Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 10. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 382  —  10. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GuðbH, BVG, ÁsmD, SER, ÞBack, OH).    1.    Við 4. gr. Liður 2.21 orðist svo:
            2.21 Að selja fasteignina Grænásveg 10, Reykjanesbæ.
    2.    Við 4. gr. Nýr liður:
             3.22    Að selja eða leigja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Austurvegi 28, Árborg.
    3.    Við 4. gr. Nýr liður:
             5.5    Að kaupa og selja hluti í innlendum sparisjóðum í tengslum við endurskipulagningu sparisjóðakerfisins.
    4.    Við 4. gr. Nýr liður:
             6.36    Að leigja hentugt húsnæði fyrir bráðabirgðafangelsi í nágrenni fangelsisins að Litla-Hrauni.