Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 10. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 378  —  10. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GuðbH, BVG, ÁsmD, SER, ÞBack, OH).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         a.     1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          8.567,0     -6.092,0     2.475,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          12.962,0     -4.762,0     8.200,0
         
c.     Viðskiptahreyfingar          -4.395,0,0     -1.330,0     -5.725,0