Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 134. máls.
137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 293  —  134. mál.
Frumvarp til lagaum breyting á lögum nr. 6/2007, um Ríkisútvarpið ohf., með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 23. júlí.)1. gr.

    Í stað 2. og 3. málsl. 2. mgr. 11. gr. laganna koma þrír nýir málsliðir, svohljóðandi: Í stað tíu gjalddaga skulu gjalddagar einstaklinga vera 1. ágúst, 1. september og 1. október. Gjalddagi lögaðila er 1. nóvember. Dragist framlagning álagningarskrár fram yfir 1. ágúst eða 1. nóvember færast gjalddagar til um einn mánuð.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.