Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 462, 138. löggjafarþing 199. mál: sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir).
Lög nr. 121 21. desember 2009.

Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum.


1. gr.

     2. málsl. 2. mgr. 56. gr. laganna orðast svo: Enn fremur koma ákvæði IV. kafla til framkvæmda eigi síðar en 1. janúar 2011 að því er varðar samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og samninga við sveitarfélög og aðra er reka hjúkrunarheimili.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. desember 2009.