Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 377. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1291  —  377. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með síðari breytingum.

Frá Helga Hjörvar.     1.      Við a-lið 1. gr. (33. gr. a):
              a.      Í stað orðanna „samþykki allra eigenda“ í 1. mgr. komi: samþykki 2/ 3hluta eigenda.
              b.      Í stað orðanna „samþykki allra“ í 2. mgr. komi: samþykki 2/ 3hluta eigenda.
              c.      Á eftir 5. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Liggi fyrir samþykki um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi í samræmi við grein þessa en eigandi eða einhver í hans fjölskyldu er með ofnæmi fyrir hundum eða köttum á svo háu stigi að sambýlið við leiðsögu- eða hjálparhund sé óbærilegt og læknisfræðileg gögn staðfesta það skal kærunefnd húsamála leita lausna að fengnu áliti ofnæmislækna og sérfræðinga á öðrum sviðum ef því er að skipta.
     2.      Við 2. gr. Greinin orðist svo:
              Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 41. gr. laganna:
              a.      13. tölul. A-liðar fellur brott.
              b.      Við B-lið bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Um hvort halda megi hunda og/eða ketti í húsinu, sbr. 33. gr. a.