Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 191. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 652  —  191. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 18. des.)1. gr.


    Í stað orðanna „1. janúar 2011“ í 2. málsl. 2. mgr. 56. gr. laganna kemur: 1. janúar 2012.

2. gr.

    1. málsl. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögunum orðast svo: Fram til 1. janúar 2012, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 56. gr., er ráðherra heimilt að ákveða með reglugerð daggjöld vegna heilbrigðisþjónustu sem veitt er í hjúkrunarrýmum sjúkrahúsa og hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.