Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 528  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2011og brtt. á þskj. 517.

Frá 2. minni hluta fjárlaganefndar (HöskÞ).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við brtt. á þskj. 517.
          I Skatttekjur
         a.     1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla          89.300,0     -5.500,0     83.800,0
         b.     1.5.1.1 Tekjuskattur, lögaðilar          26.400,0     1.000,0     27.400,0
         c.     Við bætist nýr liður, svohljóðandi: Skattur á
              séreignarsparnað          0,0     40.000,0     40.000,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa          291,5     -4,3     287,2
    3.     Við 02-101 Mennta- og menningarmálamála-
              ráðuneyti, aðalskrifstofa

         1.01 Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa          581,0     -7,3     573,7
    4.     Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
         1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna          8.235,6     1.700,0     9.235,6
    5.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa          1.011,9     -11,5     1.000,4
    6.     Við 04-101 Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
              ráðuneyti, aðalskrifstofa

         1.01 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti,
              aðalskrifstofa          446,0     -11,1     434,9
    7.     Við 06-101 Dómsmála- og mannréttindamála-
              ráðuneyti, aðalskrifstofa

         1.01 Dómsmála- og mannréttindamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa          331,3     -18,3     313,0
    8.     Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
         1.16 Efling almennrar löggæslu          23,2     500,0     523,2
    9.     Við 07-101 Félags- og tryggingamálaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Félags- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa     334,4     -17,6     316,8
    10.     Við 07-999-1.90 Félagsmál, ýmis starfsemi
         1.90 Ýmis framlög          93,0     7,5     100,5
         Í 14. yfirliti í sundurliðun óskiptra liða í A-hluta
            breytist 14. tölul., Hagsmunasamtök heimilanna,
            í stað 2,5 m.kr. komi: 10 m.kr.
    11.     Við 08-101 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa          555,3     -6,3     549,0
    12.     Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
         1.40     Hagræðingarkrafa verði 4,7% í stað 9,6%          0,0     620,0     620,0
    13.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa          592,6     -10,8     581,8
    14.     Við 09-811 Barnabætur
         1.11 Barnabætur          9.200,0     2.000,0     11.200,0
    15.     Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
         1.90 Ófyrirséð útgjöld          3.978,6     -2.000,0     1.978,6
    16.     Við 10-101 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,
              aðalskrifstofa          399,6     -16,2     383,4
    17.     Við 10-211 Vegagerðin               
         a.     5.10 Viðhald          4.679,0     500,0     5.179,0
         b.     6.10 Nýframkvæmdir          5.976,0     1.000,0     6.976,0
         c.     Greitt úr ríkissjóði          189,5     1.000,0     1.189,5     18.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa          201,9     -7,6     194,3
    19.     Við 12-101 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti,
              aðalskrifstofa

         1.01 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa          276,1     -9,1     267,0
    20.     Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa          313,7     -23,8     289,9