Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 581. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1371  —  581. mál.
Breytingartillögurvið brtt. á þskj. 1205 [Varnarmálalög].

Frá Árna Þór Sigurðssyni.     1.      Við 1. tölul. Efnismálsliður orðist svo: Áætlanir um gerð slíkra samninga skulu kynntar utanríkismálanefnd áður en til þeirra er stofnað.
     2.      Við a-lið 5. tölul.
                  a.      1. efnismálsl. orðist svo: Forstjóri Varnarmálastofnunar skal leystur undan reglubundnum starfsskyldum sínum, þ.m.t. stjórn stofnunarinnar og ábyrgð á daglegum rekstri, frá og með 1. september 2010.
                  b.      Við 6. efnismálsl. bætist: og skal ráðherra kynna utanríkismálanefnd slíkar tillögur áður en þær koma til framkvæmda.
                  c.      Við bætist nýr málsliður sem verði 7. efnismálsl., svohljóðandi: Verkefnisstjórnin skal jafnframt gera utanríkismálanefnd grein fyrir störfum sínum með reglubundnum hætti.