Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 533. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1468  —  533. mál.
Leiðréttur texti.
Breytingartillögurvið frv. til l. um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.

Frá menntamálanefnd.     1.      Við 3. gr.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


                  a.      1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Íslenskt táknmál er fyrsta mál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og samskipta og barna þeirra.
                  b.      Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sama rétt eiga nánustu aðstandendur.
     2.      Á eftir 3. gr. komi ný grein ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Íslenskt punktaletur.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


             Íslenskt punktaletur er fyrsta ritmál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og samskipta. Hver sem hefur þörf fyrir blindralestur vegna skerðingar á sjón skal eiga þess kost að læra og nota íslenskt punktaletur um leið og hann hefur getu til.
     3.      Við 4. gr. Í stað orðanna „Íslenska ríkið stuðlar“ og orðsins „styður“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: Íslenska ríkið og sveitarfélög stuðla; og: styðja.
     4.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað tölunnar „18“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: 16.
                  b.      Í stað 4. og 5. málsl. 1. mgr. komi fjórir nýir málsliðir, svohljóðandi: Hver eftirtalinna tilnefnir einn mann í málnefndina: Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið, Samtök móðurmálskennara, Rithöfundasamband Íslands, Blaðamannafélag Íslands, Íðorðafélagið fyrir hönd orðanefnda, Bandalag þýðenda og túlka, Staðlaráð Íslands, Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Hagþenkir og Samband íslenskra sveitarfélaga. Samstarfsnefnd háskólastigsins tilnefnir tvo menn í málnefndina. Ráðherra skipar tvo nefndarmenn án tilnefningar og skal annar vera formaður og hinn varaformaður. Velferðarráðherra tilnefnir þar að auki einn fulltrúa úr röðum innflytjenda.
     5.      Við 6. gr. Í stað orðanna „og hagsmunasamtök heyrnarlausra hér á landi“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: hagsmunasamtök heyrnarlausra og heyrnarskertra hér á landi og Samband íslenskra sveitarfélaga.
     6.      Við 8. gr. Í stað orðanna „rétt til að fá túlka- og táknmálstúlkaþjónustu“ í 1. mgr. komi: rétt til túlkaþjónustu.
     7.      Við 10. gr. Í stað orðanna „Stjórnvöldum er skylt að sjá til þess“ komi: Stjórnvöld skulu stuðla að því.