Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 485. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1257  —  485. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög).

Frá minni hluta allsherjarnefndar (BÁ, ÓN).     1.      1.     gr. orðist svo:
             Á eftir orðunum „karls og konu“ í 1. gr. laganna komi: karls og karls, konu og konu.
     2.      Á eftir 4. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Við 22. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
             Vígslumönnum trúfélaga er heimilt að synja hjónaefnum um vígslu ef það stríðir gegn trúarlegri sannfæringu þeirra.