Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 387  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 2010.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GuðbH, BVG, ÁsmD, SER, ÞBack, OH).    Við 5. gr.
    a.    Í stað fjárhæðarinnar „allt að 450.000 m.kr.“ í 1. tölul. komi: allt að 460.000 m.kr.
    b.    Í stað fjárhæðarinnar „allt að 283.100 m.kr.“ í inngangsmálslið 2. tölul. komi: allt að 233.100 m.kr.
    c.    Í stað fjárhæðarinnar „allt að 270.000 m.kr.“ í lið 2.2 komi: allt að 220.000 m.kr.