Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 81. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 434  —  81. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og skattanefndar (HHj, LMós, MSch, ÖJ, SII).    Í stað orðsins „vera” í 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. komi: nema.