Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 233. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Prentað upp.

Þskj. 750  —  233. mál.
Nefndin.
Breytingartillögurvið frv. til l. um framhaldsfræðslu.

Frá menntamálanefnd.     1.      Við 7. gr. Við 1. mgr. bætist nýr stafliður, d-liður, svohljóðandi: hæfni þeirra sem annast framhaldsfræðslu með tilliti til þekkingar þeirra og reynslu.
     2.      Við 11. gr.
                  a.      Í stað orðsins „átta“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: níu.
                  b.      Í stað orðanna „Bandalag starfsmanna ríkis og bæja tilnefnir einn fulltrúa“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og Félag íslenskra framhaldsskóla tilnefna einn fulltrúa hvort.
     3.      Við 18. gr. Í stað orðanna „1. janúar 2010“ komi: 1. október 2010.