Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 82. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 435  —  82. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

Frá meiri hluta efnahags- og skattanefndar (HHj, LMós, MSch, ÖJ, SII).     1.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað tölunnar „20“ í 2. tölul. komi: 5.
                  b.      3. tölul. orðist svo: starfsmenn hafi þjálfun, menntun eða reynslu á því sviði sem hugmynd að virðisaukandi vöru eða þjónustu byggist á.
     2.      Við 10. gr.
                  a.      Orðin „sbr. skilyrði reglugerðar nr. 483/1994, um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  b.      3. mgr. orðist svo:
                       Kostnaður sem ekki fellur til í atvinnurekstri tengdum rannsóknum og þróun skapar ekki frádráttarrétt hjá söluaðila, enda færist slíkur kostnaður til frádráttar hjá kaupanda.
     3.      Við 14. gr. Orðin „í sömu félagaformum“ í 2. málsl. 1. mgr. falli brott.