Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 343. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1120  —  343. mál.
Breytingartillögurvið brtt. á þskj. 1096 [Fjármálafyrirtæki].

Frá 2. minni hluta viðskiptanefndar (GÞÞ, SKK).     1.      Við 13. tölul. Í stað orðanna ,,og getur sett fjármálafyrirtæki tímafrest eða önnur skilyrði til að ljúka við fjárhagslega endurskipulagningu“ í lokamálslið komi: og skal fjárhagslegri endurskipulagningu lokið áður en 12 mánuðir eru liðnir frá því að starfsemi skv. 1. málsl. hófst.
     2.      Við e-lið 36. tölul. Á eftir 1. málsl. komi nýr málsliður, er orðist svo: Slitastjórn skal tryggja með fullnægjandi hætti að ljóst sé hverjir eru eigendur krafna.