0     48,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     48,0     48,0
    12.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-408 Sunnuhlíð, Kópavogi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     48,3     48,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     48,3     48,3
    13.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-409 Hjúkrunarheimilið Skjól
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     50,0     50,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     50,0     50,0
    14.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-410 Hjúkrunarheimilið Eir
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     72,4     72,4
         b.     1.15 Dagvist          0,0     4,8     4,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     77,2     77,2
    15.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-411 Garðvangur, Garði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     20,1     20,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     20,1     20,1
    16.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-412 Hjúkrunarheimilið Skógarbær
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     22,8     22,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     22,8     22,8
    17.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-413 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     43,0     43,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     43,0     43,0
    18.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-414 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,6     4,6
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     1,9     1,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,5     6,5
    19.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-415 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     8,0     8,0
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     1,0     1,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     9,0     9,0
    20.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-416 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka,
              Ólafsfirði

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     3,2     3,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,2     3,2
    21.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-417 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     1,8     1,8
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     4,1     4,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,9     5,9
    22.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-418 Seljahlíð, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     24,4     24,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     24,4     24,4
    23.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-421 Víðines
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     5,6     5,6
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,6     5,6
    24.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-423 Höfði, Akranesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     14,3     14,3
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     1,6     1,6
         c.     1.15 Dagvist          0,0     12,7     12,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     28,6     28,6
    25.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-424 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,2     4,2
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     5,9     5,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,1     10,1
    26.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-425 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     1,5     1,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,5     1,5
    27.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-426 Fellaskjól, Grundarfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     1,4     1,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,4     1,4
    28.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-427 Jaðar, Ólafsvík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     1,4     1,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,4     1,4
    29.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-428 Fellsendi, Búðardal
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     24,4     24,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     24,4     24,4
    30.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-429 Barmahlíð, Reykhólum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,0     2,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,0     2,0
    31.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-433 Dalbær, Dalvík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,7     4,7
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     10,3     10,3
         c.     1.15 Dagvist          0,0     2,5     2,5
         d.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     17,5     17,5
    32.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
         08-434 Samningur við Akureyrarbæ um
              öldrunarþjónustu

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     25,7     25,7
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     5,0     5,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     30,7     30,7
    33.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-436 Uppsalir, Fáskrúðsfirði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,0     2,0
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     3,4     3,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,4     5,4
    34.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-437 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um
              öldrunarþjónustu

         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,1     4,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,1     4,1
    35.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-438 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,6     2,6
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     3,6     3,6
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,2     6,2
    36.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-439 Hjallatún, Vík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     1,6     1,6
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     10,4     10,4
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     12,0     12,0
    37.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-440 Kumbaravogur, Stokkseyri
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     22,1     22,1
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     1,8     1,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     23,9     23,9
    38.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-441 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,1     4,1
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     3,8     3,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,9     7,9
    39.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-442 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,7     4,7
         b.     1.11 Dvalarrými          0,0     7,7     7,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     12,4     12,4
    40.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-443 Holtsbúð, Garðabæ
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     6,3     6,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,3     6,3
    41.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-444 Vífilsstaðir, Garðabæ
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     21,1     21,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     21,1     21,1
    42.     Við 08-460 Dvalarrými aldraðra, önnur
         a.     1.11 Dvalarrými aldraðra, önnur          -11,3     30,7     19,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          -11,3     30,7     19,4
    43.     Við 08-477 Dagvistun aldraðra, aðrar
         a.     1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar          -1,9     2,4     0,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          -1,9     2,4     0,5
    44.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-491 Reykjalundur, Mosfellsbæ
         a.     1.10 Reykjalundur, Mosfellsbæ          0,0     43,5     43,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     43,5     43,5
    45.     Við 10-475 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
         a.     1.01 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta          0,0     130,0     130,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     130,0     130,0
    46.     Við 10-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         a.     1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin
              framlög          -285,0     139,0     -146,0
         b.     1.11 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, sérstök
              viðbótarframlög          324,0     100,0     424,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          39,0     239,0     278,0
    47.     Við 12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa          15,0     7,7     22,7
         b.      Greitt úr ríkissjóði          15,0     7,7     22,7
    48.     Við 12-402 Fjármálaeftirlitið
         a.     1.01 Fjármálaeftirlitið          -17,1     549,0     531,9
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     549,0     549,0