Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 76. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 295  —  76. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2010.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (OH, BVG, ÓGunn, SII, ÞBack, SkH).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         a.    1.06 Almennur rekstur          0,0     5,3     5,3
         b.    1.07 Sérverkefni          0,0     2,0     2,0
         c.    6.01 Tæki og búnaður          0,0     8,0     8,0
    2.     Við 00-207 Rannsókn á falli íslensku bankanna
              á árinu 2008

         1.01 Rannsóknarnefnd          90,0     4,4     94,4
    3.     Við 00-290 Stjórnlagaþing
         1.01 Stjórnlagaþing          115,2     12,0     127,2
    4.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          00-295 Saksóknari Alþingis
         a.     1.01      Saksóknari Alþingis          0,0     11,0     11,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði           0,0     11,0     11,0
    5.     Við 02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
         1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum          15,7     3,9     19,6
    6.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         a.     6.59 Verkmenntaskólinn á Akureyri          0,0     15,0     15,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði           0,0     15,0     15,0
    7.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.10 Ríkisútvarpið          38,0     -38,0     0,0
    8.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-982 Listir, framlög
         a.     1.90 Listir          0,0     5,0     5,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
    9.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.98 Ýmis framlög mennta- og menningarmála-
                 ráðuneytis          88,5     38,0     126,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     38,0     38,0
    10.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa          0,0     4,1     4,1
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,1     4,1
    11.     Við 03-611 Útflutningsráð Íslands
         a.     1.10      Útflutningsráð Íslands          16,0     -16,0     0,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          16,0     -16,0     0,0
    12.     Við 04-417 Rannsóknasjóður til að auka verðmæti
                   sjávarfangs

         1.10 Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs     55,5     19,2     74,7
    13.     Við 06-309 Sérstakur saksóknari samkvæmt lögum
              nr. 135/2008

         1.01 Sérstakur saksóknari          470,0     -37,0     433,0
    14.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
         a.     1.10 Ýmis löggæslukostnaður          0,0     1,5     1,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði           0,0     1,5     1,5
    15.     Við 06-601 Fasteignaskrá Íslands
         a.     1.01      Fasteignaskrá Íslands          -370,3     -370,3     -740,6
         b.     Sértekjur          120,0     120,0     240,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          -250,3     -250,3     -500,6
    16.     Við 06-603 Þjóðskrá Íslands
         a.     1.01     Þjóðskrá Íslands          520,4     520,4     1.040,8
         b.     Sértekjur          -120,1     -120,2     -240,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          92,2     92,2     184,4
         d.      Innheimt af ríkistekjum          308,1     308,0     616,1
    17.     Við 06-605 Þjóðskrá
         a.     1.01      Þjóðskrá          -150,1     -150,1     -300,2
         b.     Sértekjur          0,1     0,2     0,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          -92,2     -92,2     -184,4
         d.      Innheimt af ríkistekjum           -57,8     -57,7     -115,5
    18.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-705 Kirkjumálasjóður
         a.     1.10      Kirkjumálasjóður          0,0     -0,8     -0,8
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -0,8     -0,8
    19.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-735 Sóknargjöld
         a.     1.10      Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar          0,0     -6,2     -6,2
         b.    1.20 Sóknargjöld til annarra trúfélaga          0,0     8,4     8,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,2     2,2
    20.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-736 Jöfnunarsjóður sókna
         a.     1.10      Jöfnunarsjóður sókna          0,0     -1,2     -1,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -1,2     -1,2
    21.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-505 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     1.13     Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana          0,0     -360,0     -360,0
         b.     Sértekjur          0,0     -557,0     -557,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -917,0     -917,0
    22.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-515 Framkvæmdasjóður aldraðra
         a.     6.21     Stofnkostnaður og endurbætur          0,0     107,4     107,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     0,1     0,1
         c.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     107,3     107,3
    23.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-518 Mörk, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     360,0     360,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     360,0     360,0
    24.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-519 Boðahlein, Kópavogi
         a.     1.01      Hjúkrunarrými          0,0     295,0     295,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     295,0     295,0
    25.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-521 Hrafnista, Reykjavík
         a.     1.01 Hjúkrunarrými          0,0     -295,0     -295,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -295,0     -295,0
    26.     Við 07-825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega
              aðstoð

         1.31 Endurhæfingarlífeyrir          -235,0     -100,0     -335,0
    27.      Við 07-827 Lífeyristryggingar
         a.     1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega          -1.460,0     -390,0     -1.850,0
         b.    1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega          355,0     -160,0     195,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          -1.885,7     -519,3     -2.405,0
         c.      Innheimt af ríkistekjum          30,7     -30,7     0,0
    28.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-983 Foreldrar langveikra eða alvarlega
               fatlaðra barna
         a.     1.11 Bætur til foreldra langveikra barna eða
                   alvarlega fatlaðra barna          0,0     -12,0     -12,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -12,0     -12,0
    29.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         a.     1.11 Atvinnuleysisbætur          -1.290,0     -1.240,0     -2.530,0
         b.     1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni og önnur úrræði     206,0     -268,0     -62     
         c.      Innheimt af ríkistekjum          -1.064,0     -1.508,0     -2.572,0
    30.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         a.     1.11 Fæðingarorlofssjóður          -75,0     -190,0     -265,0
         b.    1.13 Foreldrar utan vinnumarkaðar          75,0     -35,0     40,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          75,0     -35,0     40,0
         d.      Innheimt af ríkistekjum          -75,0     -190,0     -265,0
    31.     Við 08-305 Lýðheilsustöð
         a.     1.90 Forvarnasjóður          -3,1     1,0     -2,1
         b.      Innheimt af ríkistekjum          -3,1     1,0     -2,1
    32.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa          8,2     -16,0     -7,8
    33.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-262 Tollstjórinn
         a.     1.01 Tollstjórinn          0,0     -85,1     -85,1
         b.    6.01 Tæki og búnaður          0,0     85,1     85,1
    34.     Við 09-391 Jöfnun á örorkubyrði almennra
               lífeyrissjóða
         a.     1.11 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða.           138,3     -138,3     0,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          138,3     -138,3     0,0
    35.     Við 09-721 Fjármagnstekjuskattur
         a.     1.11 Fjármagnstekjuskattur          -1.440,0     -47,0     -1.487,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          -1.350,0     222,0     -1.128,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          -90,0     -269,0     -359,0
    36.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-971 Ríkisábyrgðir
         a.     6.01 Ríkisábyrgðir          0,0     1.050,0     1.050,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     1.050,0     1.050,0
    37.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-976 Lánaumsýsla ríkissjóðs
         a.     1.01 Lánaumsýsla ríkissjóðs          0,0     16,0     16,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     16,0     16,0
    38.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
         09-985 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll
         a.     1.01 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll          0,0     250,0     250,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     250,0     250,0
    39.     Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
         a.     1.90 Ófyrirséð útgjöld          -1.922,3     -3,9     -1.926,2
         b.      Greitt úr ríkissjóði          -1.922,3     -3,9     -1.926,2
    40.     Við 10-336 Hafnarframkvæmdir
         a.     6.72 Landeyjahöfn          350,5     -10,0     340,5
         b.      Greitt úr ríkissjóði          350,5     -10,0     340,5
    41.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         a.     1.19 Staðlaráð          2,1     -2,1     0,0
         b.    1.48 Átak til atvinnusköpunar          83,3     28,8     112,1
         c.      Greitt úr ríkissjóði          503,3     28,8     532,1
         d.      Innheimt af ríkistekjum          2,1     -2,1     0,0
    42.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis viðskipta- og bankamál          102,7     10,0     112,7
    43.     Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         a.     1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          -20.301,0     -3.736,0     -24.037,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          -13.663,0     -926,0     -14.589,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          -6.638,0     -2.810,0     -9.448,0