Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 10. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 380  —  10. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GuðbH, BVG, ÁsmD, SER, ÞBack, OH).    Við 2. gr.
    a.    Við liðinn Fjármunahreyfingar:
              a.    Liðurinn „Eiginfjárframlög til fjármálakerfisins og önnur eiginfjárframlög, -300.000,0“ orðist svo: Eiginfjárframlög til fjármálakerfisins, -159.610,0 m.kr.
              b.    Í stað fjárhæðarinnar „-75.000,0 m.kr.“ í Veitt löng lán komi: -110.200,0 m.kr.
              c.    Í stað fjárhæðarinnar „6.400,0 m.kr.“ í Afborganir veittra lána komi: 11.000,0 m.kr.
              d.    Liðurinn „Kaup hlutabréfa og eiginfjárframlög, 1.000,0“ orðist svo: Önnur eiginfjárframlög og hlutabréfakaup, -3.500,0 m.kr.
              e.    Í stað fjárhæðarinnar „65.000,0 m.kr.“ í Sala verðbréfaeignar komi: 33.000,0 m.kr.
    b.    Við liðinn Fjármögnun:
              a.    Í stað fjárhæðarinnar „300.000,0 m.kr.“ í Skuldabréf vegna eiginfjárframlaga til fjármálakerfisins komi: 209.000,0 m.kr.
              b.    Í stað fjárhæðarinnar „75.000,0 m.kr.“ í Lántaka til að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands komi: 48.000,0 m.kr.
              c.    Í stað fjárhæðarinnar „75.000,0 m.kr.“ í Önnur löng lán komi: 58.000,0 m.kr.
              d.    Liðurinn „Afborganir lána, -20.000,0 m.kr.“ falli brott.