Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 421. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 759  —  421. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á lögum nr. 91/2008, um grunnskóla.

Frá menntamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið sem hún lagði fram sjálf og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
    Árni Páll Árnason, Katrín Júlíusdóttir og Jón Magnússon voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 18. mars 2009.Einar Már Sigurðarson,


form., frsm.


Þuríður Backman.


Höskuldur Þórhallsson.Björk Guðjónsdóttir.


Ragnheiður Ríkharðsdóttir.


Ragnheiður E. Árnadóttir.