Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 202. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1089  —  202. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 22. mars.)1. gr.


    Eftirfarandi breytingar verða á 44. gr. laganna:
     a.      2. málsl. 1. mgr. orðast svo: Einn skal skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar og einn samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands og skulu þeir uppfylla almenn hæfisskilyrði héraðsdómara.
     b.      5. málsl. 1. mgr. fellur brott.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.