Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 56. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1578  —  56. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á barnaverndarlögum. nr. 80/2002, með síðari breytingum.

Frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur.     1.      Á eftir a-lið 2. gr. komi nýr stafliður svohljóðandi: Í stað orðanna „3. og 5. mgr. 15. gr.“ í 3. málsl. 1. mgr. kemur: 3., 5. og 6. mgr. 15. gr.
     2.      Við b-lið 53. gr.
                  a.      Orðin „og hagsmunasamtök fóstur- og vistforeldra“ í 1. málsl. falli brott.
                  b.      Á eftir orðunum „með sama hætti“ í 2. málsl. komi: og að höfðu samráði við hagsmunasamtök fóstur- og vistforeldra.
     3.      Við b-lið 54. gr. Í stað orðanna „að höfðu samráði við“ í 4. mgr. komi: að fengnum tillögum.
     4.      9. mgr. 57. gr. orðist svo:
                  Ákvæði a-liðar 45. gr., 50.–52. gr., a-liðar 53. gr. og 1., 3. og 4. málsl. b-liðar 53. gr. taka gildi 1. janúar 2013.