Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 198. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1302  —  198. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fjölmiðla.

Frá meiri hluta menntamálanefndar (SkH, ÞrB, OH, MT, BVG).     1.      2. málsl. 1. mgr. 8. gr. orðist svo: Tveir fulltrúar skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands, einn samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins og einn samkvæmt tilnefningu Blaðamannafélags Íslands en þann fimmta skipar ráðherra án tilnefningar.
     2.      3. málsl. 1. mgr. 36. gr. orðist svo: Birta skal andsvör óháð formi fjölmiðils þannig að eftir verði tekið.
     3.      Við 1. mgr. 53. gr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: vanrækir að setja reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra starfsmanna sem sinna fréttum og fréttatengdu efni skv. 24. gr.
     4.      Við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir ákvæði 64. gr. skal útvarpsréttarnefnd vera við störf og sinna lögbundnu eftirliti samkvæmt lögum nr. 53/2000 þar til skipað hefur verið í fjölmiðlanefnd.