Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 197. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 639  —  197. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald, og lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum (kerfisbreyting í skattlagningu ökutækja).

Frá Siv Friðleifsdóttur.     1.      Við 1. efnismgr. 1. gr. bætist: Bifhjól samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga og jafnframt stigin bifhjól skulu falla undir gjaldbil C.
     2.      B-liður 3. tölul. 2. gr. falli brott.
     3.      Eftirtaldar breytingar verði á 3. gr.
                  a.      Í stað orðanna „bifreiðum sem ætlaðar eru“ í d-lið komi: bifreiðum og bifhjólum sem ætluð eru.
                  b.      Á eftir orðinu „bílaleigum“ í d-lið komi: og bifhjólaleigum.
                  c.      Á eftir orðinu „bifreiðum“ í e-lið komi: og bifhjólum.