Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 672. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1426  —  672. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota.

Frá Pétri H. Blöndal.    Við 2. gr.
     a.      4. mgr. orðist svo:
                 Í skriflegri umsókn til embættis umboðsmanns skuldara skal koma fram:
                  1.      nafn skuldara og kennitala,
                  2.      hvaða tvær fasteignir beiðnin varðar,
                  3.      skuldir sem hvíla á fasteignunum og stafa ekki af lánum frá fjármálafyrirtækjum, lífeyrissjóðum eða Íbúðalánasjóði, m.a. tegund þeirra, tilurð, fjárhæð þeirra í upphafi og eftirstöðvar, greiðsluskilmálar, ákvæði um vexti og verðtryggingu ef við á, að hvaða marki þær séu þegar í vanskilum, hvaða fjárhæð greiða þurfi af þeim með afborgun, við hverja skuldirnar eru og hvar þær eru til innheimtu,
                  4.      hvort önnur greiðsluerfiðleikaúrræði hafi verið nýtt eða eftir þeim leitað.
     b.      Orðin „en auk þess þrjú síðustu skattframtöl skuldarans“ í fyrri málslið 5. mgr. falli brott.