Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 10. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 264  —  10. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GuðbH, ÁsmD, BVG, APS, SER, ÞBack).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
         6.55 Framkvæmdir á Alþingisreit          -200,0     50,0     -150,0
    2.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          00-207 Rannsókn á falli íslensku bankanna á árinu 2008
         a.     1.01 Rannsóknarnefnd          0,0     60,0     60,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     60,0     60,0
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          00-620 Ríkisendurskoðun
         a.     1.01 Ríkisendurskoðun          0,0     300,0     300,0
         b.     Sértekjur          0,0     -300,0     -300,0
    4.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa          0,0     -4,5     -4,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -4,5     -4,5
    5.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.01 Háskóli Íslands          -117,6     1,8     -115,8
    6.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         1.90 Framhaldsskólar, óskipt          48,0     150,0     198,0
    7.     Við 02-368 Menntaskóli Borgarfjarðar
         1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar          31,8     20,0     51,8
    8.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-901 Fornleifavernd ríkisins
         a.     1.01 Fornleifavernd ríkisins          0,0     1,3     1,3
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,3     1,3
    9.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.90 Söfn, ýmis framlög          0,0     8,0     8,0
         b.     1.98 Söfn, ýmis framlög menntamálaráðuneytis          0,0     10,0     10,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     18,0     18,0
    10.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.52 Skriðuklaustur          0,0     3,5     3,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,5     3,5
    11.     Við 02-999 Ýmislegt
         6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          0,0     -14,6     -14,6
    12.     Við 06-101 Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti,
              aðalskrifstofa          -6,5     2,6     -3,9
    13.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         1.27 Slysavarnafélagið Landsbjörg          0,0     15,0     15,0
    14.     Við 06-705 Kirkjumálasjóður
         1.10 Kirkjumálasjóður          -20,2     9,0     -11,2
    15.     Við 06-735 Sóknargjöld
         1.10 Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar          -114,7     53,0     -61,7
    16.     Við 06-736 Jöfnunarsjóður sókna
         1.10 Jöfnunarsjóður sókna          -27,0     13,0     -14,0
    17.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         1.43 Viðbúnaður gegn farsóttum          358,9     130,6     489,5
    18.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa          55,7     75,5     131,2
    19.     Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.67 Þjóðlendumál          -20,0     13,4     -6,6
         b.     1.90 Ýmis verkefni          25,0     120,0     145,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          5,0     133,4     138,4
    20.     Við 11-373 Niðurgreiðslur á húshitun
         1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis          -19,0     -23,0     -42,0
    21.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         1.98 Ýmis verkefni iðnaðarráðuneytis          0,0     23,0     23,0
    22.     Við 12-101 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa          50,6     9,7     60,3
    23.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         a.     1.23 Eftirlitsnefnd félags fasteignasala          0,0     -19,0     -19,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     -19,0     -19,0
    24.     Við 12-501 Hagstofa Íslands
         1.01 Hagstofa Íslands          796,3     7,7     804,0
    25.     Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         a.     1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          17.105,0     -8.538,0     8.567,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          21.395,0     -8.433,0     12.962,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          -4.290,0     -105,0     -4.395,0